Nechala bhat ryby po Nrodnm muzeu. Elika Podzimkov u nesn o Pixaru

Jde dokreslit jakkoliv fotografie?
Teoreticky jde dokreslit kad fotka, ale ne u kad mm hned npad nebo to funguje. Teba v ppad projektu Street View mi z Googlu dali na vbr zhruba ticet fotografi a j si jich pt vybrala.

Konkrtn to jsou pohledy na Snku, Horn nmst v Olomouci, jihomoravsk atov a do interir Nrodnho muzea a Foglarova bytu. Obzvl᚝ o monosti podvat se i dovnit mimo ulice se moc nev.
J o tom taky nevdla. Je skvl, e je tam zaznamenan jak il. Kad jeho uplk, hrneek v kuchyni.

Mte teba k Rychlm pm vztah?
Mm rda pbhy klukovskch nebo obecn dtskch dobrodrustv. Moje rodina je cel skautsk, vichni jsme Foglara etli a teme dodnes. Miluju chodit po Stnadlech. Kdy tam jste po tm a nikde nikdo nen, m to tam neskutenou atmosfru.

Co jin komiksy? Ovlivnily vs njak?
Hodn jsme s brchou etli francouzsk komiksy. Tintinova dobrodrustv, Asterixe nikdy jsme neetli teba Avengers a podobn.

Na fotce z Nrodnho muzea jste nechala ryby uspodat beck zvod. Co stoj za tmhle npadem?
Tak vichni vme, e tam maj toho slavnho plejtvka. J ho teda vidla naposledy, kdy mi bylo deset Kadopdn vm, e se tahle expozice pozstatk zvat m njak rozrstat a v souvislosti s tm m hned napadlo, co se asi dje v noci v muzeu, a tak mi prost pila vtipn pedstava nechat ryby bhat zvody.

Kdy jsme spolu naposledy mluvily, ila jste a studovala v New Yorku. Bude to skoro deset let. Tehdy bylo vam snem pracovat pro studio Pixar. Plat to stle?
Asi u ne. Nebo sp zle, co bych tam dlala. On je rozdl, jestli tam lovk dl oldka a animuje od rna do veera obo njak postaviky nebo je na kreativn pozici a skuten ovlivuje, jak filmy vypadaj.

Posledn dl. Podvejte se, jak ilustrtorka dokreslila esko

J jsem navtvila jedno ze studi Disney v Los Angeles, kdy vznikaly nov Kae pbhy a nejvc kreativnm dojmem to tam pravda nepsobilo. Klasick open space, skoro sriov vroba.
Tak to ale asi mus bt, jinak to nejde. Kdy se dvte na Shreka, tak se opravdu teba jen jeden lovk zaobral prv tm jeho obom. Lid, kte tam opravdu nco vyml a ovlivuj podobu film, je zlomek.

A dvat se na pixarovky vs pod bav?
Hodn. Lb se mi, e to jsou pod filmy nejen pro dti. e si tam kad doke najt sv. Je vidt, e peml nad tm, aby vznikl opravdu film pro celou rodinu. Rda bych nco takovho dostala i do Pleoun a jinch svch projekt.

Pleouni jsou seril pro onkologicky nemocn dti. To je nron tma, navc zpracovvat film i seril tvm stylem, asi taky nen pln jednoduch.
V ppad filmu nebo serilu je to dvojnsobn nron, protoe musme vyvjet animovanou i hranou st. Je to dvakrt tolik asu i nklad. Ale bav m to, jinak bych to nedlala. Je skvl, e ten mj styl jde napasovat pln na cokoliv.

Mm rda pbhy klukovskch nebo obecn dtskch dobrodrustv. Moje rodina je cel skautsk, vichni jsme Foglara etli a teme dodnes. Miluju chodit po Stnadlech.

Sleduje nkoho, kdo vyuv podobnou techniku?
Urit. Teba Lucas Levitan. Kad ale mme pln odlin styl kreslen. Zrovna Lucas dl hodn komiksov panky. Pak vm o projektu Monsters of New York od njakho kluka z reklamky Z mstnch m napad teba Kristin Mensa, ten se te u i animovat Ta technika nen nic, co bych vynalezla. Ona vlastn historie animace zaala touhle kombinac.

Take Pleouni vznikaj pomalu ale jist?
Pod jsme ve vvoji, pracujeme na scnch. Jsou to neustl koleka filma a lka, j jsem takov spojka mezi nimi a snam se to vechno vybalancovat. V tuhle chvli jsme rozhodnut, e vyrobme prvn dv epizody Pleoun, protoe prozatm nemme finance na cel seril. Aspo uvidme, jak to funguje a dl se uvid.

Me nalkat na njak pbh?
Sname se v nich odret od metafor, kter teba vysvtluj, co se dje pacientm v tle. Mme napsanou epizodu, kde se Tobi, nae hlavn postavika seznamuje s tm, co je to chemoterapie. A chemoterapii pedstavujeme jako kapitna Chema, kter d v tle a obas tam zpsob takovou boui, e je Tobiovi zle. Pod je to ale park na jeho stran boje. U t chemoterapie je dleit, aby si to dti uvdomily. asto si k n vytvo takov blok, e je pro n pak sloit na ni vbec jt. Nechpou, e je to vlastn nco, co jim pomh v boji s ndorem. Take jsme ji postavili do pozice hrdiny, kterho by si mli oblbit.

Z vlastn zkuenosti asi v, jak moc je to nastaven mysli pi lb dleit.
Je to velice individuln. Kdy jsem se j lila, tak mi chemoterapie nkdy vadila a nkdy ne, nicmn to urit nen pjemn vc. Bohuel to nejde udlat tak, aby se j dalo vyhnout. Je to jedin, co me pomoct, a tak je teba pomoct trochu i s tm pemlenm o n.

Z vstavy Mal princ

Jak nkladn je takov projekt?
Mme rozpoet asi milion euro. Me se to ale promovat. Rozhodli jsme se z toho udlat mezinrodn projekt, protoe si myslm, obzvl᚝ v ppad animace, e me pomoct i jinm ne eskm dtem. Onkologie je hodn svtov propojen obor a my i dky tomu mme spoustu kontakt.

Prodluujete vstavu Mal princ v Plzni. Je njak jin dlo, kter byste takto rda zpracovala?
Mm hodn rda knihy od Astrid Lindgrenov. Ty, kter nejsou tak znm. Teba Brati Lv srdce, to je moje oblben kniha, akoliv je v jistm smru hodn smutn Tak to bych si nkdy rda dala. A te se chystm vytvoit spolen se svou ptelkyn jen tak pro radost knihu. Nebudeme si hrt na dn spisovatelky, protoe jimi nejsme. Budou to nae zitky z cest po Africe doprovzen ilustracemi.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts