Lauko po bdn sezon: Vechno vdy nepjde, jak chci. O NHL bojuju dl

Za dobu, co hraju hokej, tohle byla suvernn moje nejhor sezona. Hokejov dno. Bylo to nron hlavn psychicky a doufm, e hor sezona u m nepotk, rozpovdal se v obshlm rozhovoru pro web piratichomutov.cz Lauko.

Urit m ale ani na chvli nenapadlo, e bych se vrtil do Evropy. Jsem nastaven tak, e budu v Americe, dokud tam mu bt. Vrtit se do Evropy je lehk, ale dostat se pak zptky do Ameriky je skoro nemon. Dokud bude ance bt v zmo a bojovat o NHL, budu bojovat, je odhodlan 22let tonk.

V zmo je tyi roky, tahle sezona pro nj byla nejt잚. Asi to tak opravdu bylo. Od zatku se mi tolik nedailo, navc se nm na farm zmnili treni a byl jsem dva msce zrann. Bylo to tk, ale zase jsem se ze sezony pouil. Nikdy jsem jet nezail rok, ve kterm by se mi extra nedailo a nelo mi to. Tentokrt se to stalo a j vm, e se na sezonu musm pipravit jinak. Taky jsem se nauil, e nkter vci musm brt jinak a musm se k nim jinak postavit, kdy se mi neda. Ukzalo se, e zkrtka vdycky nepjde vechno, jak bych chtl.

Laukovu kariru zatm dost komplikuj zrann. Po astch vpadcch jsou nvraty na led pochopiteln m dl sloitj. Je pravda, e problm se zdravm jsem ml v poslednch letech dost, navc tohle bylo hodn smoln zrann. Po faulu protihre jsem narazil kotnkem do tyky a bohuel jsem si ho otoil. I to se v hokeji stv. Leton nvrat byl asi nejt잚, protoe se mi pak na led extrmn nedailo a nebylo to z m strany vbec dobr, uvdomuje si Lauko.

Kdy sezona skonila, hokej na chvli pln vypustil z hlavy. Trvalo to asi msc. Kdykoliv se m nkdo ptal na hokej, vbec jsem to nevnmal a kal jsem, a se m zept za ti tdny. Na druhou stranu mm za sebou sezonu, kdy to nelo a nedailo se mi, co me bt do ptch let jedin dobe. Te je jenom na mn, abych se vrtil a v pt sezon se odrazil nahoru.

Lauko poprv v karie zail sezonu, v n neml v tmu dnho krajana. I to se mohlo na nepovedenm roce odrazit. Vdycky je lep, kdy mte nkoho, s km si mete popovdat esky a podniknout nco i mimo hokej. S Kanaany, Ameriany a dalmi nrody je to pece jen trochu jin ne s nkm z vlastn zem. Na druhou stranu tohle nikdy neovlivnm, take s tm musm potat, i kdy ptomnost dalho echa nebo nkoho ze Slovenska je urit plus.

V ronku 2020/2021 ml hokejov talent zatm nejbl ke startu v NHL, u byl na cest k prvnmu tmu Bostonu, ale zpas byl nakonec zruen kvli koronaviru. Od t doby tak blzko nikdy nebyl. Kemp se mi povedl, klub se mnou byl spokojen. Zatek sezony se vydail, take jsem si kal, e by to mohlo pijt. Myslm, e prv tohle oekvn mi ukodilo, protoe to nakonec nepilo a j jsem pak nenavzal na pln konec a play off pedchoz sezony. A v dalm prbhu jsem u vdl, e nehraju tak, abych mohl bt povolan, bylo jasn Laukovi.

Nejsp i jeho vlastn vysok oekvn mu trochu ublila. Myslm, e jo. el jsem do kempu a sezony s njakm clem. Vil jsem, e tm udlm, protoe sezona pedtm se mi povedla. Byl jsem rozdlovm hrem v zpasech, tak jsem si kal, e to vyjde a bude to dobr. A bohuel to dobr nebylo, mrz rychlho bruslae.

Po leton sezon nastaly v Bostonu zmny, to me bt pro Lauka nov ance. Beru to tak, e za dobu, co jsem soust organizace, m te kad nejvt anci dostat se do prvnho tmu. Navc jsou tam njak zrann na postech, na kterch hraju i j. I proto si km, e bych byl trochu hloup, kdybych se na to vykalal a nevyuil toho, k odhodlan.

Obdob, kdy o hokeji nechtl nic slyet, u definitivn pominulo. U je to v pohod. Poteboval jsem si srovnat vci v hlav a promyslet si, co bylo dobe a co jsem udlal patn. Jak jsem zaal trnovat, vechno u smuje k nov sezon a zijovmu kempu.

Lauko zmnil i ppravu. Rozhodl jsem se pro zmnu stylu trninku na led i mimo nj. Kdy nco nevyjde, je zmna poteba. Usmrnil jsem ppravu, abych se soustedil vc sm na sebe. Dote jsem trnoval vdycky tak njak s tmem, co je pro m asi u trochu kontraproduktivn. D se ct, e je veejnm tajemstvm, e hokej v NHL i AHL je hodn o kadm jednotlivci, take potebuju trnovat sm, co pro m bude velk zmna. Na vechno se ale tm.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts