Jak na Giru umlet pochyby. Plku kariry jsem vlk samot, k De Gendt

Pravda, neml pedtm nejlep sezonu. Neml ani jistotu smlouvy na rok nsledujc. V sobotnm veeru i proto lil: Letos spousta lid pochybovala o m schopnosti stle vyhrvat zvody. Dnes jsem umlel nejvtho pochybovae, sm sebe. Nevil jsem, e to mm stle v nohch. Ale dokzal jsem si, e jsem se mlil.

Stal se stejn postavou 21lennho niku dne, tahounem uprchlk. A byl i tvrcem klovho momentu, kdy se 43 kilometr nik rozdlil, a on lapal ve vedouc ptilenn skupin i s Harmem Vanhouckem, parkem z Lotta Soudal, zatmco za sebou nechali i Mathieua van der Poela a Biniama Girmaye.

Normln jsou v nicch ostatn kluci nalepen na m kolo, ale kdy tam byl s nmi Van der Poel, hldali si jeho. eho jsme ped prudkm stoupnm vyuili, popisoval De Gendt.

Ve zredukovan vedouc skupince pracoval pro Vanhouckeho, kter ml zatoit na zvrenm stoupn dne. Jene tmov kolega mu sdlil: U na to nemm dobr nohy.

Proto zmnili strategii a udrovali vysok tempo do poslednho kilometru, kde se De Gendt odplil k mocnmu vtznmu spurtu.

O nicch vm vechno. Vm, kdy je vhodn zrychlit, a doku odhadnout, co udlaj ostatn. Po v t smle a pdech, kter jsem letos ml, je to pro m nesmrn emotivn vtzstv, radoval se.

Ukzal zabijck instinkt, velebili jej organiztoi Gira na socilnch stch. Promnil slogan Vidt Neapol a zemt ve Vidt Neapol a vyhrt.

Dokzal to ve 426. etap sv kariry na Grand Tour. V soutu mm na kont rok a dva msce nepetritho zvodn na silnicch Gira, Tour a Vuelty, pipomnl.

Takka na potku tto fuky senzan ovldl 20. etapu Gira 2012 vedouc na mtick Stelvio a vykroil tak k senzanmu tetmu mstu v celkov klasifikaci. Te, po 9 letech a 353 dnech vyhrl na Corsa rosa znovu. Statistici vytrachali, e lo o druhou nejdel pauzu mezi dvma triumfy na Giru od Alfreda Sivocciho, jeho dv prvenstv v letech 1911 a 1922 dlilo 10 let a 360 dn.

De Gendt ovem mezitm oslavoval tak vtzstv na Tour 2016 (v pamtn etap na Mt. Ventoux, kdy Chris Froome chvli bel bez kola) a znovu na Tour v roce 2019, ale i na Vuelt 2017.

Vdy po nicch, jak jinak.

O jeho kouscch si fanouci vyprvj. O tch zvodnch, ale i bez startovnho sla.

Za poslednch est let dn jin cyklista nestrvil v nicch vce asu ne Thomas De Gendt:

Thomas je podivn chlapk

V lt 2017 jel bhem Tour v nicch 1280 kilometr, m vytvoil nov rekord slavnho zvodu.

Tehdy o nm olympijsk vtz Greg van Avermaet s smvem prohlsil: Thomas je podivn chlapk. Vtina jezdc peml, jak bhem etapy co nejvc uetit energii. Zato Thomas ji jen utrc, utrc, utrc. Jeho toky nebvaj logick. A kdy nhodou neunik, lape pro Andreho Greipela na pici pelotonu. Je nesmrn siln.

O rok pozdji (kdy strvil bhem sezony v nicch vce ne 3000 km) si s tmovm kolegou Timem Wellensem ekli o pozornost, kdy se po poslednm zvod sezony, monumentu Kolem Lombardie, vrtili do Belgie na kole, i s pipevnnmi zavazadly. Tiscikilometrov akce, kterou nazvali Zvren nik, jim trvala est dn.

V roce 2019 nejen e De Gendt absolvoval a dokonil vechny ti zvody Grand Tour v jedin sezon, zrove ovldl kopcovitou 8. etapu Tour pot, co jel 200 kilometr v niku a v zvru dne ho ve zbsil honice marn sthali i Julian Alaphilippe a Thibaut Pinot.

NEDOSTALI M. Thomas De Gendt projd vtzn clem 8. etapy Tour 2019 v St. Etienne, za nm se t dvojice Francouz Julian Alaphilippe a Thibaut Pinot.

Bhem covidovho jara 2020 pot nikdo zvodit nemohl, a tak si v beznu toho roku uspodal na poest monumentu Miln – San Remo aspo desetihodinov 300 kilometrov trnink po trase pes hlavn msta belgickch provinci. Nejdel trnink v mm ivot. T잚 ne San Remo, glosoval.

K zvodm se v roce 2020 cyklist vrtili a v srpnu, sezona byla prodlouena do listopadu a zhy zanala dal. Pozdji piznal: Bylo toho na m moc. Bhem tincti msc absolvoval 135 zvodnch dn vetn ty podnik Grand Tour, pipadal si i petrnovan.

Navrch byl asto nemocn, padal, nectil se dobe.

Musel jsem se pekalibrovat.

Na leton Giro pijel s kolem starat se ve sprinterskch etapch o tempo na pici pelotonu, aby byly niky vas dojety a jeho ldr Caleb Ewan mohl spurtovat o etapu.

Jene Ewan se trpil a na vtzstv ne a ne doshnout.

Postaral se o nj tedy De Gendt. Svm typickm zpsobem. Na technick trati kolem Neapole vyuil vekerho zvodnickho umu, aby se zbavil i soupe z prvn ligy klasik.

POVEDLO SE. Thomas De Gendt oslavuje na podiu vtzstv v osm etap Gira.

Je stle t잚 a t잚 vsadit na dobr nik, uvaoval. Dnes jsem ale ml jeden z tch opravdu dobrch dn. Do zvrenho sprintu jsem vloil veker sv emoce. Nemohl jsem selhat, nepipadalo to v vahu. I proto, e se jeho tm Lotto Soudal pohybuje v sestupovch vodch ebku UCI a hroz mu ztrta worldtourov licence. Stj nutn potebuje podn bodov psun.

Jens Voigt 2.0

V mld De Gendt tyi roky hrl fotbal. Byla to zbava, ale nepipadal mi dost zajmav a nebyl jsem v nm ani moc dobr, vyprvl. V deseti letech jsem s fotbalem skonil a zaal brt vnji cyklistiku.

Coby Belgian byl zdnliv peduren ke karie klasike. Jene po n netouil. Svoji slu objevil v jin innosti ne v bitvch na kostkch a hellingenech.

Dokld to i statistika, podle n nejvt spchy sbral v Itlii, Francii a panlsku, zatmco na domc pd zskal pouze jedno ze svch trncti vtzstv v profipelotonu, etapu Kolem Valonska.

Stal se v pelotonu tm, komu fotbalist kaj libero. Tak oznauj mimodn talentovan jedince, kte dovedu bez nmahy proplouvat mezi obranou a stedem hit, kde jako tvrci hry tahaj za nitky a diktuj prbh hry, ne pispj njakm, asto velmi efektnm glem.

Kdy v roce 2012, v dresu mezitm zanikl stje Vacansoleil, vybojoval po dechberoucm vkonu na Stelviu i celkov tet msto na Giru, belgick mdia jej hned pasovala do budouc hvzdy celkovch klasifikac.

DLOUH CESTA NA ZASN̎EN VRCHOL. Cl 20. etapy Gira 2012 leel v nadmosk vce 2757 metr. Podporovn fanouky m na vrchol po niku Thomas De Gendt.

To vtzstv vechno zmnilo, vzpomnal. Kdybych mohl prot njak den ze sv kariry znovu, tak ten na Stelviu. Moc jsem si tehdy ten okamik neuil, protoe jsem na Stelviu tolik trpl, pesto bych si rd ten den zopakoval. Ze zvrench t kilometr si moc nepamatuji, v hlav jsem ml temno, kolem sebe jsem vidl ern snh msto blho, ale i tak bych to ve rd vidl znovu.

Jezdcem na celkov poad se vak nestal.

Oekvn na m kladench bylo pli mnoho. Nebyl jsem kvli tomu ve stresu, ale nechtl jsem lidi zklamat. Take jsem o rok pozdji zkusil Tour na poad. Po tech dnech jsem ml 40 minut ztrty a m ambice v tomto smru tm skonily.

Zato si postupem asu za sv odvn niky vyslouil i pezdvku Jens Voigt 2.0. Nesmrn jej to potilo, protoe prv Nmec Jens Voigt byl jezdcem, jeho agresivn styl zvodn nejvce obdivoval.

Mnoz nyn De Gendta povauj za jakhosi fa nik.

Myslm, e ode m ostatn kluci oekvaj, e se ujmu role patrona niku, ale nkdy neeknu v niku nic a oni se pak na m dvaj, jako by se ptali: Co budeme dlat? Odpovdm jim tedy: Co? Pojedeme do cle, nic jinho nememe dlat. Myslm, e ode m oekvaj, e budu pod na pici, jene nkdy, kdy se dostanu do niku, prost ctm, e to nakonec bude jen trninkov jzda a 25 kilometr ped clem ns chyt, take nevynakldm dn extra sil, prost si jedu svoje a hotovo. Ale takov pocit nesmte dt ostatnm najevo, jinak ztrat motivaci k jzd.

Zato jindy, kdy potebuji, aby jeli parci z niku opravdu tvrd, zanu na n kiet – no, ne pln kiet – ale snam se je motivovat: No tak, mme dnes anci, musme jet vichni naplno a ne etit sly a na fini.

Tvrd, e specifick trnink na niky je v podstat nemon.

Natrnovat je mete jen v podmnkch zvodu. Kdy mme v tmu sprintera, jsem tm prvnm, kdo zvedne ruku a ekne: Chci na ele balku sthat uprchlky. Vyaduje to stejn sil a mte stejn pocity jako pi jzd v niku. Na Tour Down Under 2018 jsem ti dny sthal niky a pak jsem jeden den sm v niku jel. Co byl dobr trnink na pozdj st sezony, produkujete 300-350 watt ti nebo tyi hodiny. V trninku by nco takovho bylo nemon. Mon by to lo hodinu, ale pak… psychicky to prost nejde.

Kdo mu nabdne dal smlouvu?

Bu pomhat tmovm ldrm a nebo mt voln ruce pro vlastn niky, takov je jeho karira.

Kdybych ji ml shrnout, ekl bych, e 50 procent zvod jsem domestikem a zbylch 50 procent jakmsi vlkem samotem.

V, e tato pou ani letos neskon. Sobotn prvenstv by mu mlo dopomoci k dalmu kontraktu.

Pokud to bude mon, ano, chci dl zvodit. Ale ne vdy to mte ve svch rukou, podotkl. Jsem pipraven i na monost, e kdy nedostanu smlouvu, je konec.

Bylo by nicmn velkm pekvapenm, kdyby ho nikdo nechtl. A zdaleka nejen proto, o jakou atraktivn podvanou se v sobotu na Giru postaral.

Mimodn atraktivn bude i podvan nedln. Prvn z etap ronku 2022, kter organiztoi co do obtnosti pidlili nejvy poet pti hvzdiek. Z Isernie nap Apeninami. Obtn stoupn na Rocarasso a pak jet t잚 vlap na Blockhaus, slibujc tuhou bitvu nejvtch favorit.

Giro servruje lahdkov menu, kter bude cyklisty bolet podobn jako De Gendta jeho dvn kousek na Stelviu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts