GLOSA: Lohengrin v Metropolitn si koleduje o karikaturu

0
23

Na obasn vpadky signlu bhem pmch penos odpolednch pedstaven z Metropolitn opery do kin je divk zvykl. Tak trochu pat ke koloritu tohoto svbytnho divadeln-filmovho nru. V praskm multiplexu CineStar Andl nicmn pi sobotn projekci nov inscenace Lohengrina od Richarda Wagnera vypadval signl od potku vytrvale.

Z pedehry lovk neml nic, z trhajcho se obrazu pak sotva zaregistroval scnu pipomnajc nco jako podzemn kryt s przorem na oblohu, na n se zjevuje Msc a pak se zalije rudm svtlem. Po chvli marnch snah o npravu byla projekce zruena a rozladnm divkm, kter oividn moc neuspokojilo spe neurit vysvtlen pracovnka multiplexu, e problm je kdesi nahoe ve vyslai, bylo vrceno vstupn.

Autorka tohoto textu se nakonec rozhodla pejet ze Smchova na Vclavsk nmst a zkusit tst ve Svtozoru. Tam dn problm nebyl a po zatku projekce zbylo i nkolik volnch mst. Skuten dojmy zanaj tedy nkde v polovin prvnho djstv.

Ale i kdyby nebylo ztracench minut, tak by se nejsp nedalo rozklovat, pro se krl z 10. stolet Jindich Ptnk s celm vojskem uchlil do podzem a pro prv zde e mocensk spor, do nj zashne bjn ryt Lohengrin, kter navc v bl koili a ernch kalhotch vypad mezi jinak spe pohdkov obleenmi postavami jako souasn nk.

Reisr Franois Girard sice dj neaktualizoval, neumstil ho teba do kancele firmy, ale to v tomto ppad nen zsluha, protoe i klasitj reie se mus umt.

Gesta bez vznamu

Scnografie vak pipomn nzkorozpotovou fantasy a nejhor je, e ped n defiluj vechna kli, pro n speciln Wagnerovy opery bvaj terem karikatur. Vetn objemnjch rozmr nkterch slist. Teatrln gesta a aranm sboru i slist si o humorn koment pmo koleduj, protoe msto aby psobila velkolep, vyhlej trapn a smvn.

lovk si mimodk vybavil remake bayreuthsk inscenace Lohengrina z roku 1967, jej pro prask Nrodn divadlo roku 2017 pipravila Katharina Wagnerov, dcera reisra Wolfganga Wagnera a pravnuka skladatele. V nm se tak pracovalo s velkmi gesty, ale ve jakoby vyvstvalo z hudebnho proudu a vnitn napt bylo vudyptomn. V Metropolitn opee je to jen jaksi univerzln ilustrace.

Stlo vak za to zavt oi a poslouchat by jen reprodukovanou hru orchestru, kter vedl hudebn editel Metropolitn opery Yannick Nzet-Sguin. Byla przran krsn a vylehen (mimo jin s fantastickmi dechy), v n se odehrvalo skuten drama. Ve zpvu u celkov vzato mn. Nicmn vechna est polskmu tenoristovi Piotru Beczalovi v tituln roli.

Tebae jeho prvn vstup jsem neslyela od potku, tak ve dal, vetn zvrenho odhalen Lohengrinova tajemstv zpval bez viditeln nmahy, s lyrickm pvabem, ba tm belcantovou eleganc. Navc i ve svch 56 letech vyhl i ped kamerou stle mladistv a dostaten atraktivn pro roli zachrnce dvky Elsy, neprvem obvinn z vrady svho bratra.

Onu dvku zpvala sopranistka Tamara Wilsonov, kter ji ovem opticky vbec nepipomn a jej charisma nen dostaten, aby lovk nadvhu vnmal jako soust osobnosti. Jej zpv byl moc heroick, zaloen na produkci silnho zvuku, ale Else nejvce slu stbit, by samozejm prrazn kehkost.

Tak pedstavitelka intriknsk Ortrudy Christine Goerkeov se zjevn dila snahou hlavn ze sebe dostat co nejvc explozivnho zvuku. Ale jakkoli jde o temnou figuru, vnivou ve sv nenvisti, tak opera, a Wagner zvl᚝, je i o njak rtorice, a ta se ve zpvain vkonu pli vysledovat nedala.

Barytonista Jevgenij Nikitin, jen zpval ryte Telramunda, a basista Gnther Groissbck, obsazen do role krle Jindicha, mli podobn problm: party pro n byly pli vysoko a pli dramatick, take jejich zpv psobil jakoby zce a sue, bez dostaten hlasov vy. Jako vdy u kinopenos z Metropolitn opery, jde o zprostedkovan, ovem rozhodn zajmav vjemy.

Do konce leton sezony jsou jet pipraveny projekce Verdiho Falstaffa, Straussova Rovho kavalra, novho dla Terence Blancharda ampion a Mozartovch oper Don Giovanni a Kouzeln fltna.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno