Zloince ped kameru pivd ego. Chtj se pochlubit, mn reportrka

0
270

Paerci drog v dungli, ilegln lovci na ocenu, neonacist, padlatel penz. Mariana van Zeller, kter hovo esti jazyky a ije v USA, poznala za svou novinskou kariru mnoho podob zloinu, mnoho tv ernho trhu. V jdru jej touhy odkrvat pbhy zloinc televiznm divkm v jejich pirozenm prosted le prost zvdavost.

Aby se k nim vak vbec dostala a rozmluvila je, mus upustit od pedchozch soud i hodnocen. Snam se je vnmat jako lidsk bytosti, vysvtluje. Pi sv prci povauje za to nejpodstatnj sprvn nastavenou komunikaci. S lidmi ped i za kamerou.

Celou dobu si kladu otzku, pro s vmi ti zloinci mluv. Vdy oni vs nepotebuj. To nen zpvk nebo politik, kter potebuje bt vidt.
Tch dvod je nkolik. Zaprv, protoe tak maj ego jako kad z ns. Chtj se pochlubit, e svou prci dlaj dobe. Zadruh, nemaj vbec strach z trestu. Nevd, co to je. ij v zemch, kde jim nic nehroz, take se ani neboj promluvit pro televizi, kter vysl po celm svt. A zatet je za tm i nejzkladnj lidsk poteba sdlet svj pbh a bt pochopen.

Take s vmi astji zloinci chtj mluvit, ne nechtj?
Ale to vbec ne. Tak to jen me psobit v televizi. Na kad ano dostaneme destky, ne-li stovky ne.

Jak je pesvdte, e mohou bezpen vystoupit?
Zdrazuju hned na zatku, e jsem tam hlavn proto, abych si vyslechla jejich pbh. Pichzm s empati, kterou mm, myslm, dost siln vyvinutou. A nemyslm si, e vichni z nich jsou jen patn.

Reportrka poslouch a nesoud

Take asi vte sv o tenk hranici mezi dobrem a zlem.
Ano. Je opravdu velice tenk. Hodn z ns m tendence myslet pouze ernoble, ale takov svt nen. Je barvit. Barvitj, ne si mnohdy dovedeme pedstavit. A i mezi lidmi, o kterch tom, se daj najt tac, se ktermi se d ztotonit. Nkoho to me pobouit, ale je to tak. Neradi si pipoutme, e i zloinci jsou teba rodii, sourozenci, kamardy, maj nkoho rdi

Pochopila jste, pro se na drhu zloinu vydvaj ?
Vtinou se setkvm s tm, e za to me nedostatek pleitost i vzdln.

Co strach? Ochromil vs nkdy natolik, e jste nemohla natet dl?
Nikdy jsem moc strachem netrpla. Myslm, e je dleit soustedit se vce na sv sny ne strachy. Snam se tuto filozofii pedvat i svmu synovi. Pipomnm mu, aby se kad den pokusil elit nemu, eho se boj. Samozejm tak, aby ho to neohrozilo.

Mte pi naten njak psychologick dozor i pomoc?
Dozor pmo ne, ale v rmci tmu, kter je pro m skoro rodinou, hodn mluvme. Vyjaduj se vichni ke vemu, bolestiv momenty se pak zpracovvaj lpe. Navc zskte nov perspektivy, kad z ns je jin. Jsem rda, e dlm prv televizn urnalistiku a nejsem na investigaci sama.

Nikdy jsem moc strachem netrpla. Myslm, e je dleit soustedit se vce na sv sny ne strachy. Snam se tuto filozofii pedvat i svmu synovi.

Kter moment z tto srie byl pro vs nejt잚?
Paradoxn asi zmnm epizodu White supremacy (Bl nadvlda). A to navzdory tomu, e v jinch epizodch jsme se ocitli v mnohem nebezpenjch situacch. J se jako novinka pohybuju mezi zloinci se zbranmi, vbuninami, sriovmi vrahy, ale nejdsivj opravdu bylo sedt naproti americkm neonacistm, kte chtj rozpoutat rasovou vlku. Kdy jsem vidla, jak peliv naplnovan maj sv toky a o jak dokonale celosvtov propojenou spolenost jde, zdsila jsem se.

Pro jim tedy poskytujete prostor na obrazovce?
Protoe pece jednou mohou ovlivnit nae ivoty. Nkte je ovlivuj u te. Obzvl᚝ v ppad ernho trhu.

Proto myslte, e je v dnen dob takov fenomn nr true crime, tedy dokument a sri o skutench kriminlncch?
Lidi fascinuje zloin a svty, o kterch nic nevd. Bylo to tak vdycky a asi i bude.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno