Zan festival Jeden svt. Cenu dostane ena, kter hj prva vz

0
48


Oficiln festivalov vizul (1. nora 2022)


| foto: Festival Jeden svt

Poadatel pro n pipravili 80 dokument a est snmk ve virtuln realit. Prask st pehldky skon 31. bezna. Festival se kon letos celkem v 25 mstech v esku a na konci dubna pak tak v Bruselu. Pod ho organizace lovk v tsni.

Tmatem letonho ronku jsou Cesty svobody. Je to tma, kter je nesmrn aktuln v tyto dny, kdy Putin napadl Ukrajinu. Budeme promtat samozejm adu film, kter poukazuj na tuto smutnou a tragickou udlost. Uvidme celou adu film s pbhy lid, kte ct hodnoty svobody a demokracie a bojuj za to, aby mohli oni a jejich blzc t v klidu a mru, ekl editel festivalu Ondej Kamenick.

Program festivalu je na pstupn na webu Jednoho svta. Snmky doprovod diskuse s autory, hlavnmi inkujcmi i experty. Filmy zaznamenvaj situaci v zemch s nedemokratickmi reimy i z oblast, kde se utlauj meniny. Zachycuj boj za prva en, svobodu slova i spravedlnost.

Zahajovac ceremonil se odehraje v Prask kiovatce. Cenu Homo Homini za prosazovn lidskch prv a demokracie pi nm pevezme egyptsk prvnika Mahjanr Masrov, kter hj prva vz. Za vodn film pehldky poadatel zvolili polsk dokument Soudci pod tlakem. Film, kter seznamuje divky se stavem soudnictv v sousedn zemi, uvede reisr Kacper Lisowski a hlavn protagonista Igor Tuleya. Snmek uvid dnes veer tak publikum v kin Lucerna. Projekci dopln debata s tvrci.

Filmy festivalu Jeden svt budou k vidn v praskch kinech, virtuln realitu nabdnou poadatel v mstsk knihovn. Vstupenky na projekce stoj 130 korun, lid nad 65 let a postien s prkazem ZTP a ZTP/P zaplat polovinu. Lstky na jakkoliv pedstaven je mon podit tak v informanm stnku v pasi Lucerna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno