Herci ukazuj mnohem intimnj vci ne nah tla, mn Elizaveta Maximov

0
55

Ped lety se v rozhovoru Maximov jet jako studentky ptali, zdali jsou pleitosti pro herce a hereky v esku rovn. Odpovdla, e ne. Nerovnosti se podle n projevovaly u u pijmacch zkouek na DAMU. Z principu i kvli tomu, e klasick texty prost nabz vce pleitost pro mue. S odstupem esti let nyn na stejnou otzku odpovd nsledovn: Na pijmakch to funguje stle stejn. Hls se piblin ti sta dvek a sto kluk. V klasickch hrch se samozejm taky nic nezmnilo. Ale mn se toho hodn ve filmech, kde jsou pro eny krsn role a sten to plat i o serilech a divadle.

Zajmav tady u ns je, e kdy se do eskho filmu obsad edestilet herec, tak zpravidla jeho partnerku hraje tyicetilet hereka. To mi nepijde sprvn. Mme te ale natst monost si pst texty a scne taky obas samy nebo pichzet s nmty, pibliuje. Na jednom takovm te sama pracuje. Pe si roli na tlo, kter je inspirovan vlastnm ivotem i ivoty ptel. Mon to ale budu pst tak dlouho, e nakonec budeme potebovat mlad hereku, smje se.

Kdy pijde na prci, je nejvtm kritikem Elizavety, je si za vkon v minisrii Herec vyslouila nominaci na eskho lva, jej maminka: Ale v tom nejhezm slova smyslu. Chod vdycky na generln zkouky a pak mi ekne pipomnky, kter dostanu o pl hodiny pozdji od reisra. M pro to opravdov cit.

Takovou vysokokolskou maminkou byla pro Maximovou a jej ronk na DAMU hereka Jana Hlavov. Mli jsme s n velk tst. Vedla ns k vzjemn ct. Byla opravdu takovou tdn mmou nebo babikou, kter se snaila, aby vztahy v kolektivu fungovaly a my na sebe slyeli. Uila ns pokoe i sebepijet i pijet ostatnch, vzpomn.

Zsadn je komunikace

Letos na jae Elizaveta Maximov navtvila dvoudenn kurz takzvan kouky intimity Ity OBrien, kter rad filmam jak co nejcitlivji pistupovat k intimnm a sexulnm scnm. Pracovala teba na serilech Normln lid, Sexuln vchova nebo Carnival Row, kter se mimo jin natel v Praze. Nejdleitj mylenku, kterou jsem si z workshopu s n odnesla je, e komunikace je to nejzsadnj. Zajmav tak bylo, kdy kala, e kdykoliv herec pi podobnch scnch o nem vh, tak by reisr ml pochopit, e tmto smrem se nem vydvat.

Sama pidv vlastn zkuenost: asto slchte na place takov to: jejda jsi herec, tak to udlej. lovk jde pak trochu pes sebe. A to se opravdu ani nemus dt nic stranho, vichni se mohou chovat npomocn, ale ctte, e jste v kei a pemhte se. Pak nemete bt tak oteven a svobodn, jak byste si teba pro danou roli pli. A prv v nvaznosti na to Ita kala, e jej techniky jsou tu primrn od toho, aby nakonec pomohly co nejvce herci, skrz kterho se napluje pedstava reisra. Pak toti bude herec nejvce oteven a skvl. Za svou nejlep zkuenost s podobnm typem scn oznauje film Hra reisra Alejandra Fernndeze Almendrase, ve kterm mla s Jim Mdlem i dlouh, tm ptiminutov intimn scny.

Zbr z filmu Hra

Svlknout se vak herec i hereka podle Maximov mou ped divkem i kdy jsou zcela odni. Do kad role toti dvte sami sebe, jinak to nejde. Velkmu mnostv cizch lid ze sebe ukazujete nco tak niternho, upmnho, opravdovho… a prv v tom je ta intimita. To m bav. Herci tud opravdu nkdy ukazuj mnohem intimnj vci ne jsou nah tla. To je podstata herectv a to m na nm fascinuje, vysvtluje.

V zvru rozhovoru hereka, rodaka z Kazan, krtce promluvila i o sv rodin, kterou postihla vlka na Ukrajin. Poprv se k rusk agresi veejn vyjdila na loskm udlen cen esk lev. Moje postoje se od t doby rozhodn nijak nezmnily a postoje m rodiny taky ne. Jsme v kontaktu a jsou v podku, zatm ano, uvedla.

Pvodn mla Elizaveta v plnu zkusit hereckou kolu tak v Moskv, nakonec vak zvtzila DAMU. Na otzku, jak by se te asi mla, kdyby se pro tento scn nakonec rozhodla, odpovd: Myslm si, e bych v tto dob byla stejn v zahrani, protoe bych musela opustit Rusko, stejn jako mnoho dalch umlc.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno