Je mi lto spolenosti, kter je omezen a nerespektujc, k Elika Kenkov

0
92

Te se o tom vc mluv dky dob, ve kter ijeme. Vce se zajmme o sebe a svou psychologii, mn. Nzor eskch kritik podle n me souviset s tm, jak moc je i nen spolenost oteven a pipraven pijmout podobn tmata. Vte, mn nen lto pslunk LGBTQ komunity, ale sp zbytku spolenosti. Jak je omezen, neoteven a nerespektujc, mm z toho smutek, dodv.

Anglick nzev filmu svit We Have Never Been Modern v pekladu znamen nikdy jsme nebyli modern a podle Kenkov odkazuje na to, e jako spolenost neustle eme stejn problmy spojen se strachem a pedsudky, kter jsme eili ped sto lety.

Na otzku, jestli sama hereka musela nkdy obtnji pijmat urit tma nebo se zbavovat pedsudk, odpovd: Mon bych mohla jmenovat i to tma nebinrnosti, trans a podobn. Ped x lety mohla bt moje prvn reakce ve stylu: co to je za blbost? Ale pak u jsem se samozejm snaila informovat a dozvdt co nejvc. Je na kadm z ns, abychom se o to snaili. Kdy je pak lovk informovan, dv tm sm sob prostor bt vce oteven.

Film svit sleduje pbh thotn lkaky Heleny, kter pijd se svm manelem, editelem tovrny do slovenskho msta Svit. Jeho kolem je zde postavit nov msto po vzoru baovskho Zlna. Pln je vak naruen zneklidujcm nlezem v arelu tovrny, kter donut Helenu jednat a hledat pravdu.

Oscary nevyly

Navzdory pznivm zahraninm ohlasm svit nedostal od esk filmov a televizn akademie (FTA) nominaci do oscarovho kln o cenu za cizojazyn snmek. Mrz m to. Myslm, e by svit ml anci dostat se alespo na shortlist. Pipravovali jsme se na to, mli jsme domluven asov sloty projekc v Los Angeles. Pistupovali jsme k tomu velmi zodpovdn, popisuje hereka, kter je takt lenkou FTA jako dritelka eskho lva za hereck vkon ve filmu Vechno bude.

Kdy jde o vbr tuzemskho nominanta na Oscary, mli by se podle Eliky Kenkov hlasujc zamlet hlavn nad tm, jestli je tma a zpracovn filmu souasn a schopn obstt v mezinrodn konkurenci, jestli se zastnilo festivalu kategorie A nebo m dobr zahranin recenze. Prost myslm, e by se perspektiva toho, jak film pjde nebo nepjde na Oscary mla zmnit, uzavr tma.

Ped kamerou se Elika Kenkov pohybuje od roku 2006. O svm pohledu na herectv k: Nepotebuju bt stedem pozornosti. J sama za sebe. Samozejm chci, aby m postavy lidi znali, aby je mli rdi, kdy je maj mt rdi nebo nesneli, kdy je maj nesnet. Chci ale, aby m znali skrze ty postavy a ne, aby se dvali na televizi nebo pili do kina a msto postavy tam vidli m. Z mho pohledu tohle nen kolem hereky.

Prvn roli na filmovm pltn mla Kenkov ve filmu Rafci. Na to, jak si hledala svou cestu a msto v hereck brani v zatcch, vzpomn takto: My jsme byli z Rafk takov dobr parta. Tereza Ramba, Vojta Kotek, Jirka Mdl. Terka pak zaala hodn toit, j la na konzervato, take jsem mla s pr vjimkami takovou pauzu a Jirka s Vojtou u byli samozejm sta harcovnci. Natst oba velice dob kluci, dodnes jsou, kte by ns rychle sundali, kdybychom se zaali chovat njak nafoukan nebo mt nos nahoru. To m hodn formovalo. A nemyslm si, e bych si na sob nkdy njak extra ultla.

V rozhovoru pro poad Rozstel na iDNES.cz dle Elika Kenkov promluvila o tom, jak je bt hereckou koukou, pro rda fot, zdali by nkdy rda herectv uila na konzervatoi i DAMU nebo pro by ji asi nemohli nabdnout ast ve Stardance.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno