Cheko, Cheko! Baseballist se vrtili z Japonska. A te evropsk medaile?

0
106

Byly to pohdkov dny. Jinak se ani nazvat nedaj.

Ped dvma tdny bych si nedokzal pedstavit, e nco takovho proiju. Nco neuvitelnho, rozplval se po pletu Filip Smola.

et baseballist se vbec poprv probojovali na tento turnaj, mezi svtovou smetnku. O jejich pbzch referovaly denky jako New York Times a poklonu jim sloili i soupei.

Respekt! psali jim.

Nebylo divu. O tom, jak reprezentanti vedle baseballu chod normln do prce, toho bylo napsno mnoho. Oni ale zaujali pedevm hrou.

Rozhodn se nepijeli jen zastnit. Jet po esti smnch poslednho skupinovho zpasu proti Austrlii mli nadji na postup. Stav byl 1:1, ve bylo oteven. V koncovce ale nestaili a nakonec podlehli 3:8.

I tak to bylo krsn, povdal Smola. Ped turnajem bylo hodn nzor jak v esku, tak v zahrani , e na nj nepatme. e jsme banda kluk, co pink jen tak pro radost. Ale myslm, e jsme ukzali, jakou ve tomu dvme, a e na nj patme.

I proto si je japont fanouci tak oblbili. Obzvl᚝ po zpase s jejich vbrem, v nm ei vedli 1:0 – nakonec vak prohrli 2:10 -, si jich zaali vc vmat.

Chodili je sledovat i na pedzpasov rozcvien. Nebyly jich stovky, ale tisce.

Japonsk publikum peje bhem World Baseball Classic eskmu tmu.

Klidn i deset dvacet tisc jich mohlo bt, povdal Arnot Dubov. Pak nm vichni zatleskali. Byla to takov odmna, nesetkali jsme se s negativn reakc. I my jsme asi zanechali pozitivn dojem. U jen teba tm, e jsme po sob po vzoru japonskho fotbalovho nroku vechno uklzeli.

Lid je zdravili i na ulicch. Pi odletu za nimi zase na letiti dokonce piel jeden vd a dkoval, jak zviditelnili evropsk baseball.

Teba jsme li po pechodu a najednou vidme, e na ns vichni koukaj, lil Jakub Kubica. Martin Schneider se za nimi otoil a viml si, e na telefonu maj nai soupisku a hledaj ns podle jmen. Bylo to nco novho, v esku chodme normln, nikdo si n nevm.

Anebo po zpasech jsme se chtli zastavit v obchod, kde mli merch, pidal se Dubov. Jeden lovk chtl po ns fotku a za nm se utvoila nekonc ada. Mli jsme mt za hodinu mtink, jene lid pod pichzeli. Tsli si s nmi rukou a opakovali: Cheko, Cheko, esko, esko. Znali ns i jmny. Nco nepedstavitelnho.

ei zkrtka okusili, jak se maj baseballov hvzdy.

A byli jimi i oni.

A te medaile z Evropy

By na n pi stedenm pletu do Prahy dn fanouci neekali, i v esku vzbudili pozdvien.

Hrm v prbhu turnaje chodily zprvy, jak se jejich kamardi schzej v barech a spolen je sleduj. Pichzely jim povzbudiv vzkazy a pn.

Samozejm, e jsme to sledovali, kal Smola. Chodila nm spousta vide. Pilo mi to i celkem vtipn, vbec jsem nevil, e by se tolik lid o ns mohlo zajmat. Dval jsem se i na tweet Michala Duska z esk televize, jak byla sledovanost (utkn proti Japonsku teba sledovalo v prmru 240 tisc divk). Neuviteln sla.

Te chtj tohoto boomu vyut.

V, e na sebe upozornili tak, e se jim me otevt cesta do zahraninch lig.

Zrove tou k domcmu baseballu pithnout nov fanouky a dti, kter by jednou mohly jt v jejich stopch.

Petr Zma slav se svmi spoluhri dobh ve tet smn utkn proti Australanm na World Baseball Classic.

Je to asi otzka sp na veden svazu a PR, k Dubov. Urit ale tto atmosfry budeme chtt vyut. Dky n by to mohlo jt i celkem lehce. S nrodnm tmem mme Prask baseballov tden, pak mistrovstv Evropy. Take i to by mohl bt odrazov mstek.

Prv zijov domc mistrovstv Evropy je pro esk tm druhm vrcholem roku. Chtj na nm medaili.

Jestli budeme hrt takto, je reln, e placka bude doma, vil Kubica.

A Smola dodval: Po tomto turnaji je pro ns mistrovstv Evropy obrovskou motivac. Vrtme se do ligy, budeme makat a vit v medaili.

Pohdka tak me mt pokraovn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno