Kvtiny do Evropy. Nrodn galerie otevela v Bruselu pavilon lstk

Vstavn projekt Kvtinov unie, kter realizuje Nrodn galerie Praha pod kurtorskm vedenm Michala Novotnho, editele Sbrky modernho a souasnho umn, pipravila skupina devti mladch eskch umlc, textilnch designer a grafik, a to Jana Broe, Jakuba Chomy, Barbory Fastrov, Johany Poov, Jakuba Jansy, Valentny Jan, Martina Kohouta a kolektivu Overall Office. Projekt pipraven za podpory adu vldy R pro dv budovy Rady Justus Lipsius a Europa Building akcentuje potebu dialogu, pe o druh a o nae ivotn prosted. Jeho clem je prezentovat esk vztah k prod a zdraznit zsadn tmata, kter budou s pedsednictvm spjata, a u se jedn o bezpenostn otzky, nebo propagaci unijnch hodnot v zemch vchodn Evropy. Zrove podtrhuje ekologickou agendu, je bude bhem pedsednictv siln rezonovat.

esk pedsednictv v EU pin nov vzvy, kter budou mt dopad na umn a kulturu. Je nm ct, e meme realizovat tuto prezentaci, kter je vrazem tolik potebn solidarity, hrdosti na kulturn ddictv zem a ochoty pispt do diskuse o tom, jakou roli hraj umlci v souasnosti, k Alicja Knast, generln editelka Nrodn galerie Praha.

Hlavnmi motivy pedsednictv jsou jednota v rozmanitosti, pe a uzdravovn a tak recyklace a upcyklace ty se odrej i v pouvanch materilech a vrobnch technikch. Symbolem je vneek dvancti livch rostlin z rznch region Evropy zhmotnn ve velkoformtovm, ekologicky vyrobenm koberci umstnm na podlaze hlavnho prostoru atria budovy, v n se odehrvaj jednn Rady. Vit vnc je starobyl zvyk. Umlci se jm rozhodli nahradit kruh dvancti zlatch hvzd z vlajky Evropsk unie. Stonky jednotlivch kvt vytvej propleten a pevn svazek, jsou tedy symbolem evropsk sounleitosti jinak odlinch region. Jednoty, kter se nevyluuje s lokln identitou, folklorem a tradic.

Tkan a pleten

Na prezentaci jsme pracovali vce ne rok a snaili se, aby byla zrove kolektivn i individuln, aby se v n straly hranice mezi umnm a nm pouitelnm, tak jako mezi svobodnm umleckm vyjdenm a slub spolenm idelm, kterm vme, sdluje Michal Novotn, editel Sbrky modernho a souasnho umn Nrodn galerie Praha.

Pojem tkan a spltn se objevuje i v rozmrn, run utkan tapiserii, kter vpravnm zpsobem zobrazuje prv proces recyklace. M necelch 20 metr a vznikla bhem estimsn intenzivn prce Barbory Fastrov a Johany Poov z nasthanho pouitho textilu na mru prostorm urench pro tiskov konference.

Z recyklovanho textilnho vlkna a dalch zbytkovch ltek byly dle pipraveny ltky mdnch nvrhek Overall Office pouit na mobilii. Umlci mli za kol vybavit i vnitn zasedac prostory Rady. idle, stoly a stoliky jsou upravenmi kusy starho i novho nbytku z ohbanho deva. pravou pomoc zbytkovch kus i odezk se jednotliv kusy nbytku vzjemn propltaj a rozrstaj, co asociuje provzanost a z n plynouc nutnost dialogu.

Skupina objekt Jakuba Chomy, ve spoluprci s Tomem Kockou Juskem a Alex Selmeci, bude slouit jako msto setkvn, infopoint a knihovna a takt k posezen pro pchoz. Stejn objekt pipomnajc monolit je sten vyroben z vrstev prodnho korku.

Video i web

Projekt doprovod webov strnky, kter stejn jako grafickou podobu kvtinov vlajky zpracovval Jan Bro. Soust kampan je trojice vide Martina Kohouta, Valentny Jan a Jakuba Jansy. Jansovo video alegoricky a s nadszkou provede divky zahradn slavnost a tak scni, jak by to bylo, kdyby Evropsk unie neexistovala. Kostmy od Overall Office jsou vyrobeny ze zbytkovch ltek z koil, kravat, sak a recyklovanho textilnho vlkna uniktn technikou art protis, kter vznikla v 60. letech minulho stolet v eskoslovensku.

Dalm mezinrodnm projektem Nrodn galerie Praha, tentokrt ve spoluprci s bruselskm BOZAR Centre for Fine Arts, se stane vstava Milena Dopitov: Even Odd (16. 8. 30. 10. 2022), ji bude tvoit soubor objekt, kter metaforicky pedstavuj sounleitost evropsk spolenosti. Dopitov je stav na jednoduch, a pesto velmi pvabn symbolice infrastruktury, kter propojuje jednotliv evropsk stty. Pocit sounleitosti a jednoty nen samozejm a je teba o nj dlouhodob usilovat, co je kadodenn prce kadho z ns. Kurtorkou je Eva Skopalov.

Oba projekty budou v roce 2023 pedstaveny i v esk republice.

Vstava v Rad EU se uskuten za podpory adu vldy R, vstava Mileny Dopitov v prostorch Bozar za podpory Ministerstva kultury R a Ministerstva zahraninch vc R.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts