Doma bez porky, venku ztrty. Podvejte se na vkov prmr, argumentuje Vrba

Domc zpasy jsou pro ns trochu jin ne ty venkovn. Doma vyhrvme, da se nm, jsem za to rd, doufm, e radost z toho maj i fanouci, vyprvl po zpase, kter Spartu minimln do nedle piblil druh Plzni na tbodov rozdl. T m, e jsme ru prodlouili a vyhrli.

Dobe, ale pro se vm venku zdaleka tolik neda? Sedm vher, tyi remzy, tyi porky.
Asi vm dm jednoduchou odpov: Podvejte se na n vkov prmr. anci dostv spousta mladch, zkuenosti budou sbrat postupn. Doufm, e v budoucnu se nm to vrt i ve venkovnch zpasech.

Proti Banku jste mli zpas vtinu asu pod kontrolou, ovem s vjimkou pase mezi prvnm a druhm glem.
Je fakt, e v t pasijsme nedominovali tak, jako cel utkn. Ale to je asi normln. Kdy dostane soupe na Letn gl, mus bt aktivn, Bank po glu opravdu pidal, ml m pod kontrolou. Ale druh branka potvrdila vsledek a u jsme zase dominovali my.

A v zvru jste si trochu pokazili dojem po zbyten chyb glmana Hei. Vzhledem k tomu, e dlouho nechytal zkuen Nita, je ve he, e by dostal pt anci on?
Vte, e glmany jsme mnili vdycky po njak srii. Rozhoduj o tom treni brank, j s nimi diskutuji jen tehdy, kdy mm pln jin nzor. Dvaj mi informace, hodn na n dm. Vm, e pracuj dobe.

Po del dob jste dal v zkladn sestav anci Karabcovi. Jak se vm jeho vkon lbil?
Pidal bych jet dal ti, kterm je devatenct a mn, a dneska zashli do zpasu. To je v eskm fotbalu obrovsk vjimka. Mlad budou dostvat anci, pokud na to budou mt. To plat i pro Karabce. Nevidm dvod, aby nemohl hrt pravideln, je to o vkonech. Ne o vku, ale o kvalit hry.

Pesto: nen ve he, e by v nadstavb vc pleitost dostali dal nadjn? Suchomel, Ryne, Gabriel…
Gabriel byl te hrt za bko, nebyl s nmi. Ale kdy se podvte, kolik mladch ve Spart hraje… Vzpomnm si na generaci Chovanc, Girg, Strak, mezi nimi byli tak maximln ti dvacetilet, pak u ani to ne. U ns te dostv anci spousta mladch, mme mon nejmlad vkov prmr v lize. Te jde jen o to, jestli je tu udrme a jestli nm pinesou vsledky.

Hodn hru oivil nhradnk Harasln. Jste s nm spokojen?
Vichni vme, e je to asn fotbalista. Trochu sestavu tome, ale co do minute dostvaj s Pekem srovnateln prostor, nen to tak, e bychom mli jasn danch deset hr, kte by nastupovali pod. Harasln dal krsn gl, jsem rd, e um ukzat takov nadstavbov vci.

Naopak mimo nominaci zstali Krej star a Souek? To kvli patnm vkonm proti Olomouci?
Vdycky km, e v nominaci by mli bt ti, kdo podvaj nejlep vkony. Kdyby to tak nebylo, bylo by to patn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts