FIFA mn nzor: krtne tlenn skupiny pro pt MS? Problm je uhlkov stopa

0
38

Nen to jet definitivn zprva.

Podle britsk BBC, kter s informac pila, jsou vak zstupci svtovho fotbalu na zmn dohodnut a k definitivnmu potvrzen dojde u na beznovm zasedn FIFA v africk Rwand.

MS 2026 ve tylennch skupinch?

Pokud by FIFA postupovala stejn, jako kdy UEFA rozila Euro z 16 tm na 24, bylo by 48 mustev rozdleno do 12 skupin. Do play off by v takovm ppad vedle prvnch dvou postupovalo i osm z dvancti tm na tetch mstech. Celkov poet zpas by se dostal na slo 104.

Zprvu se pitom potalo s tlennmi skupinami a nslednm play off. Vn se dokonce debatovalo i o npadu, e by jednotliv zpasy doploval penaltov rozstel, ve kterm by jeden, i druh tm mohl zskat bonusov bod.

Systm skupin po tech by mohl bt zajmav, ale doprovz ho spoustu nedostatk, ekl na uplynulm byznysovm a sportovnm fru Financial Times Victor Montagliani, prezident konfederace CONCACAF, kter d fotbal v Severn a Stedn Americe i v Karibiku.

Tak napklad: Je sprvn, aby se tmy kvalifikovaly na mistrovstv svta a pak po dvou zpasech letly dom?

Kritici navc upozoruj, e formt skupin po tech snadno nahrv rznm spekulacm i snad manipulacm s vsledky.

Jene pot je v tom, e tylenn skupiny by zsadn zvily poet zpas a cel turnaj by se vrazn prothl. Nemluv o zti pro ivotn prosted, kterou se podle Montaglianiho FIFA aktuln tak zabv.

Vdy pt mistrovstv svta se uskuten ve Spojench sttech, Kanad a Mexiku a je pedpoklad, e i dal ampiont v roce 2030 uspodaj vce ne dv zem.

Proto je dleit pln zpas. Nememe dopustit, aby tmy cestovaly z New Yorku do Los Angeles a zptky. Je nutn zajistit logick geografick rozdlen pro jednotliv skupiny, podotk Montagliani, jeden z nejvych pedstavitel FIFA.

Systm tylennch skupin by znamenal, e se na rozenm mistrovstv msto pvodn plnovanch 80 zpas odehraje rekordnch 104 utkn. Pro srovnn: dosud se na ampiontech s dvaaticeti astnky uskutenilo jen 64 duel a cel turnaj obvykle trval zhruba msc.

Gianni Infantino, prezident FIFA, a Victor Montagliani, f CONCACAF, fotbalov asociace Severn, Stedn Ameriky a Karibiku, pzuj s trofej pro vtze mistrovstv svta.

FIFA si pitom neme dovolit akci pli natahovat, protoe na to v aktulnm fotbalovm kalendi jednodue nezbvaj voln termny.

Pro svtov fotbal je to te otzka priorit, upozoruje novin Dave Lockwood z BBC. Penze, fotbal a ivotn prosted. Jen tko se poda vyvit vechny ti sloky.

Tradin formt zkladnch skupin perfektn fungoval na poslednm turnaji v Kataru. Drama do poslednch minut rozhodujcch zpas, pekvapen i velk zvraty.

Jene pokud by se ve skupinch po tyech hrlo i v roce 2026, vzhledem k vymu potu astnk by to zrove znamenalo zven celkov uhlkov stopy a emis a o 25 %, vyplv z analzy BBC.

Pnos rozenho mistrovstv svta je pitom sporn i ze sportovnho hlediska: ubude exkluzivita a pibude prmrnch zpas; podobn jako pi nedvnm nrstu Eura z 16 na 24 tm.

Pehnan nadji si neme dlat ani esk fotbal, kter se nejvt fotbalov akce zastnil v samostatn historii pouze jednou v roce 2006.

Evrop toti ze estncti novch mst pipadnou pouze ti, take na turnaj dohromady vyle estnct mustev. Afrika bude mt devt zstupc, co je o tyi vc ne dosud, a Asie osm. Jin Amerika i Severn a Stedn Amerika dostanou kad po esti mstenkch a Ocenie jednu.

O zbvajc dv vstupenky se bude hrt v estilenn bari, ve kter se pedstav jeden zstupce z kadho kontinentu s vjimkou Evropy a dopln ji jedna zem z hostitelskho kontinentu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno