Obt mejd dvno nejsou senioi, ale lid od 18 do 59 let, varuj tvrci

0
34

Na fenomn podvodnk nabzejcch nejrznj pedraen nekvalitn vrobky i sluby se v divadeln novince mejdi to rozhodlo zamit tvr duo Janek Lesk (reisr) a Natlie Strkov Preslov (dramaturgyn).

Posunuli se daleko a cel to tma je proto dnes hrozn rozshl. Jejich techniky jsou tak rozvinut a komplexn, e je asi nejde shrnout jednou odpovd. Nkter z nich jsme se pokusili odhalit v na inscenaci, ale u bhem jejho zkouen urit vznikly stovky novch, naznauje duo.

Vslednm formtem je takov katalog nejastjch nebo nejspnjch scn. Ty jsme se divkm pokusili piblit divadeln formou taky proto, e podvodnci asto sahaj po metodch z oblasti herectv nebo psychologie. A nm pilo, e ty metody me v jejich prci odhalit nejlpe prv divadeln herec, popisuj tvrci.

Do hereckho tmu jsme pizvali i profesionlnho kouzelnka Alee Hrdliku, kter se na techniky mejd zase zamil z pohledu odbornka na iluze, pokrauje duo znm jako Janek & Natlka.

Divadelnci psobc jako umleck veden divadeln sekce praskho kulturnho centra NoD se kvli nejnovj premie setkali s odbornky z policejnho prezidia i expertem na internetovou bezpenost.

Jejich inscenace pr odhal i nkter nejnovj praktiky. D se zjednoduen ct, e ty znm prodavae hrnc i novodob online mejdy spojuje jedna vc: ve chvli, kdy nm nkdo slibuje njak zzrak (rychle vnosn investice, okamit vylen, kurz, po kterm budeme okamit slavn, spn a bohat), je to pravdpodobn podvod, upozoruj.

Nejpekvapivj pro ns byl fakt, e nejastj obt podvodnk u dvno nejsou senioi, ale naopak lid od 18 do 59 let. To nm potvrdilo, e jsme na sprvn stop aktulnho tmatu, dodv jet tvr duo Janek & Natlka.

Jejich tvorba se na fenomny dnen doby zamuje dlouhodob, divadeln divci maj v pamti jejich nedvn dla The Legend of Lunetic popisujc fenomn boyband v 90. letech, i Msteko Palermo usn, kde se obecenstvo stalo astnkem divadeln verze tto znm spoleensk hry.

Aktuln mejdi to maj v NoDu premiru 26. dubna. V pedstaven divci uvid Nelu tefanovou, Martina Cikna, Lu Kardu, Jana Strka a Alee Hrdliku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno