Kejval: OV chce bt aktivn v jednn o startu Rus a Blorus v Pai

0
31

I proto inicioval vznik expertn skupiny, kter se m pokusit najt prvn podklady, na zklad kterch by se sportovci ze zem, kter se podlej na vlenm konfliktu na Ukrajin v Pai nesmli pedstavit.

Mme ti monosti, co meme na eskm olympijskm vboru dlat. Meme zaloit ruce a ekat, co se stane. Druh varianta je, e zaneme neformln hejtovat mezinrodn sportovn spoleenstv a prosazovat si n nzor. Nebo se to budeme snait eit diplomaticko-prvn cestou a pedkldat nvrhy. Snait se bt u jednacho stolu, kde se o mon asti i neasti ruskch a bloruskch sportovc bude jednat, ekl Kejval a dodal, e OV si vybral tet monost, kterou povauje za nejsloitj.

Kejval zrove poukzal na to, e o ppadnm startu sportovc z Ruska a Bloruska v Pai bude rozhodovat vkonn vbor Mezinrodnho olympijskho vboru (MOV), ve kterm nem esko zastoupen.

Expertn skupina, o jejm vzniku OV informoval ji minul tden, by mla jeho stanovisko podloit Olympijskou chartou a listinou zkladnch lidskch prv OSN.

Mla by to bt expertn skupina s velkm E. Nemli by v n bt lid ze sportovnho prosted, nejsme mezinrodn prvnci. Byli bychom rdi, aby v n byli experti se zkuenostmi z mezinrodn diplomacie, prva. Na zklad podklad, kter od nich zskme, bychom chtli v obecn rovin zamezit tomu, aby dikttorsk reimy zneuvaly olympijsk hry pro svoji propagaci. Nejde nm jen o tyto hry, ale i dal, ekl Kejval.

Sloen skupiny by ml vkonn vbor OV schvalovat za dva tdny.

Pedseda OV zrove poukzal na skutenost, e o monm startu Rus a Blorus do velk mry rozhodujc jednotliv mezinrodn federace a svazy, kter uruj kvalifikan podmnky pro olympijsk hry. Zstupci obou zem se v souasnosti nesmj astnit evropskch kvalifikac, jedn se ale o tom, e by se mohli kvalifikovat v soutch v Asii. Podle Kejvala bude dleit, jak se rozhodne Svtov atletika jako jedna z nejvtch federac.

Tm, e budeme kiet z Prahy, tak doshneme jen toho, e se s nmi nebude nikdo bavit. Kdy budeme chodit s relnmi podloenmi nvrhy, tak to m daleko vt anci. Plat, e 45 evropskch olympijskch vbor je jednotnch. Soust MOV je ale 206 stt, podotkl Kejval.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno