Jak se Pardubice pomily s gigantem. Podivn opaten na skvlm zpase

V centru nebyla oteven ani jedna restaurace, jen informan stedisko, kam jsme se li na njak to stravovac zazen zeptat. Pokud si chceme objednat klasick rakousk nycl, musme zajet na kopec do vedlej obce, jej nzev ani neznme. Po jdle dostvme informaci, e hri ji z hotelu dorazili do kabiny, tak vyrme na stadion tak.

Na tribunu bez penz

Domnnka, e s nimi probereme cestu do Rakouska a rozdme posledn pokyny ped zpasem, byla ovem myln. Okamit po pjezdu do arelu se ns ujala mstn poadatelsk sluba a doplcme na obvan fanouky Galatasaraye, kvli kterm byla zavedena dost pehnan bezpenostn opaten.

K ptelskmu utkn s Pardubicemi si Galatasaray dovezl slo autobus pro klubov pracovnky,

Mte v penence njak mince? Tak s nimi na stadion nesmte. Mte snad po cest vybit telefon a rdi byste si jej dky power bance bhem utkn dobili? Smla, i tohle mal zazen mus zstat ped branami.

Takhle zn nekompromisn pokyny. Vracme se tedy do auta, jene v tu chvli pichz dal nraz.

Jestli pjdete na parkovit, cesta zptky na stadion u pro vs nepovede. Zstanete buto tady, nebo venku, k nm rzn jin len ostrahy, pravdpodobn jej f. S na otzkou, jak tedy mme tuhle zapeklitou situaci vyeit, ovem jeho sebevdom zmizelo a jen kril rameny. Neodpovdl.

Lmanou nminou a s pomoc inovnk pardubickho klubu se nm nakonec da najt rozuzlen, nebezpen mince i power banky zstvaj v aut a my konen pichzme na tribunu. Problmm s cestou ke stnku pro pit, kde nm stejn na paprov eura vrac kovov drobky, pes dal security u se jenom smjeme.

Kvalitn vkony monch posil

Zan zpas, sname se na hiti najt njak znmj hre Galatasaraye, ale pedevm dvme pozor na ty nae. Zajmaj ns pedevm mon posily.

Pardubice poprv pedstavily nov dresy, ve kterch odehraj novou sezonu v utkn proti Galatasaray.

Brazilec Leandro Jab? Zkazil pr balon, ale jeho rychlost na pravm kdle se bude nramn hodit. Zlonk z Plzn Dominik Janoek? Jeden z nejlepch na hiti, pardn pehled ve stedu hit a pesn pasy spoluhrm taky bhem sezony pijdou vhod. Rozhodn nezklamali ani ostatn, vdy Pardubice uhrly s Galatasarayem remzu 0:0 a byly mu rovnocennm soupeem.

Bylo stran vedro, take zpas byl hodn nron. Galatasaray byl velmi siln na mi, bylo znt, e hraje ty nejkvalitnj soute s nejkvalitnjmi soupei. My to ale odbojovali a taky jsme ukzali, e jsme siln mustvo. Deme jeden za druhho a remza 0:0 je pro ns velmi povzbudiv, zamlel se v rozhovoru pro klubov sociln st Vojtch Sychra, pardubick zlonk, kter si ve dvaceti letech k o prostor v zkladn sestav bhem ostr sezony.

Odehrl jsem druh poloas a ml jsem tam jednu ztrtu, kter m mrz, ale jinak jsem byl se svm vkonem celkem spokojen. Ani dozadu toho pes moji stranu moc nelo, take dobr, dodal.

ivotn zpas

Vedle vkon na hiti pokukujeme tak na druhou polovinu tribuny, kterou pro sebe zabralo zhruba padest fanouk Istanbulu. Povst maj velijakou, ale zstvaj v klidu.

Opad tedy drobn nervozita a zhruba ve dvaceti lidech dvme naim hrm vdt, e jsme dorazili tak. Po utkn jim dkujeme za pardn vsledek, vzjemn si zatleskme a mme zase dom. V posteli jsme krtce po jedn rno.

Vem lidem, kte si udlali as a pijeli ns do Rakouska podpoit, bych chtl moc podkovat, protoe jsme sehrli mon ivotn zpas. Pro m konkrtn byla monost nastoupit na jeden trvnk s Galatasarayem Istanbul asn. Neudlali jsme ostudu a jet jsme mli minimln dv stoprocentn ance na gl. Remza s Galatasarayem se ale vdycky bude potat a je to pro ns motivace do ligy, byl rd dal stedopola Adam Lupa.

Doma jsme pece zstat nemohli, k fanynka

Stejn jako museli hri eit neustl zmny hracho asu i msta svho zpasu s Galatasarayem, ani hrstce fanouk se trable s cestou na jeden z nejzajmavjch duel cel klubov historie nevyhnuly.

Vjezd byl naplnovn pomrn dlouho dopedu, stailo rno v den utkn vyzvednout zamluven minibus, nakoupit oberstven na cestu a mohlo se vyrazit. Jene.

Jen deset minut ped plnovanm vyjetm z pjovny piel telefont, e dodvka je nabouran. Nhradn nen, nikam se nejede.

Rozmrzel pardubit pznivci tak zaali ruit dovolen a vraceli se do prce. Ne vak pln vichni, zaali se hlsit dobrovoln idii. Nastartuj pr osobnch automobil a jednotliv posdky vyraz po vlastn ose, vdy cesta z Pardubic do Bad Waltersdorfu mla trvat jen nco okolo pti hodin.

Pece jsme se nemohli tak lehce vzdt a zstat doma. Hrozn by m to mrzelo, navc i kvli tomu, e bychom jinak mli na kont jednu vjezdovou nulu (tato nula ve fanoukovsk terminologii znamen neast na venkovnm utkn), ekla Sandra Holecov, dlouholet fanynka pardubickch fotbalist, kter se nejvce zaslouila o to, e fanouci na utkn nakonec vyrazili.

Pokud m as, vjezdy za milovanm klubem po esk republice jsou pro ni samozejmost. A co teprve, kdy jde o, by jen ptelsk, zahranin duel se slavnm Galatasarayem Istanbul.

Kdy jsem se o tom poprv dozvdla, nevhala jsem ani minutu, byl to fotbalov svtek. Jsem pyn, jak hri zpas zvldli a e se klubu vbec nco takovho podailo vyjednat, dodala.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts