Nejsme kmoi Putina, vysvtlil Such nhl staen Ninho Novgorodu

0
234

Zmnu uvd prask Divadlo Semafor na svch strnkch.My, co pamatujeme bratrskou pomoc, kter se nm dostalo v srpnu 1968, jsme se rozhodli ponaje 25. norem 2022 nahradit nai komedii Nin Novgorod improvizovanm poadem, kter jsme nazvali Tulipn vadne. Premira se kon, ale jinak, ne jsme zamleli.

Sm Ji Such dvod zmny vysvtlil eskmu rozhlasu v poadu Mozaika. Hra Nin Novgorod je sice siln namen proti bolevick revoluci v roce 1917, ale Rusko tam jet za cara vyznv velice kladn. Nen tam intrikn, zporn postava. A j jsem najednou ml pocit, e by mohl v divcch vzniknout nzor, e jsme kmoi Putina, popsal Such.

Nechci ublit Rusm, kte za nic nemou a teba demonstruj v rznch mstech, ale nen doba na uveden takovho muziklu, dodal autor a reisr novinky, kter v n ml i vystupovat.

Improvizovan poad Tulipn vadne divkm nicmn nkter seky pvodn plnovan premiry nabdne,aby divci vdli, o em je e.Jak upozornila TK, nzev poadu odkazuje k textu znm semaforsk protivlen psniky Tulipn, kde se zpv Kdy vstel padne, vojk se kc, tulipn vadne, barva se ztrc, i kytka pozn, e bitva hrozn ivotu nesvd.

Prvnho improvizovanho veera se jako divk zastnil i historik Pavel Kosatk.Otevely to dv psniky v Suchho podn, J, to jsem jet il a Tulipn. Takhle na dlku psan to me vypadat, e to byl teba jenom njakej zopakovanej starej patos a tak, ale houby, tm Suchm, tma divadelnma prknama a vekerm tm semaforskm etherem se to bleskov rozdchalo tak, e jsem ml hned brejle pln bekotu, uvedl historik na svm facebookovm profilu.

Muzikl Nin Novgorod s hudbou Ferdinanda Havlka napsal Ji Such jet ped revoluc, k divkm se ale dostal a v roce 1992. Autor se jej po vce ne ptadvaceti letech rozhodl pedlat a doplnit. Jeho uveden nicmn musel nkolikrt posunout kvli covidu a lockdownm. Pten premira po ticeti letech tedy mla bt definitivn tekou za dlouhm obdobm odklad.

Pro aktuln situaci na Ukrajin se ovem Such rozhodl muzikl opt trochu petvoit.Bylo by mi lto souboru, kter tvrt roku velice usilovn pracoval a te by to mlo pijt vnive, ekl jet legendrn divadelnk eskmu rozhlasu.

Zatkem roku Ji Such oznmil, e se jeho divadlo postupn vrt k pvodn mylence sedmi malch forem, ze kter vznikl nzev Semafor. V programu tak postupn dostanou svj prostor nry hudebn komedie, divadlo poezie, historie psniek, jazz, vtvarn umn, film a voln nr. Divadlo se stane tm, m bylo na zatku, uvedl v lednu f a zakladatel slavn scny.

Bez zbradl se oteve

A je a do konce bezna zaven, udl prask Divadlo Bez zbradl v ptek 4. bezna vjimku a uvede speciln reprzu novinky Iliada. I pes avizovanou uzavrku jsme se rozhodli zorganizovat benefin pedstaven.Divadlo Bez zbradl pociuje potebuUkrajin a jejm obanm v tchto tkch chvlch aktivn pomoci. Vtek poputuje na organizaci lovk v tsni na humanitrn pomoc Ukrajin, uvedla mluv scny Nikol Kouklov.Dramatizaci Homrovy Iliady, jednoho ze zkladnch literrnch text na civilizace, divadlo uvedlo v z 2021.Souasn udlosti potvrzuj, jak aktuln tento po tisce let vyprvn pbh stle je, dodala prask scna.

Karel Hemnek mlad v pedstaven Iliada

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno