Rozlouen s Mldkovou bude U Praskho Jezultka, na parte nechyb Kupka

Museum Kampa ji uveejnilo i parte. Na jeho pedn stran je uveden jednak ctyhodn vk Medy Mldkov a dle slavn citt: Peije-li kultura, peije nrod. Na zadn stran pak zaujme Kupkovo dlo tyi pbhy bl a ern z roku 1926.

Pan Meda si nebrala servtky, byla vak laskav, vzpomn Pospil

Mldkov byla znm jako propagtorka tvorby male Frantika Kupky i jako ena, kter pes nkdej eleznou oponu pomhala eskm umlcm druh poloviny 20. stolet.

Meda Mldkov se narodila 8. z 1919 v Zkupech v severnch echch. Od roku 1948 ila v emigraci, nejdve ve vcarsku, pozdji ve Francii a nakonec ve Spojench sttech, pomhala krajanm. V letech 1955 a 1960 studovala djiny umn v Pai. Ve francouzsk metropoli se seznmila s malem eskho pvodu Kupkou, jeho dla zaala sbrat.

P
Zadn

Parte oznamujc mrt mecenky Medy Mldkov

Pro prezentaci sv kolekce umn po revoluci vybrala zchtralou budovu Sovovch mln a zaloila nadaci. Objekt budoucho muzea zskala Praha od sttu v roce 1997 a Mldkov si Sovovy mlny pronajala od msta na 99 let.

Sbrka obsahuje pes 220 obraz a kreseb Kupky, sochy Otto Gutfreunda a pes 1000 dl eskch a slovenskch vtvarnk z let 1965 a 1985. Svou sbrku ped smrt v roce 2002 vnoval nadaci Mldkovch bsnk, vtvarnk a sbratel umn Ji Kol.

Byla to opravdu obdivuhodn dma a mimodn inteligentn lovk. Nkdy si nebrala servtky, mon nkoho jej slova mohla bolet, ale byla vdy mnna laskav. Sama kala, e m v sob takovou tu americkou pmost, vzpomnl minul tden na mecenku pedseda sprvn rady Nadace Jana a Medy Mldkovch Ji Pospil.

Debatovat s n byl vdycky zitek. Nebyla fundovan jen v umn, mla i doktort z politickch a ekonomickch vd. Veejn dn sledovala velice podrobn. Mla blzko k eskmu disentu, k Vclavu Havlovi. Podporovala zakzan umlce. Nebyla prost jen vdkyn v archivu, kter pe eseje o Kupkovi, byla to veejn osobnost, dodal.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts