V principu se sranda d a m dlat ze veho, mn Ji Havelka

Jana Plodkov, Igor Chmela i Jenovfa Bokov se potkaj coby cestujc v motorku, kter nikdo ned. Vn doufme, e to bude i pro divky mimodn udlost, v autor a reisr Ji Havelka.

V film vyel z reln esk kuriozity, kter vak zas tak kurizn nen. Nedvno nkladn vlak jel bez strojvedoucho ze Slovenska do Maarska 25 kilometr. Kdyby se nkomu nco stalo, byla by to jet ltka pro komedii?
V principu jsem pesvden, e sranda se d a m dlat pln ze veho. Ale kdybych zpracovval nehodu u Studnky, asi by z toho vznikl zcela jin film ne Mimodn udlost. Na pvodn reln udlosti m mon jet vc ne fakt, e strojvdci ujel jeho vlak, zaujal moment, kdy mladk, kter ve vlaku bhem panick jzdy komentoval a na stch zveejoval dn kolem sebe, v jednu chvli napsal: Lid se tu lou se svmi pbuznmi, probh tu nae mal jedenct z. Ale je pravda, e kdy u jsme mli s Davidem Dvokem prvn verzi scne hotovou, nastala srie domcch elezninch nehod a chvli jsme zvaovali, jestli je to dobr ltka. A to pesto, e udlost sama je jen odrazov mstek.

Dostal jste na Mimodnou udlost od Sttnho fondu kinematografie sedm milion korun, stejn jako Jan Svrk. Je to dost na pocit, e u vs filmai pijali mezi sebe, nebo dost i na film?
To nejsem schopen ct. Pocitu, jestli m filmai pijali, nebo nepijali, se pli nevnuji a producentskou perspektivu se snam moc si nepipoutt. I kdy mi to mon nebudete vit, e jsme dostali od fondu stejn jako Jan Svrk, je pro m novinka. A i ta pesn stka. Samozejm vm, kolik zhruba cel film stl, ale kdybych na to myslel pi naten nebo i psan scne, s moj povahou by m to asi tm paralyzovalo. Prost mm njak tma, o kter projev nkdo zjem, a rozhodneme se na tom spolen pracovat. A pak tedy jdu na rzn slyen a odpovdm na otzky. Zbytek nechvm na producentovi, tady na Marku Jenkovi, kter na sebe bere z mho pohledu obrovskou odpovdnost. To, e je mon vytvoit podmnky, abych realizoval film, e je mon sehnat penze a e nkdo se rozhodne dt cel natec kolos do pohybu, neberu jako samozejmost. Naopak. Obas m pepadne hlubok vdnost za to, e iju v zemi, kde to lze, e existuje Sttn fond kinematografie nebo esk televize. Jakkoli bych sm nechtl bt v pozici toho, kdo rozhoduje o udlen a vi grant.

Zklad va novinky pipomn strukturu Vlastnk: skupina lid v jednom prostoru, asu a krajn situaci. Mte pro takov klasick modely slabost?Zavt lidi do jednoho prostoru a znemonit jim odchod je myslm jeden z nejstarch dramatickch moment. Prost je vhodn dt lidi do papiku, abyste vidli, co v nich je. Ale nemus to nutn bt jen sociln laborato, sonda do du i podobenstv. Me to bt prost hra. Pamatujete, jak Vclav Havel eil pomlkovou vlku, kdy jsme se nemohli shodnout na nzvu sttu? Zavel esk a slovensk reprezentanty do jednoho slu v Lnech, zamkl dvee a ekl, e neoteve, dokud se nedomluv. Mimochodem k tm dvem nechal postavit dv eny s replikami samopal. Myslm, e to bude mj dal projekt.

Zatmco Vlastnci byli uzaveni na domovn schzi, z hrdin va novinky se stvaj hvzdy mdi. Ovem celebritou u jste vy sm taky, jak to pijmte? Mediln zjem nen nco, v em bych se ctil jako ryba ve vod. Nutn promo, kter se ve k premie filmu, rozhovory, nekuli focen mi nen moc pjemn, ale zrove chpu, e je to soust filmovho prmyslu, jedna z cest, jak dostat divky do kin a pokusit se, aby si film na sebe vydlal. Take to pln respektuji a podstupuji. Divadlo je v tomto ohledu milosrdnj.

Vai Vlastnci u se hraj nejmn v esti eskch divadlech. Byl jste se na nkter verzi podvat? Piznm se, e zatm nebyl. Ale Vlastnci se hraj i na Slovensku, v Polsku a chyst se maarsk verze. Na tu se mon vydm, protoe j nebudu vbec rozumt.

Hollywood by po podobnm spchu u chystal Vlastnky II. Vs to vbec nikdy nenapadlo?
Mm v e-mailu od divk pomrn velkou zsobu dalch motiv, absurdnch situac, tutlanch kivd a bizarnch argumentac, ale Vlastnci jsou zrovna ppad modelov, trochu laboratorn platformy, kde jedna buka vypovd o celm organismu, take by se vcemn opakoval stejn pdorys s trochu jinm obsahem. A to m nelk.

Dvte z nmt producentm na vbr, nebo si stojte za tm, kter vy povaujete za nejlep?
Mm nmty, nebo nkdy sp jen npady, jindy u naopak rozpracovanou ltku, a kdy nkdo pijde s nabdkou, j mu je pedestu, a bu se nkde protneme, nebo ne. Takhle vznikala vechna divadla a te i filmy. Nemm v sob urputnost a pesvden, e prv tento jeden konkrtn scn se mus zrealizovat, jinak bude svt ochuzen.

Mte povst komediografa, pitom jste vytvoil projekt Oit svdek pipomnajc popravu karpatskch Nmc, Maar a Slovk v ervnu 1945. Stoj o takov ltky i filmov produkce? Takov tma je samozejm sloitj prosadit. Nejdv byl filmov scn, kter jsme psali s Martinou Slukovou. Ale zase nijak urputn jsme to netlaili. Kdy to nevyjde, zstv to prost nkde v potai nebo na pape, a kdy to je njak nosn, kdy to m potencil, vtinou se to stejn nakonec zrealizuje. Ale asto v jinch souvislostech i mdich, ne jsem pvodn pedpokldal. To je i ppad Oitho svdka. Nikdy by m nenapadlo, e z toho nakonec bude takov skldaka vpovd a obliej. Co m bav, e nevm, jak co dopadne. Vechno je u m vsledek dialogu. Kdyby za mnou nkdo piel, e uvauje o tom natoit scn Oitho svdka (pvodn se jmenoval Nectm se vinen), ale nem penze na to, aby to udlal pesvdiv dobov, zaal bych teba pemlet, jak to natoit v souasnosti.

Jak poznamenala vae plny a chovn trvajc covidov ra? To je na del povdn. Ale o covidov dob bylo u eeno tolik, e nelze vc. Vetn toho, co dlali rzn umlci a jak je to posunulo a jak skryt mechanismy pandemie odhalila vetn umleck nadprodukce. J jsem byl s celm tm obdobm ve vzcn symbize. Zsadn mi to pomohlo uvdomit si uritou rutinu, ve kter jsem byl.

Myslte, e i o pandemii byste dokzal napsat komedii? Dostal jsem nkolik takovch nabdek. Dokonce jsem zaal pst o rodin trvc karantnu na luxusn jacht. Zas uzaven prostor. Ale ctil jsem, e to njak moc vymlm, e to tlam. Tak jsem to odloil.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts