Vy to chcete hrt jet jednou? divila se Svrkova ena po premie Aktu

0
59

U zrodu budoucho cimrmanovskho ansmblu stlo kvarteto lid. Zdenk Svrk a Milo epelka se znali z Vysok koly pedagogick v Praze, kde oba studovali esk jazyk a literaturu a vydvali koln asopis Hb. Tam pispval i o nkolik let star Ladislav Smoljak, jeho oborem byla matematika a fyzika.

Vichni se poslze zaali angaovat v armdn redakci eskoslovenskho rozhlasu, kde v t dob pracoval jako redaktor i jist zasmuil milovnk ernho humoru Ji ebnek. Na sklonku roku 1965 zaali vyslat poad Nealkoholick vinrna U Pavouka, kter lze pokldat za pmho pedchdce budoucho divadla, uvd Tom Maleek ve sv knize Divadlo Jry Cimrmana po padestce…

Tdenk 5plus2

Kad ptek zdarma

ten o zajmavch lidech, udlostech a nevednch akcch v regionech.

lo o mystifikan humor a fiktivn rozhovory s fiktivnmi hosty, kdy kulisa kavrny byla uml a skee, v nich se pouvaly i pojmy jako lihov milice, vyvolaly stnosti Ministerstva nrodn obrany. Poad proto musel zat clit na civil a mlde. Reisrkou poadu se stala Helena Philippov, piem Nealkoholick vinrny vzniklo do poloviny z 1969 na 40 dl.

Prv v poadech Nealkoholick vinrny poprv zaznlo jmno fiktivnho eskho gnia Jry Cimrmana. Stalo se tak 16. z 1966 a Cimrman byl zmnn coby naivn socha-samouk, obanskm povolnm idi parnho vlce. Tento pvodn Cimrman byl n souasnk, kter vystavoval v nafukovac hale pedmty, je pejel parnm vlcem, vysvtlil Tom Maleek. S npadem zaloit na podobnm mystifikanm humoru divadlo piel Ji ebnek.

Zakldajc schze nov umleck scny se konala na konci jna 1966 a zastnilo se j cel kvarteto kamard ebnekSvrkSmoljakepelka. Spolen si dali zvazek, e do konce roku kad nape svou vlastn hru, kter bude psobit dojmem, jako by ji napsal prv Cimrman. Dleitou roli ve zrodu divadla tehdy hrla reisrka Helena Philippov, kter s autorskm tmem pipravovala rozhlasovou vinrnu. Vy budete jednou slavn a budete se tm divadlem ivit, cituje Tom Maleek ve sv knize slova reisrky, kter se ukzala prorockmi.

een z nouze

Nov zaloen Divadlo Jry Cimrmana nalo svou domovskou scnu v prask Malostransk besed. Prv zde se 4. jna 1967 konala veejn premira jejich prvn hry s nzvem Akt. Kdy pak Zdenk Svrk odemykal doma dvee, manelce ekl, e pt to bude lep, protoe u nebudou mt takovou trmu. Ona mu odpovdla: Neblzni, vy to chcete hrt jet jednou? Oba tehdy netuili, e se Akt dok vce ne 750 reprz a dal dv inscenace divadla peshnou tiscovku.

Zajmavost je, e vodn semin cimrmanolog, kter se stal typick pro cel dlo divadla, vznikl vlastn z nouze. Pvodn se mla spolu s Aktem hrt i druh jednoaktovka z pera Jiho ebnka s nzvem Domc zabijaka, ovem ebnek ji nestihl dokonit. A tak herci v nouzi vymysleli vodn srii pednek o ivot a dle fiktivn postavy Jry Cimrmana. Tato nouzovka poslouila i jako vhodn prostedek k vysvtlen faktu, e hra nen ztvrnna profesionlnmi herci, ale e se o jej rekonstrukci sna vdci oboru cimrmanologie, vysvtlil spisovatel Tom Maleek.

Po premie Aktu zaal jet t msc, v jnu 1967, cimrmanovsk soubor vystupovat pravideln kadou stedu a tvrtek a zskal si adu fanouk z okruhu znmch osobnost. U na premie byl napklad spisovatel Josef kvoreck. Hereka Jiina Jirskov zase kala, e k Cimrmanm chod sledovat nehereckou autentinost, mezi divky se zaadil i Ji Such i Josef Abrhm.

I pes ne pln pozitivn recenzi v novinch Svobodn slovo se ale zprva o novm divadle se zcela specifickm humorem rychle rozletla po zemi. U 8. listopadu 1967 se konala dal premira, tentokrt hry Vyetovn ztrty tdn knihy. Mnoh repliky z n jsou nesmrteln dodnes. Divadlo Jry Cimrmana tm potvrdilo svj skvl umleck start a postupn se zaadilo do zlatho fondu eskho nejen divadelnho umn.

Dobov ohlasy v tisku

Ji dlouho jsme nezaili tak milou a dvtipnou takaici. Ve kle malch divadel zaznl nov tn, v nm nen hlubokomyslnosti ani karohldstv, ale mlad legrace. – Divadeln noviny

Ve he je nkolik vynikajcch gag. Ale celkov se pibliuje sp k tm amatrskm divadlm, kter zaz a zase zhasnou. – Svobodn slovo

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno