Doma bez porky, venku ztrty. Podvejte se na vkov prmr, argumentuje Vrba

0
57

Domc zpasy jsou pro ns trochu jin ne ty venkovn. Doma vyhrvme, da se nm, jsem za to rd, doufm, e radost z toho maj i fanouci, vyprvl po zpase, kter Spartu minimln do nedle piblil druh Plzni na tbodov rozdl. T m, e jsme ru prodlouili a vyhrli.

Dobe, ale pro se vm venku zdaleka tolik neda? Sedm vher, tyi remzy, tyi porky.
Asi vm dm jednoduchou odpov: Podvejte se na n vkov prmr. anci dostv spousta mladch, zkuenosti budou sbrat postupn. Doufm, e v budoucnu se nm to vrt i ve venkovnch zpasech.

Proti Banku jste mli zpas vtinu asu pod kontrolou, ovem s vjimkou pase mezi prvnm a druhm glem.
Je fakt, e v t pasijsme nedominovali tak, jako cel utkn. Ale to je asi normln. Kdy dostane soupe na Letn gl, mus bt aktivn, Bank po glu opravdu pidal, ml m pod kontrolou. Ale druh branka potvrdila vsledek a u jsme zase dominovali my.

A v zvru jste si trochu pokazili dojem po zbyten chyb glmana Hei. Vzhledem k tomu, e dlouho nechytal zkuen Nita, je ve he, e by dostal pt anci on?
Vte, e glmany jsme mnili vdycky po njak srii. Rozhoduj o tom treni brank, j s nimi diskutuji jen tehdy, kdy mm pln jin nzor. Dvaj mi informace, hodn na n dm. Vm, e pracuj dobe.

Po del dob jste dal v zkladn sestav anci Karabcovi. Jak se vm jeho vkon lbil?
Pidal bych jet dal ti, kterm je devatenct a mn, a dneska zashli do zpasu. To je v eskm fotbalu obrovsk vjimka. Mlad budou dostvat anci, pokud na to budou mt. To plat i pro Karabce. Nevidm dvod, aby nemohl hrt pravideln, je to o vkonech. Ne o vku, ale o kvalit hry.

Pesto: nen ve he, e by v nadstavb vc pleitost dostali dal nadjn? Suchomel, Ryne, Gabriel…
Gabriel byl te hrt za bko, nebyl s nmi. Ale kdy se podvte, kolik mladch ve Spart hraje… Vzpomnm si na generaci Chovanc, Girg, Strak, mezi nimi byli tak maximln ti dvacetilet, pak u ani to ne. U ns te dostv anci spousta mladch, mme mon nejmlad vkov prmr v lize. Te jde jen o to, jestli je tu udrme a jestli nm pinesou vsledky.

Hodn hru oivil nhradnk Harasln. Jste s nm spokojen?
Vichni vme, e je to asn fotbalista. Trochu sestavu tome, ale co do minute dostvaj s Pekem srovnateln prostor, nen to tak, e bychom mli jasn danch deset hr, kte by nastupovali pod. Harasln dal krsn gl, jsem rd, e um ukzat takov nadstavbov vci.

Naopak mimo nominaci zstali Krej star a Souek? To kvli patnm vkonm proti Olomouci?
Vdycky km, e v nominaci by mli bt ti, kdo podvaj nejlep vkony. Kdyby to tak nebylo, bylo by to patn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno