Manvry v deti a vtru. tvrtmi do tafet budou Mareek a Vinklrkov

0
33

Nevdn role pipadla Adamu Vclavkovi a Elice Vclavkov (pouh shoda jmen, pbuzn nejsou).

Musk tafeta nastoup ve sloen – od prvnho po tvrt sek – Michal Krm, Tom Mikyska, Jakub tvrteck, Jon Mareek. Tedy s tm nejlepm, co ei momentln maj, hned na zatku zvodu.

enskou tafetu rozbhnou dv dvky s inicilami TV, tedy Tereza Vobornkov a Tereza Vinklrkov, tet sek obstar Markta Davidov a role finimanky se zhost stejn jako v pedchozm prbhu sezony Lucie Charvtov.

Pro Vobornkovou, Vinklrkovou, Mikysku i Mareka pjde o ivotn debut ve tafet na mistrovstv svta dosplch.

Chceme, aby se kluci dreli na potku co nejvc vepedu, teba i v prvn ptce. A potom se uvid, okomentoval nasazen sek steleck kou mu Matt Emmons a vysvtloval, jak se s trenrem Michaelem Mlkem rozhodovali o tvrtm lenovi tafety mezi Jonem Marekem a velmi rychlm, jene nepesn stlejcm Adamem Vclavkem.

Adam tu ml m za sebou njak okliv poloky ve stoje. Byl by trochu risk nasadit ho. Nco na jeho stelb pedlvme, ale prv te jistotu nem. U Jonyho naopak vme, e je zvodnm typem, m na tafetu pipravenou hlavu. A ty, kter v leton sezon jel, zvldl pkn.

Finiovat bude Mareek stejn jako v vodn tafet aktulnho pohrovho ronku v Kontiolahti, kde se v samm zvru vyhecoval k mocnmu finii a vythl esk tm ped Finsko na cenn pt msto.

KRSN VZPOMNKA. Jon Mareek pedjd Fina Hidensala a finiuje na 5. mst v zvodu v Kontiolahti.

tafeta je pro m velk vzva, ujiuje. Od zatku mistrovstv jsem se nectil nic moc, jako bych bojoval s njakou dlouhodobou navou. Ale dnes u to bylo na trninku lep, proto se na sobotu docela tm. Bylo by hezk, kdyby se mi posledn sek povedl stejn jako v Kontiolahti.

Krom tehdej pt pky byli et mui v sezon tak est v Anterselv, naopak vbec se jim nevedlo v Ruhpoldingu, kde skonili patnct.

U v lt jsem klukm kal: Nevidm dn dvod, pro bychom i my nemohli bt v prvn ptce, pousml se Emmons.

Treni ensk reprezentace Egil Gjelland a Ji Holubec eili ped sobotou otzku: Bude tvrtou do party Vinklrkov nebo Vclavkov.

Pro Terku Vinklrkovou v porovnn s Elikou rozhodlo, e ve vytrvalostnm zvod byla o nco rychlej. Na stelnici jsou na tom zhruba podobn, uvedl Gjelland, kter se mus v Oberhofu obejt bez zrann stabiln lenky tafety Jessiky Jislov.

Vinklrkovou pochopiteln nominace potila. Pvodn mi bylo eeno, e bych mla bt v Oberhofu jen na vytrvalostn zvod, tohle je navc, kala. Doufm, e to klapne a ostatnm zvod nepokazm.

V pohrovch tafetch se eky bhem zimy umstily nejlpe pt v Ruhpoldingu a est zkraje sezony v Kontiolahti, nejhe dojely dest v Anterselv.

Vraznm faktorem sobotnho zvodu bezesporu bude poas.

Hned na zatku ampiontu Michal Krm vtil, e Oberhof na ns v prbhu mistrovstv vrhne veker typy poas, kter existuj. Jeho slova se napluj. Po modr obloze, zim, hust mlze, vtru a vraznm oteplen na ptenm trninku nejprve hust prelo, pak se pihnal i siln vtr.

Je to trochu gambling, podotkl Gjelland na stelnici. Lucii Charvtov, kter obas s teri bojuje, paradoxn i v tchto podmnkch stelba celkem vychzela. To j tak den ped zvodem nkdy mvm, usmla se.

FINIMANKA PRO TAFETU. Lucie Charvtov bhem sthacho zvodu v Oberhofu.

U je to zase ten prav Oberhof, dobr trnink na sobotn podmnky, glosovala siln vtr Markta Davidov. Sobotn pedpov toti nen vbec pvtiv: vytrval d隝, vtr 15 a 28 km/h a v nrazech dokonce 65 km/h.

e budeme cel mok, bude ten nejmen problm. Mnohem vt roli budou hrt ty nrazy, konstatovala Davidov.

esk jednika si ve tvrtek msto startu v singl mixu dopla vce odpoinkov den. Byla jsem se probhnout, ale na lye jsem nela. I s mmi hlasivkami je to te lep, prozradila.

Na ni stejn jako na Terezu Vobornkovou ek jet v nedli hromadn zvod en. V tom muskm budou mt ei poprv po deseti letech na mistrovstv svta dokonce trojnsobn zastoupen: Michala Krme, Jakuba tvrteckho a Tome Mikysku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno