RECENZE: Mnichov znovu o ns bez ns. Tentokrt SR ignoruje britsk film

0
85

Pramalou radost udl tuzemskm divkm snmek reisra Christiana Schwochowa, kter je od ledna k vidn na sti Netflix s eskmi titulky i dabingem.

Film Mnichov: Na prahu vlky toti vychz z knihy britskho spisovatele Roberta Harrise, kter se pokusil dodat trochu fikce do historickch udlost z konce z roku 1938. Tedy z as, kdy se esko-nmeck pohrani promnilo v povstn sud se stelnm prachem a diplomat cel Evropy se potili na dlouhch jednnch ve snaze zabrnit dal vlce na starm kontinent.

Prv do britskch nejvych politickch kruh tsn ped podpisem mnichovsk dohody snmek m. Zan ale zvolna v Oxfordu o pr let pedtm, kde se trojice ptel lou se studiem diplomacie. Chladn Brit Hugh Legat (v podn George MacKaye, znmho z hlavn role vojna ve vlenm dramatu 1917) se vak nepohodne s impulzivnm a zaplenm Nmcem Paulem von Hartmannem (Jannis Niewhner) ohledn pslib, je zdecimovanmu nmeckmu nrodu prv nabz Adolf Hitler.

Dva ptel se tak znovu potkvaj a bhem on kritick mnichovsk situace rok ped zatkem druh svtov vlky. Oba mezitm zvolna stoupaj v diplomatickch kruzch a shodn se dostvaj do osobnho kontaktu s vdmi pedstaviteli sv zem. Jakkoli me takov linka psobit vykonstruovan, dodv chladnmu paprovn a diplomatickmu lavrovn lidskou notu, dky kter m snmek vih i napt.

Mn uviteln toti psob zpletka, kdy se von Hartmann shodou okolnost dostane k utajenm Hitlerovm plnm na ovldnut Evropy. Mlad Nmec nhle prohldne a pochop, e chystan podpis mnichovsk dohody mr nezajist. Rozhodne se proto pro riskantn krok pedat utajen dokumenty svmu bvalmu druhovi, aby je pedal samotnmu britskmu ministerskmu pedsedovi.

Pokud ovem divk s pivenm oka na takovou hru pistoup, nabdne mu film zajmavou podvanou. Vedle kreativn kamery Franka Lamma se toti snmek me opt o dsledn historick zasazen, kostmy i hodnovrn lokace.

Bonvivn a asketa

A pedevm o vkony v rolch britskho premira Nevilla Chamberlaina i skho kancle Adolfa Hitlera. Populrn britsk herec Jeremy Irons se toti lohy Chamberlaina zhostil s gustem. Vykreslil jej jako strnoucho politickho pragmatika, ktermu pipad neuviteln, maj-li Britov pipravovat zkopy a zkouet plynov masky v Anglii pro spor v dalek zemi a mezi lidem, o nm my nevme nic. Ironsv Chamberlain je britsk gentleman s doutnkem, kter ve vsadil na politiku appeasementu a kter v, e jeho roli historie asem docen.

V zjevn clenm kontrastu s jeho nadhledem, suchm humorem a bonvivnstvm vyznv Adolf Hitler v podn Nmce Ulricha Matthese. Stroh a such asketa, kter oima provrtv sv okol a dsledn upozoruje na svou est. Matthes si vrcholnho nacistu zahrl u v Pdu Tet e, kde ztvrnil Josepha Goebbelse. Roli Hitlera pojal podobn dsledn jako Irons Chamberlaina, divka ovem zaraz zjevn st jeho postavy. Hitler koncem tictch let rozhodn nepsobil jako vetch stak v poslednch mscch ivota.

Mnichov: Na prahu vlky

Velk Britnie, 2021, 130 min

Reie: Christian Schwochow

Pedloha: Robert Harris (kniha)

Hraj: George MacKay, Jeremy Irons, Liv Lisa Fries, Jannis Niewhner, Jessica Brown Findlay, Anjli Mohindra, Alex Jennings, Robert Bathurst,

Hodnocen: 40 %

Film Mnichov: Na prahu vlky se vemi ve zmnnmi plusy tedy doke divka vthnout a naznait, jak tk chvilky vrcholn evropt pedstavitel v tchto asech provali. Je toti dleit si uvdomit, e jejich skuten pedobrazy v z roku 1938 nevdly to, co vme dnes my, a mnichovskou partii mohly povaovat za finle, nikoli pedehru.

Pro celkov dokreslen situace ale zcela chyb jakkoli zmnka o zdej realit t doby. Ve filmu se tak s tehdejm eskoslovenskem nakld shodn jako pi relnm podpisu smlouvy: eskoslovent diplomat sice byli pizvni, na jednn ale nebyli vputni. esk divk tak dostv studenou sprchu ve zjitn, e pro dnen britsk tvrce je dvod sporu o Sudety stejn imaginrn, jako byl pro skutenho Chamberlaina v z 1938.

A kdy snmek po triumflnm pletu zpt do Londna kon krtkou vtou o tom, e mnichovsk dohoda dodala Velk Britnii rok asu na dozbrojen a nslednou porku Hitlera, zavn jinak pomrn kvalitn filmaina a nepjemnm revizionismem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno