Musm bt trochu gadem, abych uspl, k romsk novin Patrik Banga

0
53

Takov kniha tu jet nebyla. Pohled dospvajcho Roma na svt kolem sebe, na segregaci ve kolstv, rasismus policist. Pro lidi, kte maj takov ten typick pohled a pedsudky, e Romov by mli pracovat a vc se snait, je to kniha k velkmu zamylen. Pod nzvem Skuten cesta ven ji napsal na sklonku loskho roku kolega z iDNES.cz Patrik Banga, kter za ni obdrel cenu Magnesia Litera v kategorii Debut roku. Vydalo ji nakladatelstv Host.

Jak ta kniha vznikla? Obhal si s rukopisem nakladatelstv?
Neobhal jsem nikoho, prost jsem text poslal do nakladatelstv prapvodn jsme byli domluveni s Albatrosem, ale tam to nevylo. Pak mi Ji Padevt (nakladatel pozn. red.) doporuil, abych poslal rukopis do Hostu. J jsem to udlal a pak to bylo hrozn rychl.

V knize m nejvc zaujalo, jak tk ivot mli dospvajc Romov v devadestkch na ikov. Nkdo t zbil, hledal jsi zastn u policie a policist t zbili tak. Fakt to bylo tak hrozn?
J jsem naopak chtl, aby kniha nebyla moc plativ, tak jsem tam nedal zdaleka vechno z toho, co se na ikov dlo. Nepehnm vbec a spousta vc se tam nevela. To, co j, zaval kad romsk kluk v mm vku, a kdy jsme knihu vydali, dostal jsem spoustu mail od podobn starch Rom, kte ili nap republikou, e maj podobn zkuenosti.

A tys to vnmal jak my jsme byli roci, tak na ns byla i policie tvrd, anebo jako irou nespravedlnost?
Samozejm potom v pubert, kdy jsme nco provedli a nkdo ns profackoval, jako teba za moje zen auta, tak ano plat to prvn. Ale popisuji v knize i doby, kdy nm bylo teba est nebo deset let. Myslm, e tehdy nm i policie mohla vc pomhat ne v ns pstovat strach.

My jsme se j fakt bli a j to v sob mm dodneka. Dnes se j u sice v pravm slova smyslu nebojm, protoe u mi bylo 40 let, mm zkuenosti a policajti si nedovol to, co dv, ale stejn m polije studen pot, kdy m zastav policejn kontrola.

Druh vc, kter mi utkvla z etby v pamti, je, e ses dokzal a dojemn radovat teba z toho, kdy jsi dostal svj prvn znovn pota od jedn znm?
To je zrovna vc, na kterou by se novini mli ptt. Ne ve vem dtstv bylo patn. Ne cel ivot m nkdo pronsledoval a byl na m hnusn. Tohle je pklad, kdy mi zcela ciz pan tedy zamstnavatelka moj matky pln zmnila ivot tm, e mi vnovala pota.

Jako kdyby mi dneska nkdo daroval Porsche Carrera. To bylo pro ns nco neuvitelnho. Tak jsem si dky n mohl v kanceli na potai zkouet vci, o kterch jsem si pedtm peetl v knihch, kter jsem si pjoval v knihovn. Dky n jsem pochopil, e lidem mohu vit. Kdyby nebylo thle prvniky, tak bychom te teba spolu nemluvili.

Musel ses, abys zail spch a dostal se nahoru a ven, jak zn titul knihy, odznout od svho prosted a popt romstv?
Ty mysl, e jako abych udlal kariru, tak jsem se musel stt gadem troku?

No, ano.
No to je samozejm pravda, ale myslm si, e jsem si nael trochu stedn cestu, kdy jsem rodinu maminku, ttu podporoval neustle. Ale prost jsem to dvkoval , abych se ml dobe i j. Pokud nebude v pohod ty, nebudou v pohod ani ti ostatn. Do jist mry jsem ml vhodu, e jsem potkal jednu maarskou rodinu na I. P. Pavlova. Nauili m, jak vydlat penze. (Banga prodval ve stnku pozn. red.)

Dobe, ale kadou chvli jsi asi musel odmtat nkoho, kdo kal: Ty m love, dej.
To je jedna z vc, kter je na tom opravdu sloit, protoe se mus nauit kat: Ne! A to my nemme ve zvyku, a u vbec ne v rodin. Ale myslm si, e soust toho naeho vvoje protoe i Romov se vyvjej je to, e kon asy, kdy se lovk absolutn obtoval pro pohodl komunity.

To u dneska neplat. Vldne tady kapitalismus a kad je odpovdn sm za sebe. A to praktikuju i se svmi dtmi. Samozejm je podporuji, protoe na rozdl od naich, kte na to nemli, na to mm. Ale chci zstat sm v pohod, protoe kdy nebudu, tak nebudou logicky ani ony.

Mimochodem, pe dal knihu nebo njak pokraovn?
Mm v plnu dal knihu, ale bude to mt pln jin tma. Chci odejt od romskho tmatu. Bude to o vztazch a budou to povdky. Njakou inspiraci jsem posbral po kamardech a nco z vlastn zkuenosti. Jedin, co se nebude mnit, je jazyk, protoe ten je podle m originln.

Um romsky?
Samozejm.

Samozejm to pece nen, protoe mnoho Rom podle mch zkuenost u jazyk moc neovld?
Aha, no jestli se pt takhle, tak romtina trochu miz ze svta. U nejsou tak irok komunity. Na ikov se mluvilo romsky a j romsky mluvm, i kdy ne kdovjak dobe. Asi bych si netroufl na peklad.

A je to jazyk, kterm lze ve vyjdit? Jak se teba ekne romsky dostal jsem literrn cenu za svoji knku a mm z toho radost?
(smch). J vbec nevm, jak bych ekl literrn cenu. Romtina pro tyhle vci nem slovn zsobu. Je to jazyk star 1 800 let a pejm slova nap Balknem a z rutiny. Romtina se mnila, ale tohle bych zrovna ct neuml.

Co pro tebe Magnesia Litera znamen?
J jsem si vil, jinak bych do toho neel. Jsem povahou maximalista. Znamen to pro m ne snad zakonen njak prce, ale odraz toho, e se prce na knce udlala dobe. To nen jenom o tom, tu knihu napsat a vydat, ale i udlat PR.

Chvlemi jsem ml pocit, e mme s manelkou PR firmu e se nm podailo povdom o knize udret dlouho v prostoru. Zrove jsme s brchou Gyullou natoili audioknihu a i tm se nm povedlo doclit toho, e se o n mluvilo.

Kdy jsme u tvch bratr, s tm dalm Radkem, kter vystupuje jako hudebnk Gipsy.cz, m vztah, pokud vm, sloitj?
No, my spolu u njakou dobu nekomunikujeme. Mme komplikovanj vztah. Je to jeden z mla lid, kte mi nepogratulovali.

Co vlastn znamen v romtin slovo banga?
To neznamen nic. Ve slovnku jsem to nenael a ani romist, kter jsem oslovil, nevdli.

Ty jsi, jak znmo, v na firm MAFRA na iDNES.cz v pozici vedoucho blog. Piblil bys tenm, co to obn?
Jsem vedouc blog, co znamen, e dm tm administrtor, kte dohlej na lnky, kter se objevuj na iDNES.cz v rubrice blog. Sm se na dohlen podlm. Komunikuji s blogery, dlme pro n akce typu autorskch ten, pomhme jim s kontakty na vydavatelstv.

Poskytujeme jim vestrann servis. Spad pode m i tm, kter prohl diskuse pod lnky, jestli tam nen nco nevhodn. Pracujeme i na rznch inovacch blog a do toho obas napu njak koment nebo report. To kdy pestane dlat, tak z toho vypadne.

V rozhovoru, kter jsi poskytl nedvno asopisu Tma, je i choulostivj pas, kde pipomn, e kdy Rom nastoup do tramvaje, tak si vichni zanou chrnit kabelky. Dokumentuje tm negativn vztah k Romm, ale i to, e se jim nen co divit?
To je princip kolektivn viny, jako kdybych se k tob choval, Jakube, okliv, protoe m ped 25 lety zmltil bl policista. Je to nesmysl. Kolektivn vina se tady hluboce zakoenila a lid se nauili vnmat jako fakt, e Romov jsou kapsi. Paradoxn m nikdy neokradl dn Rom, ale Nerom.

Dobe, ale kdy jdu jako novin na report do vzen, tak tam prost vidm vt podl Rom mezi vzni, ne je jejich podl v na populaci. Chpe tedy trochu strach blch lid z Rom?
To m dv roviny. Kdy t ptkrt kousne pes, poest ho nepohlad. A zadruh to je pi v ct k tob statistick nesmysl. Protoe kdy si porovn poet vznic krt jejich kapacita s hustotou obyvatelstva romskho a neromskho pvodu, tak to matematicky nevychz, aby tam bylo vc Rom.

To nejde. Ale je fakt, e Romov jsou vc vidt a je na n vc vidt. Tak ten dojem me vzniknout. Kdy j pojedu v tramvaji se skinheady, tak budu mt asi tak obavy. Absolutn vak odmtm kolektivn vinu a pod se s tm potkm. Jej uplatovn vede k tomu, e kdy si mysl, e t Rom v tramvaji okrade, a bude t s tm pedsudkem, tak ho nezamstn v prci.

Tm, e ho nezamstn, stane se z nj pobra dvek, kter skuten teba krst zane. To je koloto, kter kdy nerozbije, tak se v tom budeme plcat padest let.

Ano, tomu rozumm. A ty jsi svm osudem pod vjimka, nebo to bere tak, e by takhle mohli a mli t vichni Romov?
Pl bych si, aby takhle ili vichni Romov. Pak bychom se o tomhle problmu nemuseli vbec bavit. Jenome plka m knihy je o segregaci ve kolstv. Snam se tam vysvtlit, pro spousta Rom nedostala anci na vzdln a uplatnn v prci.

Nepoprm, e jsou tac, kte pracovat nechtj. Mme mezi sebou nemakaenky. Ale ze zvltn koly, kam t zaad jen proto, e se jmenuje j nevm Cna, se nedostane dl na uk, i kdyby ses na hlavu stavl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno