Rud armda mla nechat echy nacistm, reagoval na stopku rusk spisovatel

0
261

Oteven souhlas ruskho fantasy spisovatele Sergeje Lukjannka s Putinovou invaz na Ukrajinu vedl tuzemsk nakladatelstv Argo k okamitmu ukonen vydvn jeho knih. Argo se od jeho tvorby distancovalo 9. bezna na zklad Lukjannkova podpisu Otevenho dopisu astnk literrnho festivalu Hvzdy nad Donbasem.

Sergej Lukjannko je jeho prvnm signatem. Jsme toho nzoru, e pro podobn postoje nen v civilizovanm, demokratickm svt msto a jejich hlasatelm knihy vydvat nebudeme, uvedlo nakladatelstv.

Tiapadestiletho autora populrnho fantasy cyklu Hldka nenechal postoj eskho nakladatelstv chladnm a vyjdil se k nmu na ruskm webu Daily Storm.A si dlaj, co chtj. Nemu jim nic nutit. Pokud se domnvaj, e spisovatel by ml udrovat linii, kter je jim pjemn, pak je to jejich nzor a maj prvo m nevydvat. My autoi zase mme prvo na sv nzory a nejsme povinni sdlet ciz politick postoj. Jinak to nebude dlo spisovatele, ale prce najatho klauna, uvedl relativn smliv.

Lukjannko se nicmn dle rozhodl vyjdit i k celm eskmu nrodu. Vte, esk republika je zem, kter svho asu zaujala velmi aktivn protirusk postoj. Zdrazuji: ne protisovtsk, ale protirusk! Vichni si pamatujeme, jak nm tam bourali pomnky, vzpomnme, jak se zachzelo s hroby naich vojk. A upmn eeno, dalo se to oekvat: projevy nacismu zapustily koeny a dl vzkvtaj! uvedl.

Lze jen litovat, e pi osvobozovn Prahy nae zem ztratila asi 300 tisc vojk. Ve jsme dlali co nejpelivji. Snaili jsme se jim pomoci… Zachovat jejich pamtky… Ale zejm to byla chyba. ei zejm nejsou schopni bt vdn tm, kte je zachrnili ped okupac! Nebo to mon nepovaovali za okupaci. Ve skutenosti se jim v nacistickm Nmecku dobe ilo a vyrbli vybaven pro wehrmacht, pokraoval dle spisovatel pro rusk web.

Promluvm s agentem

Reakci Arga se proto Lukjannko nediv a je pr na eskch tench, zda budou nadle st jeho knihy. Urlivj je, e pjmy z mch ji vydanch publikac budou pouity na pomoc kyjevskmu reimu. Myslm, e je to nezkonn, take si promluvm se svm literrnm agentem o tom, jak je to vbec mon ve spolenosti, kter si k legln! A pravdpodobn jim sm zaku publikovat m knihy, dodal k oznmen, e vtek z prodeje knih hodl Argo vnovat organizaci Post Bellum na sbrku Pomoc Ukrajin.

Podle autora je tedy nezkonn, e nae vnosy z prodeje jeho knih vnujeme na podporu Ukrajiny, a navc nm zake publikovat jeho knihy, kter sami publikovat nechceme. Dle jsme podle autora nrod se sklony k nacismu, jen si zejm za protektortu il spokojen, a proto nejsme nleit vdn za osvobozen a ztracen ivoty Rud armdy. To je nm samozejm lto, obt vojk, kte padli pi osvobozovn na zem si bezesporu velice vme, reagovalo na lnek nakladatelstv na facebookov strnce vnovan edici Fantastika, kde Lukjannkovy knihy vychzely.

Sergej Vasiljevi Lukjannko zaal sv povdky vydvat u koncem osmdestch let, proslavil se zejmna sri Hldka, na kter pracoval spolen s Vladimirem Vasiljevem. Na prvn dl Non hldka, kter se sten odehrval i v Praze, dosud navzalo dalch est knih, vznikl i spn film. Vedle Hldky pracoval Lukjannko jet na srich Bludit odraz, Hranice sn i Hvzdy, ty studen hraky. Spisovatel k nm nkolikrt zavtal, v roce 2009 byl hostem veletrhu Svt knihy.

Argo zaujalo stejn postoj i k dlm spisovatele Vladimira Vasiljeva, na svch strnkch nyn nabz pouze jednu jeho knihu. Od Lukjannka dokonce dnou, a prv jehopvodn vedla jako svhokmenovho autora po boku Paula Coelha, Cormaca McCarthyho i teba Orhana Pamuka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno