RECENZE: Ani romantick, ani syrov. Carmen v Nrodnm je pouze lacin

0
268

Je pravda, e pedel, dnes ji legendrn inscenace Jozefa Bednrika, v n tituln roli zpvala pi premie Dagmar Peckov, u nco pamatovala, ale prv proto, e Bednrik patil k tm reisrm, kte chtli a (vtinou) tak umli nco vymyslet, tak by asi veden opery prvn scny mlo obzvl᚝ peliv vybrat tvr tm pro novou produkci.

Jene inscenace, pod n je podepsn jako reisr Grischa Asagaroff, vypad lacin doslova i v penesenm slova smyslu. Nemnn scna se schody tu rozhodn nepsob jako nositelka njakho vznamu, sp jen jako v rychlosti nartnut een, kter d co nejm prce a moc nestoj.

Georges Bizet: Carmen

Dirigent: Petr Popelka

Reie: Grischa Asagaroff

Nrodn divadlo, premira 10. bezna 2022

Hodnocen: 40 %

Kdy je v vodnm vjevu korzujc dav na nmst v Seville choreograficky stylizovn do postav jako z njak revue, vypad to jet, e se bude hrt Carmen prv jako revue. Inu, pro ne. Carmen lze uchopit na sto zpsob romanticky, realisticky, tvrd, syrov, hrav, poeticky Jene revue se nekon, vlastn dn vypracovan koncepce se nekon. Akti obleen pevn do dnoviny, vojci pak do erno-lutch a erno-ervench uniforem chod po schodech nahoru a dol a dlaj stokrt vidn gesta. Pedstaven se ped oima vlee jako nudn film.

Snad by se to cel vyjmalo pijateln na njak letn scn pod irm nebem, kter servruje pedstaven jako doplnk k turistickm proitkm. Od prvn scny by ale lovk ekal njak skuten promylen umleck pspvek na tma Carmen.

Takto se show nezastav

Pedstavitelka Carmen by mla mt mimodn charisma, jak osobnostn, tak v hlasovm materilu i v pednesu, ideln dohromady samozejm. Vkon gruznsk mezzosopranistky Nany Dzidziguri pi premie vak nevyboil z prmru, hlas psob sp neurit, bled, ve vkch oste, ani pednesov nebyl jej vkon zapamatovateln. A paradoxem je, e Stanislava Jirk ve vedlej roli Mercedes psobila na jeviti skoro charismatitji ne Carmen

Portugalsk tenorista Luis Gomes jako Don Jos byl jet slab hlas postrd nosnost, barvu, emocionln nboj. Slavn kvtinov rie, v n neastn Jos vyznv Carmen lsku, msto aby takkajc zastavila show a chytla za srdce, tak jen odplynula kamsi do ztracena. Lep dojem z pveck sestavy zanechali polsk barytonista Lukasz Golinski jako Escamillo a Kateina Knkov jako Micaela.

Dirigentu Petr Popelkovi pak lze pist k dobru, e orchestr u od pedehry nevedl k okzalmu hmotnmu efektu, sp ke kultivovanjmu melodickmu projevu. Jene odbyt reie a problematick vkony protagonist tuhle Carmen stav pod prmr a pispvaj k slcmu pocitu, e psoben Per Boye Hansena v ele na prvn opern scny nespluje oekvn, naopak, pedstavuje velk zklamn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno