RECENZE: Vdesk Jej pastorkya jako vzesk retro

0
179

Nizozemsk reisrka Lotte de Beer se rozhodla vyprvt pbh retrospektivn jako vzpomnky Kostelniky, kter si ve vzen odpykv trest za vradu nemanelskho dtte sv pastorkyn Jenfy. Zptn projekce dje v pedstavch nkterho hrdiny nen obecn vzato v opee nic tak novho, ale vtinou se rozpust rychle jako cukr v aji. Nen toti snadn do skladatelem danho rytmu a dramatickho spdu pidat vlastn rytmy, respektive djov linky.

Leo Janek: Jej pastorkya

Dirigent: Marc Albrecht

Reie: Lotte de Beer

Theater an der Wien, 24. nora

Hodnocen: 65 %

Vdesk Jej pastorkya (uvdn dle zahraninho zvyku pod nzvem Jenfa) nen vjimkou. Prvn scna divky zavede mezi oprskan stny ensk kznice. Vzekyn pracuj pod dohledem dozorce a svou celu obv i Kostelnika Buryjovka. Sed na posteli, chyt se za hlavu a gestikuluje, jako by se snad snaila dodaten zabrnit osudu. Jene to psob nesmrn popisn a hlavn jakmile Kostelnika sama vstoup do dje, je po koncepci a hraje se normln Jej pastorkya, dn retro. To se vyno vlastn jen tehdy, kdy Kostelnika zrovna nem bt na scn, ale je na n a pihl, jak to vechno bylo.

Tebae nkter jednotliv vjevy a vzjemn hereck reakce maj psobivost, ke konci se u zcela vytrat logika a bohuel i Jankova emocionalita. Scna, kdy zloin vyjde najevo a Jenfa sv pstounce pede vemi dstojn odpout, sko jakoby do ptomnosti (aspo to tak vypad), nebo Jenfa s Lacou navtv Kostelniku ve vzen. A jejich zvren sblen, provzen zvratnou hudebn katarz, si prost zazpvaj nahoe na schodech na odchodu.

Navc reisrka vsunula do dje rzn symbolick postavy, kter psob jako z masopustu, mum povsila na zda zvec ke, majc nejsp odkazovat k pedkesanskm tradicm. Jene jsou to jen takov stpky bez hlub souvislosti a drama nijak neposiluj. Naopak, kdy pijde vkik Kostelniky, na ni zan dolhat svdom, Jakoby sem smrt nauhovala! a objev se postava s maskou smrti, kter poctiv ilustruje vrcholn dramatick okamik, shod ho ve skutenosti do banality…

Vde u mla lep Jej pastorkyni

Hudebn a pvecky to bylo v pedposlednm pedstaven stdav oblano a zataeno. ORF Radio-Symphonieorchester Wien, kter dirigoval Marc Albrecht, hrl precizn, dramaticky, syrov a tvrd. Kostelniku zpvala vdsk hvzda Nina Stemmeov, proslul velkmi dramatickmi lohami hlavn nmeckho repertoru. Zpasila s etinou, co nepekvapilo, hor je, e v obrazu eny-vesnick autority, kter nakonec sele v zoufal snaze uchrnit Jenfu ped drtivm soukolm dobovch konvenc, pevldaly ed mraziv a jakoby ploch tny.

Ale aspo nen jet pln za zenitem, na rozdl od sv jevitn tchyn, staenky Buryjovky, kter je sice v dji opravdu star, ale pvkyn by pesto nemla bt zcela bez hlasu tak jako 78let, kdysi bezesporu vznamn sopranistka Hanna Schwarzov.

Rusk sopranistka Svtlana Aksenovovjako Jenfa stdala momenty, kdy jej lyrick hlas znl pkn kulat a jmav, s nsilnmi a nepkn ostrmi vkami. Jej dva npadnci byli v esko-slovenskch rukch. Tenorista Pavel ernoch dal Lacovi vnivost i vroucnost, teva v podn Pavla Brlka byl frajer, i kdy hlasov u je dnes tento slovensk tenor na lehkovnho furianta o nco dramatitj. Z eskch pvc v obsazen jet figuruje Vclava Krej Houskov jako Rychtka.

Celkov inscenace dost zaostala za produkc Vdesk sttn opery z roku 2001, kterou reroval David Pountney a kterou pot pevzalo i brnnsk Nrodn divadlo. A autorce tohoto textu vbec nevadilo, e se ve Vdni hrla v nmeckm pekladu, ba prv naopak.

V Theater an der Wien stle plat povinnost prokazovat bezinfeknost a nosit respirtor. Nicmn pi tvrtenm pedstaven bylo hledit pln a pi odchodu se daly zaslechnout hlasy od mstnch nvtvnk, jak je to ndhern hudba. Aspo to potilo, kdy u ne samotn inscenace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno