Penze v USA kaz hudebn festivaly, zde jste svobodnj, mn Twenty One Pilots

Hvzdy velikosti Twenty One Pilots pli rozhovor nedvaj. Obzvl᚝ na festivalech. Jejich pstup je vak jin. Chtj bt fanoukm co nejbl, a to i prostednictvm rozhovor, vysvtluj mi pr hodin ped vystoupenm Tyler Joseph a Josh Dun.

Patte letos na festivalu mezi nejvt hvzdy. Znervzuje vs jet njak bt headlinerem nebo u je to jedno?
Tyler: Jen trochu. Myslm, e tohle je ten nejlep zpsob, jak jsme se sem do eska mohli vrtit. A vte, nervozita nen pln patn vc. Nut ns se co nejlpe pipravit, take s n vlastn pracujeme rdi.

Zsadn problm s trmou tedy nemte?
Josh: Nkdy to pijde, Ale jak kal Tyler, je dleit si uvdomit, e jsme vdy dobe pipraveni a e u jsme toho hodn zvldli. Ne vdy to samozejm funguje, nkdy je prost poteba nechat ten stav bt a pokat, ne po pr psnikch odezn. A odezn vlastn vdycky.

Vae alba na sebe navazuj, kad m svou promylenou dramaturgii. Nen to ta srie psniek jako u jinch popovch hvzd
Tyler: Vdli jsme od zatku, e takto chceme pracovat. A to hlavn, protoe jsme vdli, e se nm to jednou vyplat. st ns vila, e prost uspjeme a spln se nm sen. Myslm, e pokud tuto vru v sob nemte, ance na spch je miziv.

Zle vm tedy na tom, aby vai fanouci poslouchali alba v celku?
Josh: My dva rdi poslouchme cel alba, protoe si myslme, e vtina muzikant ty psn skld po sob tak, aby dvaly njak vt smysl. Ale neznamen to, e to tak mus dlat kad. A taky se vm prost logicky vechny psniky nemus lbit, tak je prost peskote.

A s tm jste v pohod?
Josh: Naprosto.

Co pro vs dva znamenal covid?
Tyler: Vdycky bude na prioritou nahrvat a tvoit hudbu pohromad. Dky covidu jsme ale zjistili, e pokud nm to bude z jakhokoliv dvodu znemonno, zvldneme pracovat i jinak.

Take to pineslo i nco dobrho.
Tyler: Ano, ukzala se nov cesta, jak tvoit, ale doufm, e se z n nestane jedin. Pro nkter u bohuel jedinou je.

Co ty patn, co pandemie pinesla?
Josh: To je dost oemetn otzka. Samozejm bylo na pandemii nejhor to, e umrali lid. To bych chtl ct jako prvn. Ns osobn se to pmo nedotklo, v irm okol jsme se s odchodem jejich blzkch setkali a to bylo velice smutn Tak a te z toho umleckho hlediska: jednou z tch nejhorch vc bylo, e jsme mli pocit, jakoby na na karie nkdo jen tak zmkl tlatko pause.

To asi mli vichni, ne?
Tyler: Mon, a nkomu to teba ani nevadilo, ale n spch byl velice pirozen a postupn a hlavn navzan na iv hran. Nebylo to tak, e bychom nahrli psniku na Youtube a najednou mli miliony fanouk. Rostli jsme pirozen s kadou ivou show a kdy si na to takto zvyknete, e jste kad den o mal krok dl dky koncertm, bojte se pak, co s vmi bhem takov pestvky stane.

Take pedpokldm, e svj prvn pobyt na jeviti po lockdownu si pamatujete iv.
Josh: Bylo to asn a trochu nejist zrove, protoe v tu chvli jet urit nebylo jasn, jestli se situace znovu jet nezhor a my budeme koncerty muset znovu ruit.

Pamatujete si nco ze svho praskho koncertu ped temi lety?
Josh: J si pamatuju, e jsem se nauil nco esky. Mm to jet v telefonu (zane st): Dobry vecer Praho. Vitejte na naem koncerte.

Pkn! Vnmte njak rozdly mezi festivaly v Evrop a USA?
Tyler: V Evrop jsou volnj s svobodnj. V USA vznik takov podivn hierarchie mezi nvtvnky kvli rznm cenovm kategorim vstupenek. Prodv se teba est rznch typ lstk. A vtinou ti, co zaplat nejvc jsou ti, kte jsou nm pi han nejbl, co by nevadilo, vtinou to jsou ale bohuel lidi, kte ns moc nechtj poslouchat. Tak se k nm pak nedostv ta nejist energie. A to m trochu mrz. Tady nm j dvte pehrel.

To vm tady v Ostrav mu zaruit.
Tyler a Josh: Vme.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts