Uniktn esk vstava iMUCHA zam v lt do Japonska

iMUCHA je velmi kvalitn projekt, kter dv nov rozmr secesnmu umleckmu dlu esk republiky. Dky novm technologim me souasn generace pohldnou ble na dlo a ivot Alfonse Muchy. Je mi velkou ct, e mohu tento projekt podpoit, k ministr kultury Martin Baxa.

Podle Baxy projekt prohloub bilaterln vztahy mezi eskou republikou a Japonskem. Ztitu projektu poskytl tak pedseda vldy Petr Fiala a oficiln ji podporuje i prezident Milo Zeman. Vstava se bude v lt konat v mezinrodnm konferennm centru Yokohama Pacifico v Jokoham.

Projektu vyjdil silnou podporu i Milo Zeman. V oficilnm dopisu podal o poskytnut podpory ze strany nejvych japonskch pedstavitel. Jsem velmi rd, e se dlouhodob esko-japonsk vztahy pohybuj na ptelsk rovni. Japonsko je pro eskou republiku po dlouhou dobu jednm z nejvznamnjch partner. Jsem pesvden, e vyjden podpory nejvych pedstavitel obou zem dod nov impuls naim vzjemnm vztahm, uvd Zeman v dopisu.

Prezident tuto vstavu vnm jako monost oslavit st vro navzn diplomatickch vztah mezi zemmi. Projekt se symbolicky kon tak k 20. vro nvtvy otce souasnho Csae, csask vsosti Csae Akihita v esk republice, kter podle prezidenta vzbudila nevdan zjem eskch obanu o Japonsko a jeho kulturu.

V den zahjen, 14. ervence 2022, si svt dle pipomene 83. vro mrt Alfonse Muchy. Zatek vstavy je eskou republikou vnmn jako pocta secesnmu mistrovi.

Modern 360 efekty

Umleck dla Alfonse Muchy bude poprv mon vidt na velkoprojektovch pltnech t nejlep kvality. Divci budou obklopeni 360 efekty, dky kterm si budou pipadat jako by byli soust pbhu. Dla Alfonse Muchy jsou zasazena do 3D prostoru a lid tak navtv Pa, New York nebo snov secesn zahrady.

K digitalizaci byly pouity plakty Alfonse Muchy z nejobshlej sbrky jeho pvodnch dl, je vlastn Nadace Richarda Fuxy, kter poskytuje dary esk umleck scn. Partnerem eskho projektu v Japonsku je spolenost Sony Music Solutions.

ivot a dlo Alfonse Muchy se promuje v nejvpravnj a strhujc podvanou, bhem n se divkm dostane prohldky nejdleitjch obdob a vznamnch milnk Muchovy tvorby od osudovho setkn se Sarah Bernhardtovou, pes jeho psoben v Pai a Americe, a po jeho psoben v echch, a u v katedrle sv. Vta nebo monumentln Slovanskou epopej.

Nvtvnci se tak ocitnou v magistersk studovn, soust velkolep projekce je i vzdlvac st s informacemi o velkm eskm secesnm umlci.

Umleck dla Alfonse Muchy jsou v Japonsku nejen velmi znm a oblben, ale jsou s nm tak zce spojen. Ornamentln vzory kvtin, rostlin a vlnitch pramen vlas, kter se objevily na Muchovch plaktech, byly inspirovny japonskmi ablonami katagami papru, je se staly soust francouzskho umn.

Tyto pirozen stylizovan fragmenty jsou v Muchov dle povaovny za jasn znaky japonsk kultury. Mucha tak vznamn ovlivnil zpadn secesn styl, kter si nsledn nael svou cestu zpt do Japonska a tam pokrauje dodnes. Nejvznamnjm pkladem je manga, symbol modern japonsk kultury. Japont komiksov umlci se Alfonsem Muchou inspiruj ji od roku 1970.

Projekt dlouhodob kritizuje jeden ze dvou dritel licence k odkazu Muchy, John Omond Mucha. Ten sv ddictv spravuje v rmci nadace registrovan v Lichtentejnsku. Podle dokumentu z adu prmyslovho vlastnictv, kter m redakce k dispozici, podala nadace Nvrh na prohlen ochrann znmky iMucha za sten neplatnou a to a dva roky po registraci ochrann znmky, co me projekt ohrozit.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts