Vtzem Ceny Jiho Ortena se stal Vojtch Vacek za sbrku bsn Magon

Magon Vojtcha Vacka je sbrka barevn a ziv. S dtskou nenechavost osahv pojmy, lidi, zvata, vci i situace. Autorovi nelze upt hravost a bohatou imaginaci, nenajdeme tu vak nic svvolnho, ve je podzeno zvltn snov logice zkuenosti, jakou si podprahov nese kad z ns, sdlila za porotu spisovatelka a redaktorka Boena Sprvcov. Pedsedou poroty letos byl literrn teoretik, kritik a filozof Petr Fischer.

Ve druh sbrce Vacka Magon jsou obsaeny autorovy texty z poslednch pti let. Jsou zde del bsn-pbhy a bsn-dobrodrustv, ale tak krtk lyrick imprese a hky. Pbhem sbrky provz barevn ilustrace Albty Uhlkov.

Vacek pracuje jako knihovnk v Dom ten Mstsk knihovny v Praze. Roku 2015 vydal v edici H_aluze sbrku Schopn jsou ti s chlopn. Texty publikoval mimo jin v asopisech Tvar, Ps vno, Souvislosti, v Lidovch novinch, na webu a v antologich. Organizan se podl na Mezinrodnm festivalu Den poezie a dalch literrn-kulturnch akcch.

Vnmm psan bsn jako velkou dobrodrunou vpravu na jejm konci ek zakopan poklad. Nikdy nen pln jasn, jestli cesta povede po plch podl pobe nebo skrz zatopen dln achty pln jedovatch krab, ani jestli po oteven nalezen truhly zazvon zlat klenoty, nebo se ven vyinou temn a nevyzpytateln straidla, uvedl Vacek.

Krom vtznho Magonu porotu zaujala novela Josefa Tichho Pedveer, kter se odehrv v odlehlm hotelu severn od Tokia a zachycuje hledn sebe sama i druhch, a bsnick sbrka ti kost, v n jej autor Radek Tou objevuje svt bez pemry informac.

Cenu Jiho Ortena udluj od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje Svaz eskch knihkupc a nakladatel (SKN). Mezi laurety pat Michal Viewegh, Tereza Boukov, Petr Borkovec, Jaroslav Rudi, Radek Mal, Petra Hlov, Petra Soukupov, Marek indelka nebo Sra Vybralov. Lauretem losk ceny se stal se svou bsnickou sbrkou Betonov pl imon Leitgeb.

Cena je spojena s finann prmi pro vtze 50 tisc korun a stejn jako v minulm ronku budou stkou 10 tisc korun odmnni i dva dal nominovan. esk literrn centrum vnuje vtzi rezidenn pobyt v Evrop, zrove vichni ti nominovan obdr peklad ukzky z jejich dla do anglitiny, francouztiny a nminy pro ely zahranin propagace.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts