Divadlo Bolka Polvky a kino Scala znovu otevou, povolili po men statici

0
99

Zvan trhliny v zkulis Divadla Bolka Polvky a Univerzitnho kina Scala v centru Brna nyn hldaj deformetry a nklonomry. Monitorovac systm fungoval prozatm ve zkuebnm reimu. Vsledky men dopadly podle statik dobe a ob kulturn msta mohou nadle fungovat, neotevou se vak dve ne po vkendu. Zkladn podmnkou pro zajitn bezpenho provozu je dal monitoring trhlin.

Chceme vylouit jakkoliv riziko a ohroen prostor, ale hlavn pohybujcch se astnk pedstaven nebo zamstnanc, uvedl vera Pavel Schmidt z Fakulty stavebn VUT v Brn (FAST).

as od uzaven objektu po dnen den vyuili k tomu, aby stanovili kroky, ktermi dostanou stav konstrukce pod kontrolu. Ta je nastavena tak, abychom mohli v ppad jakhokoliv ohroen mechanickho stavu ihned pistoupit k opaten doasnho uzaven prostor, ekl Schmidt. Pedpokld vak, e pokud nenastanou dn katastrofick zatkvac inky, ml by stav bt stabilizovn.

Sly divadla i kina by po znovuoteven mly opt ukonit provoz ped plnovanou rekonstrukc v ervnu tohoto roku.

Na zklad ujitn odbornk a vsledk probhajcho men jsme se rozhodli pistoupit k pprav na znovuoteven divadla. Dnen zprvy pijmme opravdu s velkou radost a levou, uvedla projektov editelka Divadla Bolka Polvky Simona Kostrhunov.

Z pozitivnho vvoje situace m radost i Masarykova univerzita. Je to dobr zprva, a to nejen pro ns jako pro provozovatele, ale zejmna pro divky, kte mli zjem navtvit naplnovan pedstaven, dodal tiskov mluv Masarykovy univerzity Radim Sajbot. Jakmile obdr divadlo i kino od msta oficiln zprvu, budou veejnost o obnoven provozu informovat.

Statici trhliny objevili pi pprav plnovanch oprav. Brno toti provdlo v uplynulch mscch przkum dotench prostor, kter zahrnoval sten konstrukci nad hleditm a jevitm divadla. Pi statickm posouzen pak vylo najevo, e elezobetonov konstrukce stechy nad sly divadla i kina Scala je v nevyhovujc.

Zjistili jsme, e vyztuen odpovd dob, kdy jet ne vechno bylo na poli elezobetonovch konstrukc znmo a ne ve se dalo predikovat na zklad dlouholetch zkuenost, vysvtlit Ondej Anton z FAST.

Krom toho, e odbornci urili podklady pro statika, tak tak objevili adu poruch, konkrtn trhlin, a to prv kvli nedokonalmu vyztuen a proveden konstrukce i jejho navren. Je teba ujistit veejnost, e budova nen nebezpen. Nehroz ani jej zcen, ani nem jej stav vliv na okoln domy, protoe jsou konstrukn zcela nezvisl, ubezpeil mluv Magistrtu msta Brna (MMB) Filip Pouchlek.

Trhliny jsou primrn starho data, pod tlustou vrstvou omtky nali odbornci tak sdrov terk, ktermi se ped mnoha desetiletmi ji pohyb trhlin mil. To, co jsme objevili, jsou vady ze statickho hlediska zvan. Nevme, ve kter dob vznikly a jak je v souasnosti jejich progrese, mnil Anton.

Budovu hldaj deformetry a nklonomry

Na klov poruchy jsou proto nyn umstn speciln mic pstroje, konkrtn deformetry, kter pes trhliny m v horizontlnm i vertiklnm smru posun dlky, ppadn roziovn i jakkoliv pohyb s pesnost na tiscinu milimetru.

Souasn jsou na nkterch mstech tak nklonomry, kter online m i nklon konstrukce nebo jejch jednotlivch st. Men data se vyslaj na cloudov loit a v ppad, e namen hodnoty peshnou mezn bod dan statikem, vyle okamit systm varovnou zprvu a provoz bude ihned znovu peruen. Bume optimist a doufejme, e k nemu takovmu nedojde, dodal Anton.

Souasn stavebn-technick przkum poadoval brnnsk magistrt. Ten chtl v roce 2024 zahjit projekt celkov revitalizace objektu, kterho je vlastnkem. Situace, kter nyn nastala, pvodn zmr o rok uspila, uvedl Schmidt.

Spolen elezobetonov konstrukce kina i divadla, kter je pro bnho divka neviditeln, vznikla u roku 1928, tedy tm ped sto lety. Z hlediska historie to byl potek elezobetonovch konstrukc v esku. Tomu odpovd technologick proveden konstrukce i zpsob konstruknho een vyztuen, uzavel Schmidt.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno