V Beckhamovi se zastanou bulvru a trochu otou o tu nudnou hru s mem

0
110

Jako stavt dm bhem zemtesen nebo mnit sten krytinu u kostela v zatopen vesnici na dn pehrady.

Tak scenrista, dramatik a reisr Petr Zelenka popisoval neustl odklady sv autorsk divadeln novinky Beckham. Psal se listopad 2020 a u zanalo bt jasn, e se tehdej plnovan premira neuskuten. Takovch termn bylo nkolik, prask divadlo Studio DVA nakonec Zelenkova Beckhama uvede poprv a dnes, tedy 16. bezna 2022.

Je pro tvrce frustrujc vracet se neustle k tomu sammu? Nebo to naopak bere jako anci sv dlo vce vypilovat?

Zprvu jsem se bl, e se budu na odloench zkoukch nudit, ale velice rychle m ten proces zase pohltil. A Jarda Plesl je prost vynikajc a zbavn natolik, e i potict je na co se dvat. Te u ale ctm na sv stran navu a vyhlm divky, hlsil Petr Zelenka tden ped premirou.

Mimodk tak narazil na patrn nejvt zmnu, kterou museli tvrci bhem tm dvou let pprav uinit. Zatmco pvodn se v hlavn roli ed eminence britskho bulvru Maxe Clifforda ml objevit Karel Roden, z plakt nyn na divky shl tv Jaroslava Plesla.

Z provoznch dvod na stran divadla a dky dlouhodobm hereckm zvazkm Karla Rodena v zahrani jsme museli, a neradi, pistoupit k peobsazen hlavn role, vysvtluje mluv a editel marketingu scny Tom Penosil. Promtl se v tom tak covid a nkolikrt odloen premira. Nicmn zmny v dnm ppad nelitujeme, dodv.

Jinak se pr aktuln verze pedstaven bude od t pvodn plnovan liit jen minimln. Zmnil jsem jen asi ti scny, tak pt procent textu, k Zelenka.

Doba hnusn, ale ne tak zl

Renomovanho autora, kter vtinu sv dosavadn divadeln kariry spojil s Dejvickm divadlem, ovem pro Studio DVA reruje u potet, zlkala k napsn hry Beckham kauza ze zatku tiscilet.

Tehdy nejen britsk bulvr eil dajn flirt mezi fotbalistou Davidem Beckhamem a jeho osobn asistentkou Rebeccou Loosovou.

Kauza byla monumentln svm dosahem i finannm ziskem, vysvtluje Zelenka, co ho na tmatu zaujalo. Zrove se odehrla ped nstupem socilnch st, kter dnes do jist mry bulvr nahradily, a to zejmna pro uivatele, kte klasick bulvr nekonzumuj. Je to tedy i vzpomnka na dobu, kter byla sice hnusn, ale ne tak zl jako ta dnen, uvauje reisr.

O samotnho fotbalistu Davida Beckhama tu vlastn nejde a jeho postava se v pedstaven vbec neobjev. Do stedu dje Zelenka postavil zmnnho Maxe Clifforda.

Z pozad ve dirigoval a byl otcem mnoha podobnch obch kauz. Byl to fascinujc lovk, symptomatick pro nai dobu tm, e mnil zaveden pojet dobra a zla, pibliuje Zelenka svho hrdinu.

Pravda neexistuje

Hra Beckham mu tak pr dovolila se trochu ott o tu nudnou hru s flekatm koenm mem, a naopak se trochu zastat bulvru. Co tm pesn mysl?

Ve he z st hlavnho hrdiny zazn, e jsou i hor vci ne bulvr. A e mt ve sprvn okamik to sprvn bulvrn kompro na ty sprvn lidi, mohli jsme si uetit spoustu starost a svt mohl bt lep. Jde o cynickou ironii, ve kter je vak zrnko pravdy, vysvtluje Zelenka.

Jeden z bonmot Maxe Clifforda ostatn dajn byl: Pravda neexistuje. Tedy slova, kter v dnen dob opravdu rezonuj. Pedbhl tak Clifford dobu a pedpovdl dnen dezinforman asy?

Jde o takzvan tvrzen proti tvrzen. Tedy aplikace matematiky i fyziky na pojem pravdy a li a vra, e se tyto entity vyru stejn jako opan elektrick nboje nebo kladn a zporn sla, peml nad Cliffordovm vrokem reisr.

Jestlie dokeme zajistit stejn poet rovnocennch protichdnch tvrzen, vsledek je nula, tud pravda ani le neexistuj. Nkte ctme, e nejde o pravdiv vrok, ale najdou se evidentn i lid, kte by na tuto rovnici psahali. Ale jestli byl pan Clifford prvn modern desinformtor, o tom pochybuji. Jak ostatn vme z komunistickho djepisu, ve podstatn u dvno ped nmi objevili Rusov, dodv Zelenka, kter svou dal novinku uvede opt v Dejvickm divadle. Na podzim zde chystm pvodn hru Fifty, v anglitin Fnfzig.

V aktulnm Beckhamovi se vedle Plesla objev v loze sekretky Elizaveta Maximov. V dalch rolch pak Krytof Hdek, Bohumil Klepl, Zuzana Stavn i teba Miroslav Hanu v alternaci s Romanem tabrkem. Prvn reprzu plnuj hned v ptek a nsledn 28. bezna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno