POZDRAVY Z OSTRAVY: Zrada na zchodcch a urputnost Ledovho mue

Mil a draz kolegov,
tet den hudebnho festivalu je dnem velice specifickm. I ti nejmarnivj postupn ztrc touhu vystihnout ten nejlep festivalov look, penze ltaj z kapes jak perseidy v srpnu a kad voln lavice zpsobuje radost hodnou objeven Ameriky. Tlo je toti u trochu opotebovan a mysl unaven ze v t logistiky (Kde jsi? Udej polohu. Nevidm t!…). Upmn, nkter skupinov konverzace z festivalu by si zaslouily knin podobu. Ale to asi znte sami.

Vera do Ostravy pijel obdivovan dnsk enk a sportovec Wim Hof, znm tak jako Ledov mu. J sama se jeho uen a metodm neoddvm, tud zde dnou pedpojatost neekejte. Zima jako ron obdob me bt krsn (za oknem), jako stavu tla j vak upmn neholduji. Wim Hof spolen s vdci v minulosti dovedl u nkolikrt prokzat, e dky otuovn a specifickmu dchn me vrazn pozmnit zdravotn stav tla i mysli. A mluvil o tom i vera, krom pednky v Gongu a setkn s novini vystoupil jet ped koncertem zpvaky LP.

Se v ctou k jeho zkuenostem a vzdln… Na to, e m dle svch slov ulechtil mysly a chce do svta it lsku, klidnou slu a mr, nerozumm zpsobu, jakm tyto pravdy komunikuje. Svou urputnost, jakousi a pasivn agresivitou a trochu do o bijc potebou exhibovat, nikoliv vst dialog, si m srdce rozhodn nezskal a dle koment pmo na mst i na socilnch stch mm pocit, e ani pli srdc ostatnch.

Jinak tak v souvislosti s festivalem vera mdii obhla zprva, e do Colours vstupuje nov strategick investor, skupina Rockaway Capital, kter m podl tak na karlovarskm filmovm festivalu. Krom toho, e se tm vysvtlilo, pro asi bylo v arelu najednou mon spatit nkter tve, se z toho ale tma slo jedna mezi nvtvnky rozhodn nestalo. Obela jsem si pr pivnch stan a stnka a bu o informaci nikdo nevdl nebo to bylo oslovenm jedno. Odborn vybran sociologick vzorek to nebyl, pro ilustraci to vak myslm stailo.

Nvtvnci toti logicky mus eit problmy mnohem nalhavjho rzu. A o jeden takov, mon trochu intimnjho charakteru, bych se s vmi te podlila. Snad to nkoho pobav, teba se v tom nkdo najde. Od nepamti festivalovm (i jinm) nvtvnkm poskytuj levu takov modrobl budky s dvouslabinm nzvem. Zvykli jsme si na n, nenvidme je a milujeme zrove. Nebo jsou tu pro ns vdy, ale vdy ne ve stavu, ve kter doufme.

Letos vak pila zmna. Na nkolika mstech se objevily i boudy oranovo-ed. A jeliko zkuenost ke strvit v tomto prostoru co nejmn asu, maj, myslm, vichni jasn vymylenou strategii, jak to mt co nejrychleji za sebou. Soust t strategie je vak u i jaksi automatick anatomick nastaven tla tak, aby ve probhlo v podku a co nejrychleji. Jene. Oranov bouda nen stejn ergonomicky uzpsobena jako ta modrobl. A nkte na to pili pozd. A bohuel jet potm. A to pak z boudiek vychz, logicky pedevm eny, s rozlinmi vrazy.

Jinak bych vm (i mimo festival) doporuila nvtvu tm osmdestimetrov ve Bolt Tower, pokud jste tu jet nebyli. lovk by neekl, co vechno tam o sob me zjistit, a navc: ten vtah stle obsluhuje ten jeden stejn pn jako ped lety. Takov kouzeln Otec Fura Dolnch Vtkovic.

A na zvr trochu humoru z autorsk dlny naeho kolegy, vnho optimisty a milovnka spoleenskho ivota Ondeje Krutilka: Kdyby tu bylo o ti tvrtiny mn lid, byl by to skvl festival.

(Kec.)

Poslm pozdravy z Ostravy, mjte se fajn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts