RECENZE: Ka Kabanov zase jednou ve vod, ovem bez fantazie

0
249

panlsk divadelnk Calixto Bieito k sob ped lety upoutal pozornost tm, e klasick dla zahlcoval nsilm, nahotou a sexem. S tm se ovem ned vyt vn. A jakkoli jeho ivotopis v titnm programu pouv k charakteristice jeho prac vrazy jako nekompromisn jedinen inovativnost, i vize vysokho napt a energie, tak v Kti Kabanov se z toho mnoho vysledovat ned.

Scna seven do blho prostoru bez kulis a rekvizit, pipomnajc vzeskou kobku, v n jsou postavy uzaveny bez monosti niku, nen na opernch jevitnch nim novm. Me bt, pokud je ptomna njak zsadn mylenka a reisr dovede herce, kte jsou odkzni jen sami na sebe a vzjemn reakce, k preciznm vkonm.

Leo Janek: Ka Kabanov

Dirigent: Jaroslav Kyzlink

Reie: Calixto Bieito

Nrodn divadlo, premira 28. ledna 2022

Hodnocen: 50 %

Jene to tady neplat. Na zatku sice Ka zoufale bh kolem zd, tlue do nich, dokonce leze po postrannch ebcch, ale krom toho, e je to a primitivn nzorn (Pochop divku, j chci z tohoto malomstskho prosted a z neastnho manelstv pry!), tak dl se vlastn nic nedje. Podobn intenzivn a provzan hereck akce nensleduj. Pchody, odchody, obasn gesta i pzy psob jakoby nahozen a nedodlan. Teba snaha dodat vlastn pbh i panovan Ktin tchyni Kabanie, kter se v Bieitov pojet zase nzorn – um taky rozplakat, vyznv naprzdno; Janek j prost njakou mk polohu nepidlil.

Kostmy jsou jakousi smsic plus minus z let padestch a sedmdestch minulho stolet. Takov dnes na opernch jevitch pevldaj, a se hraje jakkoli dlo od baroka po souasnost. Hrdinov by si je mohli pjovat nap staletmi Ale pro je maj na sob, kde a pro se to ve odehrv, na to neodpovd ani reisr Bieito.

Ten sice ke konci pijde s pozdnm jevitnm efektem naped se zadn stna sklop dol a jevit se pak zalije vodou, v n Ka spch sebevradu tak, e kabt zat kameny a polo se do vody. Seshora k tomu jet pr. Nejde o nic novho v tto opee se pedstavitelky tituln role nezdka polo do vody. Budi jim vechna est samozejm, ovem jen takov misti divadla jako Robert Carsen dok tma Ka Kabanov a voda (je reisry prvem vzruuje, nebo eka Volha hraje v pbhu svou roli) rozvst ve skuten drama. A jen takov mg divadla jako Christoph Marthaler uml v minulosti svou ironizujc poetikou vnst do tto esk klasiky nco naprosto novho.

Tito dva tvrci zaslou zmnku, protoe jejich inscenace Kti Kabanov me znt i vcero zdejch divk. Bieito do tto ligy nepat, co ostatn ped nkolika lety naznaila i jeho norimbersk inscenace Jankovy opery Z mrtvho domu, uveden v rmci jankovskho festivalu v Brn.

Co to vlastn zpvaj

Poslouchat orchestr, kter vedl Jaroslav Kyzlink, bylo zajmavj ve vyhrocenjch mstech ne v tch, kter vyaduj mkce zpvat i od nstroj. Pesto v rmci celho premirovho veera byl vkon orchestru tm nejlepm. Co zase nen tak obtn, protoe pikov jankovsk pvce divadlo nem. A to i ve smyslu zetelnosti slov.

Pitom ze svta, kde se Janek hraje asto a v originle, je lovk zvykl na jakousi kosmopolitn etinu. Kde jinde ne v Nrodnm divadle by si chtl ut pknou eskou vslovnost? Jene eskm zpvkm je vtinou rozumt mn ne cizincm. Albta Polkov s rol Kti sp bojuje, slova polyk, nkter lyritj pase se j da zazpvat pkn, ale chyb j vt rozsah a dramatitj seky zvld s nmahou.

Ev Urbanov v roli Kabanichy jsou sice slova vc rozumt, ale zase tm chyb zvuk, vlastn u jen recituje – jene u Janka by se mly zpvat vechny role. Tenorista Peter Berger jako Ktin milenec Boris psob jako prodn tenor, jen part nahlas pezpv systmem start-cl, ale nijak ho mezi tm neztvruje.

Paradoxn asi nejvce utkvla v pamti islandsk mezzosopranistka Arnheiður Eirksdttir v roli Varvary, kter se slova poctiv nauila a jej hlas ml aspo njakou barvu. Josef Moravec jako Kudrj, Jaroslav Bezina jako Tichon a Ji Sulenko jako Dikoj zanechali jen matn dojem, tedy krom toho, e druz dva jmenovan se klt i padaj na zem, aby kad pochopil, e jejich postavy maj problm s alkoholem vychz jim z toho pouh karikatura, co jde ovem v nemal me na vrub peceovanho reisra.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno