RECENZE: Hlavn vinci zstvaj mimo, l stopa vlench zloinc

0
73

Tm deset rok strvil Vladimr Dzuro ve slubch haagskho soudu, kde se mu hodila pedchoz zkuenost kriminalisty z Interpolu. Reisr filmu Viktor Portel sice svmu hrdinovi pedepsal hlas profesionlnho vyprave a umlou stylizaci osamlho lovce hlav, nicmn zitky zstvaj siln.

I proto, e archivn zbry vlky na Balkn se a dsiv podobaj souasnmu zpravodajstv z Ukrajiny a e obhajoba pachatel vlench zloin pili jsme zachrnit nae lidi ped faismem zn dneska nepjemn povdom.

Prvn ze svch ppad, jej Dzuro pi svm nvratu s kamerou rekonstruuje, zan ve Vukovaru. V nemocnici pesthovan bhem boj do sklepa, kde podle slov tehdej editelky oetovali rann ze vech stran konfliktu a kde se kvli zablokovanm cestm nedokali pomoci Mezinrodnho ervenho ke.

Jednoho dne odtud Srbov odvezli v autobusech na ti sta lid, kter popravili na nedalek farm Ovara. Tehdy se mluvilo o pomst za dajn masakr srbskch dt, ovem zpadn novini s odstupem piznvaj, e se stali obt manipulace.

Dzuro se poslze astnil exhumace masovch hrob a vyslchal svdky. Teba idie autobusu, z jeho st zazn pznan podstata postjugoslvskho konfliktu: mnoh z pasar jzdy na smrt toti osobn znal, jeden il v sousedstv, s druhm hrval fotbal. Mlo mi dojt, e budou povradni, piznv zptn.

Bhem dokumentrn detektivky, kterou ozvltuj uniktn profesn zbry teba pi zatkn chorvatskho vinka, jen se ukrval v Srbsku, se vyjevuj ti typick znaky.

Zaprv, akoli Dzuro na pednce pro studenty pedem zdrazn, e zloiny pchaly vechny strany balknsk vlky, i kdy on bude mluvit jenom o kauzch, kter sm vyetoval, dok se naen z tendennosti a z jednostrannosti.

Zadruh, optimln pedstava, e namsto Haagu by vlen zloiny soudily pmo doten zem, m k realit daleko. Snadno teba v Chorvatsku odsoud Srba nebo v Srbsku Chorvata, ale sotva by trest v Chorvatsku dostal Chorvat i v Srbsku Srb, popisuje Dzuro, e vytouen usmen vykazuje stle trhliny.

Tet klov bod se tk Haagu. Vyetovatel Dzuro sice jednoho ze strjc krvav Ovary vystopoval, vylkal z krytu, zatkl a pedal soudu, piem z pelen pochzej opt uniktn momentky, jene obalovan spchal v cele sebevradu.

Podobn nsledn Dzurv kol, najt velitele gardy srbskch dobrovolnk pezdvanho Arkan, skon tsn ped jeho dopadenm hledan je zastelen. Na tribunl se pak sn kritika z rznch stran: od svdk Byl jsem tam ptkrt, z toho tikrt zbyten, oni jen berou penze, od peivch Tribunl nepinese ani pravdu, ani spravedlnost, jenom rozarovn, i od vyetovatele samho Na devadest lid bylo v Haagu odsouzeno, ale ti hlavn vinci zstvaj mimo dosah na jurisdikce.

Tebae vyprvn tk mezi minulost a souasnost i mezi obecnm a konkrtnm, kdykoli dojde na vcn detaily, nabr znovu na psobivosti. V ppad Arkanovy jednotky, kter lo vc o rabovn ne vlastenectv, napklad mu, kter peil vlastn popravu, popisuje krok za krokem. Vyvdli ns svzan po dvou, zaznly vdycky dva vstely, j stl na hromad mrtvol, take kulka msto srdce zashla kln kost.

Vyetovatel

60 %

Reie Viktor Portel

e takeen Arkan zail po vlce kariru televizn hvzdy, populrnho politika a majitele fotbalovho klubu, pouze stvrzuje Dzurovu zkuenost s problematickm vkonem prva pmo ve vlasti sthanch osob.

Akoli kolck filmask manra pi zbrovn lovce, jen stdav sed za volantem nebo zaduman hled do dli, snmku Vyetovatel ubr body, zptky je nabr zkulisnm pohledem do nevdn profese, trochu pipomnajc Ppady 1. oddlen: dn dobrodrun romantika, nbr morn, zdlouhav, mraven prce, kter nemus vdy konit vtzstvm.

O to pesvdivj inek m pak Dzurovo piznn, e odeel pracovat pro OSN, ale ml jsem zstat a pokraovat. Za bonus pak lze oznait podobu Chorvatska, kter se od obvykl turistick idyly letnch dovolench znan li.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno