Mortirolo je beznadj, Mortirolo je rozsudek. Giro vzhl k ikonickmu vrcholu

202 kilometr z niny do hor. Celkem 5250 vkovch metr, nejvc v letonm ronku. Jedna ze t ptihvzdikovch (tedy nejobtnjch) etap tohoto Gira. Ti horsk prmie prvn kategorie. Pamtn msta, kde Pantani zniil Induraina. A hlavn: vrchol, kter je povaovn za ikonu Gira (by se dnes pojede z pece jen snaz strany od Edola).

Spoustu pezdvek a pvlastk u tento prsmyk dostal.

Katedrla Gira. Mtick hora. Nevslovn kolos. Monstrum z Valtellina. Montagna Pantani. Salita Pirata.

Pesto je nejvstinj jeho prost nzev.

Mortirolo.

U jen ten samotn nzev je ostrej, kal o nm Leopold Knig v roce 2015. Smrtc hora. Ve volnm cyklistickm pekladu: hora, kter vrad nadje.

Je ze vech kopc Gira nejbrutlnj. I nejlep cyklisty svta jsem na Mortirolu vidl vybouchnout. A prv to je na nm asn, prohlsil Carmine Castellano, kter byl dvacet let byl editelem Gira.

Alberto Contador na Mortirolo pravideln jezdil trnovat, vren heslu elezo elezem se ost. Je to hora, kde mete pi zvod vykrvcet a cel v nskok najednou vylet do povt, k.

Rovn Lance Armstrong si ji v trninku zkusil, tehdy s pevodem 39×27. Tolik to bolelo. Nejt잚 kopec, co jsem kdy jel, konstatoval.

Gilberto Simoni, dvojnsobn ampion Gira, se o nm rozhovoil: Tohle stoupn se ned porovnvat s Gavi nebo Stelviem, tedy s obmi prsmyky s vhledy do hlubokch dol, kter jsou sice petk, ale vcemn zvldnuteln. Ty se daj pet ve zdrav, dvaj vm anci. Ale Mortirolo je jin tda. I kdy jsem ho pokad taky peil, zas a znovu jsem ml z nj strach. Tady se doslova modlte, aby vs svaly nenechaly ve tichu.

Mortirolo je jako ledovec edho asfaltu uprosted zelenho lesa. Silnika dva metry zk, kde se jzda na kole msty mn v horolezectv. Zkouka limit odolnosti jezdc.

Jan Hirt o Mortirolu k: Je to hora, kde jede kad za sv.

Celkem tinctkrt se dosud Mortirolo na Giru jelo, jedenctkrt ze strany od Mezza di Valtellina a pouze dvakrt z opan strany z Edola, odkud se na vrchol vydaj i letos.

Naposledy se jezdci v tomto smru drpali vzhru na Giru 2017 a Hirt se tu v dresu stje CCC probil do niku dne, v nm po zredukovn skupiny pedvdl na Stelviu po boku Mikela Landy a Stevena Kruijswijka mimodnou odolnost.

O dva roky pozdji, kdy cyklist plhali nahoru z tradinj strany z Mezza, sehrl u v dresu stje CCC znovu jednu z klovch rol. Stal se muem, jen na Mortirolu vytvel etapu.

V deovch orgich a v teplot pouh ti stupn Celsia se probil do niku, ze kterho poslze zbyli na vrcholu na ele zvodu pouze on a Giulio Ciccone z Treku. Ital po sjezdu do clovho Ponte di Legna triumfoval, Hirt dojel druh a po etap sdlil: Promrzl jsem nejvc v ivot.

Jan Hirt (vlevo) a Giulio Ciccone v zvrench metrech estnct etapy Gira.

Pesto v, e je Mortirolo horou, kter by mu mohla sedt vc ne mnohm soupem.

Vdycky ale zle na form, pipomn. Kdy pod nj pijedete v dobr form, tak vm sedne. Naopak jindy, kdy se trpte, tak i na kopci, o kterm si myslte, e vm sed, mete trpt. Pro m byl nejt잚m kopcem, co jsem kdy jel, Col de la Loz na Tour. Ale to bylo urit tm, e jsem se tam ctil blb.

Na Mortirolu se nikdy neuskutenil dojezd etapy, zzem zvodu by se sem nevelo. Peloton pes nj vdy projdl. Tak letos n stoupn z profilu 16. etapy coby druh ze t vrchol prvn kategorie, kter servruje menu dne.

Kdy mte pocit, e jedete pskem

Vlenn tto hory do itinere Gira m na svdom novin Giancarlo Gozzo, jen v roce 1989 organiztorm Gira sdlil: Znm pozoruhodn stoupn, zrovna vyasfaltovan. Je dsiv strm, tvrd ne Gavia, jen ne tak vysok. Nebv na nm proto v kvtnu tak asto snh jako na Gavii nebo Stelviu.

Tehdej editel Gira Castellano reagoval: Rd se tam po Giru podvm. Jak se ten prsmyk jmenuje?

Passo di Foppa. Ale lid mu kaj Mortirolo.

Kdy pozdji Castellano na jeho vrchol skuten vyjel, nechtl uvit svmu tst. Byl sklopevn pesvden, e prv objevil nov mtick stoupn Gira.

V sedmnct etap ronku 1990 se poprv stalo soust zvodu. Nen to silnice, ale ze, nen to stoupn, ale lezen na kole. Mortirolo je hora, kde nen niku, Mortirolo je beznadj, Mortirolo je rozsudek, dramaticky psal list Il Figlio.

Pro premiru zvolil Castellano vstup ze zdnliv leh strany z Edola (pokud se na Mortirolu o leh stran vbec d hovoit) a nsledn prudk a nebezpen sjezd do Mazza di Valtellina. Leonardo Sierra pi stoupn unikl z poetnho niku a osamocen, trpc i oslavovan, projel vrcholem se temi minutami nskoku. Nae sjezdu proval zkouku odvahy, bl se, patn najdl zatky a dvakrt upadl.

Pesto uhjil ze svho nskoku 52 sekund.

Vezmte rampy do podzemnch gar, prodlute je na jedenct kilometr a mte sjezd z Mortirola, pronesl. Castellaniho rzem napadlo: Jet vtm divadlem bude, a stoupn a sjezd prohodme.

O rok pozdji tak uinil. Pekvapiv ldr zvodu Franco Chioccioli ped vlapem na Mortirolo z t잚 strany z Mazza di Valtellina vyhlaoval: Chci tu ukzat svoji pevahu.

Na strmch rampch nemilosrdn hory ml tehdy i ampion Tour Greg LeMond pocit, e jede pskem. Nohy Ameriana natolik zrazovaly, a slezl z kola a vzdal.

Na vrcholu ml Chioccioli minutu k dobru a rozhodl se lapat sm i nadle, pestoe do cle v Aprice zbvalo 60 kilometr.

Pi stemhlavm sjezdu do Edola navil nskok, pekonal dal dva prsmyky a v cli pamtn etapy uhjil ti tvrt minuty ve svj prospch. Po jedn z nejhrdintjch slovch jzd v historii Gira.

Tolik dalch odvnch, blznivch a asto i rozhodujcch jzd Mortirolo od t doby u vidlo.

Tady uhjil Alberto Contador tsn nskok ped domcm Ricardem Riccem v ronku 2008. Tady shl po vtzstv na Giru v roce 2010 Ivan Basso, za vydatn pomoci Vincenza Nibaliho.

A tady pedvedl mlad Marco Pantani na jae 1994 svou ohromujc vrchaskou ekvilibristiku pi souboji s Miguelem Indurainem. Tehdy se na Mortirolo drpali pot, co zdolali legendrn Stelvio.

Jet se neocitli ani v polovin Mortirola, kdy zaal Pantaniho tanec v pedlech, skvostn pehldka lehkosti a sly. Pedjdl vechny jezdce z niku a pivdl tifosi do stavu extze. Rekordnch est milion Ital sledovalo u televiznch obrazovek novou hvzdu.

Etapa pot pokraovala (stejn jako dnes) pes jednikov prsmyk Santa Cristina do Apriky. Na nm Pantani odrovnal svho poslednho soka, legendrnho Induraina.

Proto se i na v Itlii tolik populrnho Pirta, cyklistu s tragickm osudem, bude dnes vzpomnat.

Zato Landa ve sjezdu?

Pedevm se vak oekv v 16. etap letonho ronku, vedouc ze Sala do Apriky, nemilosrdn souboj. Po zavdcch 30 kilometrech bude vodn prmi 1. kategorie na trase mohutn Goletto di Cadino v nadmosk vce 1938 metr.

Pak pijde Mortirolo. Nejprve 12,6 kilometru nahoru ze strany od Edola, z 852 do 1854 metr s maximlnmi 16procentnmi pasemi. A z vrcholu sjezd, jen je v och mnohch expert tak nebezpen.

I na nm me dojt k tokm.

Jednou jsem si Mortirolo projel v aut, ale na kole jsem ho zatm nikdy nejel, k Joao Almeida z tmu UAE Emirates, tet mu celkov klasifikace. Je to strm, tk a technick stoupn. Roztrh skupinu na kusy. Podle m to vak bude sp sjezd ne vlap nahoru, kde se mohou dt velk vci.

Jak konkrtn?

Domnvm se, e Mikel Landa tu nco pedvede. Pokus se ostatn zaskoit, zmn tvrtho jezdce poad a vbornho sjezdae, zaostvajcho 59 sekund za vedoucm Richardem Carapazem z Ineosu a 52 za druhm Jaiem Hindleym z Bory.

Landa m na Mortirolo pozitivn vzpomnky, v roce 2015 tu excelovali spolen s Fabiem Aruem, tehdy oba v dresu Astany.

Bude to super tk den s 5 000 metry stoupn, k Bask oblkajc nyn dres stje Bahrain Victorious. e jedeme pes Mortirolo, je pro m motivace navc. A po nm pijde Santa Cristina, co je velmi prudk stoupn.

Pesnji eeno, po Mortirolu bude na ad nejprve na 166. kilometru krat neklasifikovan stoupn do Teglia, na jeho vrchol zlomysln Italov ponkud provokativn umstili sprinterskou prmii. Zatmco na Mortirolu se u asi pojede ostr tempo, tady by se mohlo zat opravdu toit, soud Jan Hirt.

Vzpt je ek tinctikilometrov Santa Cristina, s druhou polovinou stoupn se sklonem pes 10 procent, a odtud sjezd do clov Apriky.

S unavenma nohama po dvou tdnech zvodn bude etapa i soubojem manvr.

Do hry navc vstoup faktor poas. Tinct stup, kter maj bt bhem dne na Moritrolu, nen nikterak hrozivch, zato pedpov monho det a bouek ano. Speciln pro obtn sjezdy.

Ineos vtinou ve sjezdech moc neriskuje, pipomn Almeida. Naopak Landa, ale i vetern Vincenzo Nibali z Astany jsou pravm opakem.

Pokud bude pret, tak uvidme, jak na to zareagujeme, k Landa. Jsme pipraveni na vechno, co na ns hory vybal. Poas m pli netrp.

Ldr zvodu Carapaz tvrd, e m jet vt formu ne v roce 2019, kdy italskou Grand Tour ovldl. To mi dodv sebevdom. Bude to v ter epick etapa, je pesvden.

Prbn druh Hindley ujiuje: Jsem tu proto, abych vyhrl Giro. Nebyl bych tady, kdybych nevil, e to mohu dokzat.

Mme se na co tit.

Mortirolo je extrm, a u se jede z kterkoliv strany, tvrd Ren Anderle, esk sportovn editel stje Israel Premier Tech. Jak nahoru, tak dol je to zk silnice na mimodn tkm kopci. Na Mortirolu kdy nkdo odpadne, ztrat v pohod i pt deset minut.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts