Vlka na Altaji, na na Sibii. Co vechno pedpovdl Vladimir Sorokin

Sugestivnm popisem vbuchu taktick jadern zbran uvrhne Vladimir Sorokin tene do svho novho romnu Doktor Garin. Jeho dj je zasazen do blzk, dystopick budoucnosti, kde prv Kazachstn napadl Altajskou republiku.

V romnu, jen zjara vyel esky v nakladatelstv Pistorius & Olansk, Sorokin navazuje na pedchoz tvorbu, ve kter popisuje zneklidujc budoucnost Ruska a Evropy. Po srii jadernch konflikt se star kontinent propadl do stedovku, kde opt vldnou tyrani a pijdjc asijsk hordy. na t na Sibii a rozvrcen Rusko znovu tmel neltostn car. Svt budoucnosti ale symbolizuj i pitoreskn mutanti a technick vymoenosti.

Onlepkovat Sorokinovu tvorbu jako obyejnou sci-fi by ale bylo pli jednoduch. V novince Doktor Garin toti kombinuje satiru s cyberpunkem i citacemi z denk sovtskch disident.

Fascinuje m jeho schopnost stdat styly a pst przy nejen velmi modern a postmodern, ale i skoro klasick, upozoruje Sorokinv dvorn pekladatel a rusista Libor Dvok v narce na star romn Vnice, kter popisuje strastiplnou cestu doktora Garina do snhem zapadan vesnice. Vnice m toti blzko k nejlep rusk klasice, surreln Sorokinv svt zde jen probleskuje zpovzdl.

Ovem v novince nazvan pmo Doktor Garin spisovatel sv tene neet. Pedstav jim teba speciln vylechtn humanoidn bytosti, kter mly za kol vldnout svm zemm. Jejich pednost jsou mimo jin enormn vyvinut pozad. Pokud jde o booties neboli prdelky, ekl bych, e je to svrzn poukaz na to, e soudob politici asto ij v jinm svt ne ostatn smrtelnci a e pro to maj i pslun umle vytvoen pedpoklady kupkladu specifickou formu svch tl, urench k tomu, aby een hromadcch se problm hlavn vysedli, peml nad bizarnm motivem Dvok. Sorokin dal tmto hrdinm ostatn dost nvodn jmna: Boris, Donald, Angela, Justin, Emmanuel i teba Sylvio. Dal bootie Vladimir pak neustle dokola opakuje vtu: J to nebyl.

Dva dalekohledy

Sm Dvok by pro seznmen se souasnm ruskm autorem doporuoval romn Den oprinka: Jsem si sice vdom toho, e tento text v nkterch ohledech psob a propagandisticky a plaktov, ale chceme-li vdt, kdo je Sorokin, mli bychom zat prv tady. Kniha, kterou u ns proslavila divadeln adaptace s ivotnm vkonem Karla Dobrho, popisuje ruskou budoucnost z pohledu lena carovy tyranizujc ekipy.

esk vydn romnu Doktor Garin

Stal se tedy ve svtle aktulnho dn ze Sorokina vtec? Mohu poslouit historkou ze ktu eskho vydn Dne oprinka, jeho se Vladimir zastnil. Mimo jin konstatoval, e on sv texty nemn jako njak proroctv rusk a svtov budoucnosti a e jde o ist umleckou fikci, upozoruje Dvok. To jednou ekl i ped svm ptelem-historikem v souvislosti prv se Dnem oprinka, a ten historik opil: Na to, e je to jen fikce, ti to neuviteln pesn vychz… Na mysli ml docela urit gosudarsk vzestup Vladimira Putina, pokrauje novin a pekladatel.

Jeho pstup ke kadodenn realit hodn pipomn vrok, kter jsem kdysi slyel od svho dalho milovanho ruskho literrnho tvrce, jednoho z dvojice brat Strugackch Arkadije Natanovie, peml Dvok. Ten u v prvnm rozhovoru, kter jsem s nm (tehdy pro asopis Sovtsk literatura) poizoval, mimo jin uvedl, co oba brati soustavn kaj svm tenm: My nepeme dnou sci-fi, to je jen forma. Ve skutenosti jsou to realistick przy, v nich se sname odpovdat na otzky, kter si lid dnes a denn kladou, ale teba na n neumj najt odpov.

Podobn mluv i sm Sorokin: nr je pro nj jen optikou, jak nahlet na zmatek dnen doby. Snahu popsat souasnost klasickmi literrnmi prostedky toti pirovnv k pokusu zastelit ptka, kter prv uletl. Abyste dnes vidli realitu, potebujete dva dalekohledy. Jeden z minulosti a druh z budoucnosti, vysvtloval americkmu denku NY Times, kter za nm dorazil do berlnskho exilu.

Sorokin se sem uchlil jen nkolik dn ped zatkem vlky. Svj nzor na Putinovu agresi nsledn prezentoval v eseji Monstrum z minulosti, kter je v Dvokov pekladu voln k dispozici na strnkch eskho nakladatelstv. Charakter Vladimira Putina podle nj pokivila pyramida moci, kterou v Rusku vybudoval u Ivan Hrozn. Za tch pt stolet se princip rusk sttn moci nezmnil. Co povauji za nejvt tragdii na zem, pe zde.

Libor Dvok (73)

esk novin, komenttor eskho rozhlasu Plus a pekladatel z rutiny, kter se dlouhodob zamuje na oblast Ruska a pilehlch postsovtskch region. Mezi autory, jejich dla pekld, pat brati Strugat, Michail Bulgakov, Anton Pavlovi echov nebo prv Vladimir Sorokin.

Libor Dvo

A v Rusku a do nora pobval, provzela spisovatele povst skandalisty, kvli ktermu se ped Bolim tatrom trhaly knihy a hzely do obho zchoda. To bylo ped vce ne dvaceti lety, kdy vyel jeho romn Goluboje salo (Modr pek, esky nevylo), ve kterm Sorokin mimo jin popsal sexuln akt mezi Stalinem a Chruovem.

Popisu sexulnch scn se toti rusk spisovatel nikdy nevyhbal, jako mlad si jet za dob Sovtskho svazu pr ostatn pivydlval tm, e pro ptele sepisoval erotick pbhy. Tuto rovinu Sorokinovy tvorby z esky dostupnch knih nejlpe reprezentuje romn Tict Marinina lska, kter u ns vyla u dvakrt. Naen z pornografie, kterm spisovatele vedle zmnnho protestu s ob msou jet poastovalo podajc proputinovsk sdruen Jdouc spolen, ale rusk soud tehdy odmtl. Podobn skandl pak v roce 2005 zpsobilo i moskevsk uveden opery Rosenthalovy dti, ke kter psal Sorokin libreto a kter vyprvla o pokusu naklonovat vznamn rusk skladatele.

Gnius i dekadent

Kritici vedle sexu dle autorovy vytaj i pemru nsilnch scn. Vyrostl jsem v zemi, kde nsil bylo soust ovzdu, kter kad dchal. Take kdy se m lid ptaj, pro je v mch knihch tolik nsil, km jim, e jsem do nj byl od kolky men a marinovan, reagoval estaedestilet autor.

Sorokin esky

Tict Marinina lska (1995, 2010)

Fronta (2003)

Den oprinka (2009)

Vnice (2011)

Telurie (2014)

Manaraga (2017)

Doktor Garin (2022)

Sorokin samozejm pat do prvn ady Putinovch odprc, ale v pedchozch letech podobn jako dal autoi, soustavn kritizujc jeho reim (Ulick, Alexijeviov), a vlastn i dal umlci, nijak ohroen nebyl Putin si byl dobe vdom, e jeho tvorbu stejn te jen ta vse ruskho obyvatelstva, kter si rovnou mysl to, co on sm. To se ale v poslednch tdnech dramaticky mn a za kritick postoj k vlce vs Putin me odmnit i patncti lety vzen, upozoruje Libor Dvok.

Jeho fanouci ho maj za gnia, a pokud se k jeho textm spe nhodou dostanou vlastenecky orientovan teni, maj ho za dekadenta a zuivho rusofoba. Sorokin proto spolu s manelkou setrvv v Berln, kam za nm amerit novini dorazili vzhledem k plnovanmu vydn hned osmi knih v anglitin. Vedle psan se vnuje i malb. Jeho pltna jsou pitom stejn surrealistick jako dje romn.

Sorokin prohlsil, e se do Ruska vrt, a tam bude vldnout nkdo jin a jinak. Ovem kdy to bude, to se dnes dohldnout ned, uzavr Dvok, kter na pt rok chyst peklad sbrky povdek Cukrov Kreml voln navazujc na Den oprinka.

A patrn to nebude posledn poin. Rusk spisovatel m jen dv monosti. Bu se bt a nebo pst. J pu, nechal se toti slyet Sorokin.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts