Smrt ruskho impria prv sledujeme v pmm penosu, mn enderovi

0
62

Viktor enderovi si utahoval z Vladimira Putina u ped dvaceti lety. V televizi NTV toti od 90. let pipravoval populrn satirick poad Kukly (loutky), obdobu naich nkdejch Gumk, kde si dlal oufky z Jelcina i dalch politik. Pro zesmnn Putina ale musel poad skonit. enderovi Rusko definitivn opustil letos v lednu. Do Prahy zavtal na premiru filmu Vidt Salisbury, kter prask Divadlo pod Palmovkou natoilo na zklad jeho hry pojednvajc o dvou agentech podezelch z otravy Sergeje Skripala noviokem i z vbuch ve Vrbticch.

Na eskch lvech vyzval ukrajinsk velvyslanec k vylouen ruskch filma z festival a peruen styk s ruskou kinematografi. M takov krok smysl?
To je moc sloit otzka. Pro mne samotnho by to nebylo jednoduch, i kdy tomu emon rozumm. I v tictch letech byl samotn zvuk nmeck ei mnoha lidmi povaovn za nco patnho, byl vzvou k utrpen. Take chpu, kdy nyn obyvatel Florencie volaj po odstrann tamnho pomnku Dostojevskho. Starosta msta natst prohlsil, e musme odstranit Putina, nikoli Dostojevskho.

Proto je jednm z mch nynjch kol vysvtlit lidem, se ktermi mluvm, e i pesto, e kad len tohoto nroda nese uritou vinu na Putinovch inech, nememe ho k Putinovi automaticky pirovnvat. Naopak se musme pokusit oddlit nrod od jeho vldy. Oddlit ruskou kulturu a civilizaci od tch, kdo ji nyn touto vlkou ni. Putin toti dnes ruskou kulturu doslova likviduje.

Co vbec me dlat umlec ijc v souasnm Rusku, kter s Putinem nesouhlas?
No, jestli ho neme fyzicky zabt… Co by bylo to nejlep, co by mohl udlat. (smch) Tak se nadle snait ovlivovat co nejvce lid. To jsme tam ostatn mnoho let dlali. Nejdve jsme se o to snaili v televizi NTV. Sledovalo ns 80 milion divk, take prvn, co Putin udlal, bylo, e ns odstranil. Lid m dnes mohou sledovat jedin na Facebooku. A j budu dl mluvit, dl pst a dl vm dvat rozhovory.

Emigroval jste v lednu. Co by se dlo, kdybyste v zemi zstal?
To nebyla emigrace. Neml jsem na vbr. Pi emigraci se lovk rozhodne, e chce odjet do jin zem. Pro mne ale byl nvrat do Ruska nebezpen, ekal tam na mne trestn rozsudek. Byl tedy mj u pt nebo est, ale poprv jsem ml jistotu, e pjdu rovnou do vzen. Proto jsem se do Ruska nevrtil.

Take byste nyn sedl ve vzen?
Pravdpodobn. V nejlepm ppad bych musel sedt doma a nesml mluvit.

Maj vbec dnen Rusov o politickou satiru zjem? Chyb jim nco, jako byly vae Kukly?
Urit by to chtli. Prv proto byly Kukly zakzny. Byly ve sv dob velmi populrn. Kdyby byly Kukly, nebyl by dnes populrn Putin. On si prost vybral svou popularitu. Zniil ale nejen Kukly, zniil celou NTV a postupn vechna svobodn mdia.

Nebt toho, odvili by se lid vce protestovat?
To je otzka, kter bol nejvce. Kdy v Praze vylo milion lid, museli komunist odejt bez prolvn krve. m masovj protesty nastanou, tm vt ance, e se to obejde bez obt. Kdy ale v Moskv vystoup jen pr tisc, lze je snadno polici zatlait.

Take problm nen jen v tom, e by se Rusov bli, ale i v tom, e nemaj takov rozhled?
To zase ne. Kdy v roce 2014 zaala vlka s Ukrajinou, v Moskv uspodali mrov pochod, kterho se zastnilo sedmdest tisc Rus. Pak ale represe narstaly a nyn vychz jen deset tisc protestujcch. Lid se boj, je to urit hlavn o strachu. Nkte souasn situaci rozumj a nkte se sna lht sami sob. Stockholmsk syndrom.

Piletl jste kvli premie snmku Vidt Salisbury. Jak se vm lb?
Je dobe udlan. Vdl jsem o plnovanch zmnch a trochu jsem se jich bl. Stejn jako toho, zda to bude natoeno dostaten kreativn. Je to ale udlan dobe a j jsem za ty zmny rd. Hra je navc po tyech letech mnohem aktulnj.

Dostaly se tam i njak narky na vbuchy ve Vrbticch?
Ano a je to dobe. J jsem pi psan hry o Vrbticch samozejm nevdl. Ale moje postavy agent ve he teba chystaj vlku. Ta nyn nastala, take se moje fantazie stala realitou. Vidm tu hru dnes pln jinak. Co bylo vtipem, stalo se stranou skutenost. Jako divk jsem tak poctil pln jin emoce ne tenkrt jako autor.

Pedpovdl jste jet nco?
Kdy byla v roce 2014 olympida v Soi, til se Putin nekonen popularit. V euforii tehdy ili i tamn liberlov: Rusko, takov Rusko! Velk, krsn! J tehdy napsal, e s tmi olympidami musme bt opatrnj, v narce na Berln roku 1936. Psal jsem, e po takovch sportovnch vhrch vtinou nastvaj anexe a svtov vlky. Byl z toho tehdy velk skandl. Vichni byli natvan, e jsem si dovolil pirovnat Putina k Hitlerovi, a j dostal pokutu milion rubl. Hitlerova anexe pitom nastala dva roky po olympid a Putinovi staily jen dva tdny. Lid se m nsledn ptali, zda jsem o krymskch plnech vdl, ale z m strany to tehdy byl jen vtip. A dneska u Putina s Hitlerem srovnv kad.

V poadu Kukly pak jednou byl dl dle pohdky E. T. A. Hoffmanna o malm zlm trpaslkovi Zachskovi, kter se ve mst dostal k moci. Obyvatel si mysleli, e je moc hezk, ale byl to pitom pod jen mal zl trpaslk. V Kuklch jsem Zachskem udlal Putina. Kdy jsem tento dl dokonil, kal jsem si, e je to a moc tvrd. A dnes Putin vypad pln pesn jako ta loutka ped dvaceti lety. Nemyslm ale, e by to byla pedpov. Kdy je nkdo u moci dvacet let, neme dopadnout jinak.

Je njak ance, e se Vidt Salisbury dostane do Ruska?
Bude na internetu. dn platforma jej tam sice uveejnit neme, ale pes VPN se k lidem dostane. Pokud o tom tedy budou vdt a budou mt zjem. Ti, co sleduj ruskou televizi, samozejm nic tuit nebudou. Televize je jako nuklern zbra.

V zahrani se stkte s tamnmi Rusy, co oni kaj?
To jsou rzn lid. V Nmecku, USA i Izraeli ale ije hodn Putinovch podporovatel. Je to paradox. Potkal jsem star pan, kter ije v Americe padest let. Ameriku nenvid a sleduje ruskou propagandu. Byla velmi pekvapen, kdy jsem se zeptal, pro se tedy do Ruska nepesthuje, neije z ruskho dchodu a nemiluje Putina tam. To nechce. Ameriku nenvid, ale americk jistoty se j moc lb.

Viktor enderovi (63)

Rodk z Moskvy se uil v Divadelnm studiu Olega Tabakova a dle vystudoval Moskevsk sttn institut kultury. V 90. letech se proslavil satirickm televiznm poadem Kukly, moderoval televizn i rozhlasov poady. Psobil v rdiu Svobodn Evropa i v ped pr dny zruenm, k reimu kritickm rdiu Echo Moskvy.

K Putinovu reimu se stav kriticky dlouhodob, Rusko vak opustil a pot, co ho v lednu v Petrohrad odsoudili za pomluvu oligarchy Jevgenije Prigoina, takzvanho Putinova kuchae. Vedle dalch her je i autorem ern komedie o podivuhodn cest agent epigy a Mikina k Matce Rusi, kterou nyn zfilmoval editel Divadla pod Palmovkou Michal Lang.

Ale lid jsou rzn. Rusm v zahrani km nhradn Rusko. Obsahuje velk mnostv mladch, vzdlanch, na Evropu orientovanch lid. Rusk emigrace je v Americe jedna z nejspnjch. Silicon Valley, Seattle, Calgary, ale i Cambridge, Oxford… Pokud d Rusko tmto lidem anci, aby byli jeho tv msto Putina, dopadne to s nm dobe. Dnen den musme pet a myslet na to, co budeme dlat ztra.

A co od toho ztka oekvte?
Na jedn stran existuje rusk civilizace, kterou znte. Na t druh pak rusk imprium, kter u bohuel tak znte. Mezi nimi vldne smrteln boj. A pokud se povede, aby imprium s sebou do hrobu nevzalo i tu civilizaci, bude se moci Rusko vrtit tam, kam pat. V nejblich desetiletch ale budou mt lid bohuel Rusko spojen jen s vlkou, nsilm a cenzurou. Smrt ruskho impria, kter bylo na vrcholu za Stalina, ostatn prv sledujeme v pmm penosu. Nejdve odely zem Varavsk smlouvy, pak se oddlily republiky. Po Putinovi bude nejsp nsledovat rozpad samotnho Ruska. V souasnm stavu nem ten soubor teritori budoucnost, pokud nepejde do americkho i kanadskho federativnho systmu.

Je otzka, kolik to bude stt krve. Vlka na Ukrajin vak as rozpadu impria hodn zkrtila. Bude krvavj, ale rychlej. Putin je posledn rusk impertor, to mohu slbit. Pokud to Rusko peije a nestane se z ns provincie ny, tak mon jednou budeme soust Evropy. Tet cesta nen. V Evrop maj rdi nai hudbu i literaturu, v n ns ek osud Ujgur. Rusov by prost mli pochopit, e v politickm smyslu dn velk Rusko neexistuje, jsou to jen fantomov bolesti. K tomu nemuste bt Baba Vanga.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno