Dal dva gly, vyhrl bitku. Ukzali jsme vtzn srdce, hlsil Pospil

0
41

Vedle dvou gl si pipsal tak sedm trestnch minut, vechny za zapojen se do potyky po pedchozm faulu na sebe. Ve statistikch ml i pt pesnch stel.

Chtl jsem se do toho hlavn co nejrychleji dostat, povdl Pospil, kterho na pelomu roku SaiPa ve finsk souti radji nestavla, aby se nezranil a nezamrzl jeho pestup jinam.

Veden mi oznmilo, e se u bude chystat na pt sezonu. To nen nic pro m, j jsem vtzn typ, prohlsil.

Jak pro vs byla brnnsk premira?
Del dobu jsem nehrl, v Brn jsem ml jeden trnink. Chci hrt svoji hru, dodret pokyny trenra a ukzat, pro jsem tu, tedy pomoct tmu. Jsem rd, e jsem to njakm zpsobem ukzal, a hlavn kad z tmu dal do zpasu srdce. A se dm dohromady, tak vm, e pomu vc.

Pro jste ml ve Finsku hern pauzu?
Pes Vnoce u se eil mj pestup jinam, tak SaiPa nechtla riskovat zrann, kvli ktermu by m nedokzala nikam poslat. Nehrl jsem ti zpasy, ani jsem tm pdem netrnoval s tmem. Bylo to hektick, snail jsem se udret v kondici.

Opustil jste Finsko, protoe SaiPa bude sezonu u jen dohrvat?
Jasn. Jsem vtzn typ, nesnm prohrvat. Tm ve Finsku jsme mli dobr, mon chybla zkuenost. Jakmile mi ekli, e chtj jt cestou ppravy na dal sezonu, tak jsem dostal monost vybrat si a vybral jsem si Brno.

Kter tedy taky prohrvalo jeden zpas za druhm. Za ti body nevyhrlo trnct zpas v ad.
To je jedna vc. Druh je, e znm hre, kte v Komet jsou, a vm, co dovedou. Vm, e se to oto.

Byl jste na zpas tak nabuzen, e jste se el dvakrt mstt, co jste byl faulovn?
Tu prvn situaci nechpu. Byl jsem se ptt, pro tam ten protihr zaal tak leet, nevm, co se stalo. (Pospil svho soupee v ponechan vhod pro Kometu srazil hol u mantinelu) V druhm ppad jsem se sp zastal spoluhre. Vidl jsem, e litvnovsk hr jezd za Zboou (Adam Zboil) a j jsem ten typ, kter se spoluhre zastane. To je myslm ta potebn tmovost.

Bitku se Zboilovm protivnkem Gutem jste vyhrl. Vte, e jste si zskal fanouky?
Sezona nen o jednom zpase. Budu se na dal zpasy pipravovat stejn.

Dostal jste u nkdy takovou pihrvku na gl jako pi litvnovsk power play od spoluhre Tome Kundrtka. Puk se od nho k vm odrazil dky tomu, e skoil do stely a nechal se trefit.
To byla ukzka, e mme srdce a vli vyhrvat. Tom by ml bt ty zsluhy, kter mm j, a ml by sedt tady na mm mst. On byl ten, kdo nm zpas vyhrl. Kdyby neskoil do stely, bylo by to 2:2. Jasn, v brance byl jet ilo (Marek iliak), hodn ns podrel. Kadmu pochybovai jsme ukzali, e chceme vyhrvat.

A se k otzce jet vrtm, tak Kundrtek vm na gl ani nepihrval, hlavn se nechal nastelit.
Jestli si mu vzpomenout, a to mm za sebou play off ve finsk lize a olympidu, tak tam jsme to museli dlat taky, abychom vyhrvali. Jsou to ty nejdleitj vci ve he.

Pustil jste si v noci ped zpasem pardn zpas slovensk dvactky na mistrovstv svta proti Kanad?
Nevdl jsem stoprocentn, jestli budu v ter hrt, zprvu jsem dostal a pozd veer. Kdyby pila ve znn, e nehraji, taky bych se na zpas podval. Takhle jsem se radji vyspal, abych se pipravil na zpas, a vidl jsem sestih. Na kluky jsem hrd, jak to proti tak silnmu soupei odehrli a jak hokejov srdce ukzali.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno