Jak jsem mluvil s Pelm. Teda Drel ped nm diktafon, vzpomn novin

0
53

Pesto je to zitek, na kter nikdy nezapomenu.

Psal se podzim roku 2000. Mn bylo devatenct a zauoval jsem se ve sportovn redakci MF DNES. Tvrdou rukou tam tehdy vldl vedouc Vclav Pacina, novinsk legenda, kter na poradch zvyovala hlas pokad, kdy konkurence mla nco vc ne my.

V Praze je Pel! pibhl najednou jeden z koleg a zaal rumec. Co te? Rychle, honem, to nm nesm utct. Pjde tam Mirek, rozhodl Pacina a ml na mysli zkuenho novine Jaromra Novka. Tento vzpomnkov lnek by psluel jemu, ale bohuel u neije. A vezme mladho. Nojo, mladho, to se lehce ekne. Ale kol znl jasn: Nememe mt pece jen to, co bude mt konkurence. Z mozk se nm zaalo kouit, a jeden kolega vykikl: Mm to. Pel pece nerad mluv anglicky. No a? Tak si najmeme pekladatelku do portugaltiny.

Na tom nco bude

S pomoc asistentky Jany jsme jednu takovou nali, rychle j osvtlili situaci, do ruky vrazili papr s otzkami a ve tech utkali do hotelu Palace v centru Prahy. Z velkch denk jsme se tam seli vichni. ekali jsme spolen v lobby, ciz pan byla ostatnm lehce podezel, ale my dlali jakoby nic a el jej ptomnosti jsme samozejm neprozradili. V pl druh se otevely vtahov dvee, a kdy brazilsk legenda spatila, co se k n hrne za dav, hlasit pozdravila. HELLO EVERYBODY. Ahoj vichni.

Zavi pusu, kdy se div, musel jsem se v duchu okiknout. Ale tak povate: kluk, kter teprve snil o tom, e jednou bude pst o fotbale a do t doby pro nj byl vrcholem refert ze zpasu Bohemians – Olomouc, stoj tv tv tomu nejlepmu, co svtov fotbal kdy zplodil.

Pel ml na sob svtlemodr rolk, pes nj rozepnutou koenou bundu, pes ruku jet kabt, na tvi smv a vedle sebe pvabnou manelkou Assriu, kter jen tak mimochodem prohodila, e Praha je nejromantitj msto na svt. Tak jak to udlme? otzal se jej mu, kter den pedtm oslavil edestiny, take krom Hello si od hlouku novin vyslechl jet Happy Birthday.

Tehdej prezident FIFA Joao Havelange (vlevo), Pel a Diego Maradona pzuj ped ppravnm zpasem mezi Itli a Argentinou ve vcarskm Curychu 10. ervna 1987.

Vichni mli nachystan otzky, ale to u kolega Novk vystril dopedu tlumonici s paprem v ruce. Sama moc nevdla, na co se pt, my ostatn nemli pont, co Pel odpovd, ale ti dva si evidentn padli do oka. Kdy toti Pel zjistil, e nebude muset mluvit anglicky, smv se mu zdvojnsobil a mluvil a mluvil Zatmco my jen stli, a kdykoliv se oni zasmli, zasmli jsme se taky, aby to aspo trochu vypadalo, e rozumme. Rozumli jsme mon dvma slovm. Josef a Masopust.

Po dvaceti minutch Pel na ve odpovdl a ostatn, pod lehce zaskoen z toho, co se ped jejich zraky odehrv, mli anci poloit u jen ti otzky v anglitin. Po nich Pel odeel na prochzku do msta, zatmco my jsme odchzeli s nahrvkou na diktafonu, o n jsme vbec netuili, co na n je. Pekladatelku ekala druh st kolu odpovdi pepsat.

Druh den vyel v MF DNES jako v jedinch novinch velk strnkov rozhovor s Pelm. Ne, asi to nebyl rozhovor roku, protoe jsme na jeho odpovdi nemohli reagovat. A dodnes pod nevm, jestli to byl cel vborn npad, nebo trochu podraz na ostatn. Kadopdn psn f Pacina byl spokojen, protoe konkurence opravdu nemla vc. A j mm jednak historku do hospody a jednak i kdy jsme tomu piel jak slep k houslm dodnes schovanou strnku z Mlad fronty DNES 25. jna 2000, kde je u rozhovoru s legendrnm Pelm napsno moje jmno.

Ne si mete cel rozhovor s brazilskou fotbalovou legendou pest.

Co tehdy ekl fotbalov krl?

Pro jste si na den svch narozenin vybral prv Prahu?
eskoslovensko jsem ml vdycky rd, mm tady dobr ptele. A pak, musel jsem pece dt na manelku, kter tu byla asi ped pti lety, jet ne jsme se poznali. Prahu si zamilovala a stran si pla podvat se sem se mnou. A tak kdy jsme probrali, kde strvit m narozeniny, tohle msto rychle a bezkonkurenn zvtzilo.

Co ekli ptel a znm na to, e msto velkolepch oslav edestin doma v Brazlii jste utekl do Evropy?
Lid kolem m jsou na to zvykl. U od patncti, estncti hodn cestuji a asto jsem zrovna na narozeniny doma chybl. A pak, od t doby, co jsem si vzal Assirii, jsme jet nestihli svatebn cestu. Take vichni ptel pochopili, e chceme bt jen spolu a tam, kde se nm obma moc lb. K edestinm mi sta zdrav a lska, navc oboj na ndhernm mst.

V Praze ale nejste poprv.
Byl jsem tu nkolikrt, ale takhle inkognito poprv. Vdycky to byly napl oficiln fotbalov nvtvy se slavnostnmi pijetmi, veeemi a recepcemi. Tak jsem si ekl, co takhle jednou mt v Praze pohodu a msto si moci prohldnout v klidu.

Pel a Franz Beckenbauer pi nvtv New Yorku v roce 2015.

Jene tuhle nvtvu jste nakonec neutajil.
Abych pravdu ekl, lovk jako j s tm tak trochu potat mus. Ale nechtl jsem dn oficiality a tisckrt odposlechnut proslovy. A tak kdy jste m v pondl veer objevili, bez rozmlen jsem vm rozhovor slbil. Ta tvrthodinka mi pote nedl.

Setkte se s legendrnm eskm fotbalistou Josefem Masopustem, proti nmu jste hrl jak za v nkdej klub Santos i za brazilsk nrodn mustvo?
Asi bych ml. Ale protoe jsem tu pece jen tajn, neplnuj setkn s nikm, ani s nm. Masopust jist pochop, e se chci vnovat jen sv pan.

Znte nkter nae souasn hre?
Musm piznat, e ne. Ale evropsk i konkrtn v fotbal jsem vdycky sledoval a sleduji. Take vm, e jste zem skvlch hr. Tak si dobe pamatuji na m posledn mistrovstv svta v sedmdestm v Mexiku. Mli jsme eskoslovensko ve skupin a zpas s nm pro m byl obrovskm zitkem. Prohrvali jsme, ale pak jsme za to vzali a vyhrli tyi jedna. Jednm glem jsem pispl i j.

Mete jmenovat njak esk klub?
Bohuel. Ale v noci ze soboty na nedli bv v brazilsk televizi pehled fotbalovho dn v Evrop. Tak si dm pt pozor.

A co vm k esk nrodn mustvo?
Mus bt skuten hodn dobr. V eskoslovensku se hrval dobr fotbal vdycky, sm jsem to nkolikrt poznal. A vm to zstalo i po jeho rozdlen. Ped tymi lety jste byli druz v Evrop, to u pece dokazuje, jak jste siln. A co mi u vaich fotbalist vdycky imponovalo, to byla znamenit technika.

Pro jste se nikdy nestal fotbalovm trenrem?
J vlastn trenrem byl, ale ne slavnm. Protoe m bavilo uit fotbal dti a mlde. Dlval jsem to doma v Santosu. Mu prozradit, e nedvno m oslovily dva evropsk nrodn fotbalov svazy. Abych pr do mistrovstv svta vedl jejich reprezentan mustva, kter u ampiont dlouho nevyhrla. Ob nabdky znly na ptadvacet milion dolar ron. Take, kdyby mi lo o penze, mohl jsem to vzt. Tihle inovnci si mysl, e s Pelm na lavice by mistrovstv svta vyhrt mohli. J ale jasn ekl, e profesionlem v thle brani za dn penze nebudu. Chci se vrtit k tm dtem a talentm do osmncti let.

Kterho souasnho brazilskho hre si nejvc povaujete?
Musm vyslovit ti jmna: Romrio, Ronaldo a Rivaldo. To jsou opravdov slavn esa. Jen je stran koda, e Ronaldo je dlouhodob zrann. A pak bych tady mohl vyjmenovat pr naich mladch fotbalist, kte se brzo proslav stejn. Ale jejich jmna by vm zatm nic neekla.

Vzpomnka na Pelho ped zpasem West Ham vs. Brentford.

Co si myslte o bvalm argentinskm fotbalistovi Maradonovi, o nm se kalo, e je druhm Pelm?
Nemm rd vraz druh Pel. Pel jsem pece jenom j. A Maradona? Byl to opravdu fenomenln hr. Je ale velk netst, e svt tohoto fotbalistu ztratil kvli drogm. Myslm, e vichni bychom mli prosit boha, aby mu pomohl.

Jak jste v deseti letech nesl finle mistrovstv svta v Brazlii, v nm vae nrodn mustvo neekan prohrlo s Uruguay?
Jako kad Brazilec. Zoufale jsem to obreel, vzpomnm, e jsem nebyl k utien. Ale v pozdjch letech jsem se dokal velkho zadostiuinn: tikrt jsem jako brazilsk reprezentant mistrovstv svta vyhrl. Pi poslednm finle mistrovstv svta jsem ale byl smutn zas, kdy ns porazila Francie. Take pt svtov finle v Japonsku za dva roky vyhrajeme.

Chtl byste, aby mistrovstv svta bylo zase jednou v Brazlii?
Jist. Jene zatm jsme pli chud zem, kter potebuje mnohem uitenj projekty. Ale svt uhn pod rychlejm tempem, tak se snad lepch as i toho mistrovstv v Brazlii doiju.

Co te vlastn dlte?
Do letonho ledna jsem byl brazilskm ministrem sportu. Te podnikm, mm firmu Pele Desporte Marketing, pracuji ve sportu takka na vech kontinentech. Vlastnm i reklamn prva pro znaku Pel, napklad kva Pel se prodv po celm svt.

Ctte se bohat?
Kdy se m nkdo na tohle pt, kvm o sob, e jsem milionem gl. Na druhou stranu te u vn musm piznat, e bh byl ke mn velmi laskav, take mm pod solidn finann jistotu pro celou rodinu.

Kolik mte aut?
Budete se mon divit, ale dnou pehldku vech monch model byste u m nenali. Auta mm ti.

A kter z nich je nejoblbenj?
Mercedes, na tuhle znaku nedm dopustit.

Zahrajete si jet nkdy fotbal?
Samozejm, ale jen s kamardy, na menm hiti a opravdu jen pro poten.

Co dlte pro udren kondice?
Pravideln cvim, kad den. I na thle svatebn cest.

Jaromr Novk, Martin Moravec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno