Polvka jako gnius li. Jako dnes, kdy se le vydv za nzor, k reisr

0
55

Dva tulci, mon sp pobudov, vojk a filozof, se sejdou v rozboenm kostele, kde se handrkuj ve velkm zpase o pravdu a spravedlnost.

Oba lou, protie si, popraj sami sebe. Jejich vzpomnn pln cynismu je proto trkovit, asi nepravdiv, ale zbavn a pitaliv. Jsou to armantn nuzci l. Vytvej si nepochopiteln djiny, kter se jim mn pod rukama, jak je napadne, pibliuje Karel Steigerwald dj sv nov hry.

Tragickou komedii napsal konkrtn pro Boleslava Polvku, jen ztvrn vojka, Cyril Drozda si zahraje filozofa.

Tmatem je onglovn li a cynismu v prolhanch kulisch souasnosti i minulosti. Vtina her Karla Steigerwalda je vizionsk. Pedpovdl u adu vc vetn antisvta. A dneska se mluv o tom, e co dl Rusko na Ukrajin, je antisvt, zaml se reisr Betislav Rychlk.

Postavy spolu nevedou normln dialogy, ale spe se vzjemn vyslchaj, trochu soud, acuj a provokuj. Hra je o stetnut dvou svt jeden je vojensk, liv hrdinsk a podivn pyn, druh svt je spe ten n zpadn, kter je pln pochyb nad kadou vtou, je se vyslov. Pochybuje nad sebou a takovm zpsobem, e sm sebe por, pibliuje Bolek Polvka.

Podle nj je to hra se skrytm humorem a nen jednoduch na pochopen. Odkrv se toti postupn. Je napsan v roce 2020, take pedtm, ne se zaaly dt vechny podivn a hrzostran vci. Karel Steigerwald odhalil tyto konotace, kdy dneek byl jet pedverejkem, pokrauje Polvka.

Nechci podnvat, k Drozda

V jeho divadle se zamuj na hry souasnch autor. A Karel je, ekl bych, konc souasn autor. Napsal ji pro nae divadlo a jednu z postav pro m. J bych to pro m samozejm napsal jinak, zavtipkoval na adresu scenristy Polvka.

Druhm do pru filozofujcch pobud je Cyril Drozda, herec z brnnskho HaDivadla. Jsem v podstat ebrk, kter si o sob mysl, e je filozof. Na scn mm nejvt starost, abych vedle Bolka zbyten nepodnval, aby si moc nikdo nevmal, e se tam o nco pokoum, uklbl se Drozda, jeho televizn divci znaj teba jako fare ze serilu Most!.

Ve he podle reisra vystupuj gniov li. To mi pijde jako metafora na doby, kdy se le vydv za nzor. Ale le nen nzor. Jsme otravovni spoustou lh od nejvych kruh a po nejrznj trolly. Prv to je uloeno v podhoub tto hry, ale krom toho je taky velice lidsk, popisuje reisr Betislav Rychlk a podotk, e chtj, aby si lid po zhldnut kladli otzky, hra vak nem ct, kde je pravda.

Tdenk 5plus2

Kad ptek zdarma

ten o zajmavch lidech, udlostech a nevednch akcch v regionech.

Krom vojka a filozofa se na scn, kter m svm eenm metaforicky pipomnat prostor vybydlenho svta, objev tak Marie, zmtan neastnou lskou.

Marie je ena mnoha tv, kter v kad scn vythne jin ensk zbran. V jedn scn svd, ve druh napad, v dal siln argumentuje, pot ale ve zvrt a pope, vystihla svou postavu hereka Ivana Hloukov.

T se pr vyplnil sen zahrt si s Boleslavem Polvkou. Kdy k nm na Provzek piel do Amadea hostovat Mirek Donutil, uvdomila jsem si, e bych moc chtla, aby do njak inscenace pozvali i Bolka Polvku. Take kdy nepiel on, pila jsem j za nm, svila se Hloukov.

Alternovat se bude s Evou Salzmannovou. Text je pln paradox, l, neloginost, ale i pravd. Zrove je v Karlovch hrch dleit humor a tohle by mla bt docela krut legrace, dopluje Salzmannov.

Svtov premira se odehraje v Divadle Bolka Polvky v sobotu 23. dubna, druh premira nsleduje 24. dubna. Praskou premiru tto tragick komedie o li uvede Studio DVA ve tvrtek 5. kvtna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno