Vc zpovdnk ne modertor. Honza Ddek pevzal Televizn cenu iDNES.cz

Leton cena pro televizn osobnost roku nese podtitul Zpovdnk roku. To je poprv, co jsem nco vyhrl od pionrskho tbora v osmdestch letech. Jsem rd, asi se ctm bt vce zpovdnkem ne modertorem, jak se k, reagoval v poadu Rozstel Honza Ddek na ocenn, kter virtuln pevzal z rukou filmov a televizn kritiky iDNES.cz Mirky Spilov.

Vdycky mm radost, kdy se nco povede evolun, od nuly. Vzpomnm si, jak poad zanal a dnes u je sledovanj ne Show Jana Krause, upozornila Spilov ve sv ei. Krom toho ocenila tak Ddkovy novinsk zkuenosti, nebo nejlep rozhovory dlaj novini, protoe se um ptt a opravdu je zajm, co jim host vyprvj.

Dve jsem si myslel, e pece nen tk s nkm udlat rozhovor, ale od t doby, co se obas ocitm na druh stran, pozoruji, e to tak samozejm nen. e je obas trochu zvltn, na co se druz ptaj. A nejde o to, e by to bylo njak buvurn, ale spe povrchn, popisuje.

Talk show 7 pd Honzy Ddka vznikla ped jedencti lety, prvn dl pmo pro Primu se vyslal v ervnu 2020. Pvodn se mla televizn verze show natet ve studiu a pro hlavn vyslac as, pak ale pila pandemie a pln zmnila. Honza Ddek je tomu nakonec rd. Nechtlo se mi do televiznho studia, chtl jsem zachovat genius loci Malostransk besedy. Navc tomuto formtu slu vc pozdj hodina, druh prime time, vysvtluje.

Navzdory covidovm opatenm jsou natec veery vyprodny skoro na pl roku dopedu. A to tak, e lid nevd, jac pijdou host, upozoruje. Krom povinnch respirtor si v rmci covidovch opaten publikum v tuto chvli neme ke sledovn objednat skleniku vna i pivo.

Krom publika monosti zpjemnit si veer alkoholem mnohdy vyuvali i sami host. Nkte natolik vydatn, e si dnes sklenku mohou inkujc dt, a rozhovor skon a odsunou se na sedaku. Trochu se to u chvlemi zvrhvalo v propagaci alkoholismu. Kad se chce uvolnit, ale ped rozhovorem prost nen dobr vypt trnct pank, komentuje Ddek.

Loni se svou talk show vyrazil i mimo Prahu a byl pekvapen jak velho pijet se mu, obzvl᚝ na Morav, dostalo. Ml jsem kvli tomu stejn vod, abych si mohl publikum otestovat. A opravdu reakce v echch byly vlanj. Od vodu lo poznat, zda se lidi pili bavit nebo ne, vzpomn.

Za nejnronjho hosta Honza Ddek stle jednoznan oznauje svho primckho konkurenta Jana Krause. To byla velk maturita. U bych to nechtl opakovat, k. Na moment, kdy poprv se 7 pdy porazil ve sledovanosti Krausovu show vzpomn takto: Byl to pjemn pocit, ale soutit ve sledovanosti je skoro, jako kdy se sout v umn. Vypad to velice exaktn, ale kritria jsou vgn. Zle toti co do programu nasad konkurence, koho mme prv za hosty, co se vysl v v prime timu, co je za den a jak je poas, komentuje. Pjemn satisfakce to vak pro m samozejm byla. Obzvl᚝ kvli tm, kte se mi v zatcch smli a tomu konceptu nevili, dodv.

V tuto chvli se popularita poadu dostala do fze, kdy u se kulory zvsti o stnostech nkterch osobnost, e si je Ddek jet nepozval. Hor ale je, kdy mi zanou velice sebevdom pst lid, u kterch opravdu nen jedin dvod, pro si je zvt. Oni si vak zaryt mysl, e protoe hraj teba psniky o pejscch, musm si je pozvat, k.

V budoucnu by Honza Ddek do 7 pd rd dostal vce akce, aby tam teba mohla zahrt kapela, kdy pijde s novou deskou. Monost je pomrn hodn a pod je tu spousta novch lid, kte by byli skvlmi hosty, k.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts