Jalen Smith: vrtti psem v NBA. Pyroman, zrda! kieli fanouci

Kdy na zatku bezna pomohl tehdy jet jednadvacetilet podkoov hr k vhe nad Orlandem patncti body a patncti doskoky, skryl administrtor Indiany na socilnch stch pslun pspvek ped vemi ostatnmi oficilnmi ty nap nejprestinj ligou svta.

Dokal se etnch pochval diskutujcch fanouk, vdy prv jejich horliv nalhn jej k tomu pimlo.

Pro pznivce Pacers byla u njak ten tden kad zmnka o skvlch vkonech Smithe jako rud hadr na bka. Snaili se dlat vechno pro to, aby se o brlat destce pedloskho draftu vdlo, psalo a mluvilo co mon nejmn.

Dvod je ve vsledku pochopiteln, le trochu komplikovan.

Smithovi bel posledn rok jeho novkovskho kontraktu, jene ve Phoenixu nedostal prostor, aby se ukzal. Ambicizn Suns, kte touili po titulu, na mld neszeli. Potebovali vyhrvat za kadou cenu.

Rodk z Virginie se rzem stal postradatelnm. Phoenix (a te dvejte pozor) odmtl aktivovat klauzuli, kter by jeho kontrakt automaticky o rok prodlouila. Nsledn jej jako nadbyten kus zakomponoval do vmny, bhem n pivedl brncho kdelnka Torreyho Craiga z Indiany.

V dresu Pacers vythl Smith oil. Klub jel v reimu pestavby, zbavil se vetern a nechval hrt talenty. I z pozice nhradnka zaal nov prstek sbrat body i doskoky po hrstech, navc i defenzivn obstl. Pedil vechna oekvn.

A to byl problm, hrl toti a pli dobe, jakkoliv podivn takov tvrzen zn.

Pro? Odmtnutm basketbalistovy klauzule toti Phoenix podn ztil Indian vyjednvac pozici. Kvli trochu podivnmu pravidlu NBA toti smla Smithovi nabdnout prodlouen smlouvy jen s vrazn nuznjmi podmnkami ne veker ostatn tmy v souti.

Pokud by Smith v hypotetickm scni za Indianu vbec nenastoupil a neudlal si bhem pr zpas jmno, mohl by jej klub podepsat s ronm pjmem v du nich jednotek milion dolar celkem bez boje.

Jene takto mu mohl poskytnout jen 4,6 milionu dolar ron, zatmco ostatnm tmm pravidla povolovala maximln nabdku kolem 10 milion. A to u je znateln rozdl.

Jak tedy Smithe udret? Fanouci se rozhodli vzt situaci do vlastnch rukou. Cl mli jasn: schovat hre ped ostatnmi tmy. Pvodn lo o jakousi recesistickou iniciativu, kter vak postupn nabrala stle monstrznjch obrys.

Chov se hrozn, hraje na sebe. Sbr sla, kdy o nic nejde. Varuju vs, dejte od nj ruce pry.

Slyel jsem, e jednou podplil trninkov centrum. Kdy se ho snaili spoluhri marn uhasit, nadval jim do tlustch moul.

Jalena jsem vidl, jak pomh staence ped obchokem s nkupnm vozkem. Msto jednoho j ale pipravil vech dvacet zacvaknutch do sebe a hrozn se sml, kdy se je marn snaila tlait. Je to zrda.

pln nm zniil vychzku! Zastavil, vylezl z auta, pevrhl mi korek s dttem a psa skopl do jezera!

Urit servery dokonce referovaly o Smithovi tak, e msto jeho jmna nechvaly pouze hvzdiky. Kad internetov pspvek rzem zaplavila vlna mysln zkreslench a mnohdy skuten vtipnch tok na hrovu osobu. Nevdan kampa.

Je naivn si myslet, e podobn akce by vn dokzala basketbalistv obraz zkreslit natolik, aby od nj daly ostatn po talentu lanc celky ruce pry. Jene Smith komente pznivc s nadenm etl, bavil se. A v modrozlatm dresu se ctil skvle, proto pistoupil na vyjednvn.

tyi msce od zatku kampan uspodala Indiana tiskovou konferenci, na kter Smith slavnostn podepsal prodlouen smlouvy, akoliv ml lukrativnj nabdky odjinud.

Jsem astn, e mu bt lenem Pacers. A vm dkuju za ty twitterov akrny, rozesml se ve videovzkazu smrem k pznivcm. Moc m to potilo. Jsem pipraven se vm odvdit.

e mu v Indian naprosto v, dokld i fakt, e kou Rick Carlisle oznmil, e m Smith pro nadchzejc sezonu jist msto v zkladn sestav. Vskutku nezvykl vc.

Euforit fandov tak mohli vydechnout a o 180 stup otoit. Rzem byly st pln zprv o tom, jak Smith zachrnil vel populaci, jak zabil medvda holma rukama nebo jak zachrnil babiku z hocho domu, zatmco po cest zptky jet vem obyvatelm zaplatil njemn…

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts