MS 2022 – Fotbal | Z VOLEJE: Pivarnk o Plzni i Perskm zlivu. Zvldne Katar mistrovstv svta?

Klub chtl posunout, napklad ze svho nakoupil posilovac nin, ale od veden slyel asto jen: Kdy bh d, tak ztra…

Udlali jsme maximum, jene nareli jsme ani ne tak na arabskou, ale sp kuvajtskou mentalitu. Jen se o tom povdalo a nic se neeilo, vadilo mu. Je to klub, kter kad druh rok spadne, my jsme se zachrnili a byli jsme vyzdvihovan za zpsob hry, vysoko jsme presovali, hrli jsme nron fotbal. Pr Tadamon takhle dvacet let nehrl, nebyl to beton jako od klub ze spodku tabulky, tilo Pivarnka.

Nyn u vyhl dal vzvu. Ideln znovu v zmonm Perskm zlivu, ale nebrn se ani nvratu do esk ligy, kde naposledy ped temi lety vedl Zln. Chtl jsem se dostat do klubu kuvajtsk prvn ptky, kter je velmi siln, ale tam na konci sezony nemnili trenry. Te je to uzaven, shnm jin monosti, povd s tm, e sonduje situaci v Emirtech i Sadsk Arbii, kde ped osmncti lety trnoval Al-Qadisiyah FC.

Nezapr, e pro esk trenry je angam na Blzkm vchod finann velmi zajmav, a to i v poloprofesionlnm klubu. Tak v tto lize jsou obrovsk rozdly. Mete vydlat velk penze, ale i v tch mench klubech jsou podmnky lep ne v esku, srovnv.

Je m dl t잚 se tam dostat. Na voln msto je tak padest trenr. I kdy si v esku myslme, e jsme pupek svta, nen to tak. Oni vid hlavn jedniky ve svt, panly, Brazilce…

Prce s poloprofesionly? A po modlen a nechtj bhat

Sloitj je to tak s kuvajtskm naturelem. K dispozici ml kvtu pti zahraninch profesionl, na kter szel. lo o reprezentanty Toga nebo Curacaa, kte psobili v Belgii i Nizozemsku. Vtina mstnch hr pracuje ve sttnch institucch; v bankch i na adech.

Kuvajt je sociln stt, kolem 45. roku jdou do dchodu. Je tam veern ivot, ale v sedm rno jdou do prce. Kolikrt mi nepili veer na trnink, protoe zaspali, usmv se s nadhledem v esku vyhlen perfekcionalista.

Kdy ped sezonou dlal na kondici tmu, nkte hri radji ani nepili. Mli panick strach nejen z bhn, ale i z posilovn a brnn, krout hlavou. Hraj pt minut a pak stoj. Maj dva msce volno po sezon a ani se nepohnou, fyzicky jdou dol. Maj o est kilo vc. I kdy jsme jen klusali, tak po sedmi minutch lehli a bylo po trninku. Ale postupn jsme kondiku zvedli na velmi vysokou rove. Polovina tmu neumla anglicky, mluvila jen arabsky, take Pivarnkovi musel pekldat tamn asistent.

Loni v listopadu esk reprezentace porazila v Olomouci v ppravnm zpase Kuvajt 7:0, ale lo o mlad vbr hr do 23 let. V Kuvajtu jsou vborn hri technicky, ale zaostvaj po kondin, silov a mentln strnce. Pod je muste zvedat. Tko se kuvajtsk fotbalista prosad v Evrop.

Kvli nronm klimatickm podmnkch to ovem plat i obrcen. Podmnky jsou extrmn tk. Pl roku je zhruba padest stup ve stnu, v noci neklesne pod tyicet. Trnuje se jen veer, l Pivarnk. V zim je u teplota kolem 24 stup, take ideln.

Profesionln kluby maj dopoledn trninky v klimatizovan posilovn, co vak nebyl ppad Al Tadamonu, kter posiloval po setmn venku. Kdo nemus, tak se pes den venku nepohybuje, dopluje Pivarnk. Mm rd teplo, nevad mi to. Bydlel jsem pmo na pli, tam jsme chodili rno, k dispozici jsem ml i bazn, fitness. V Kuvajtu se ije a veer.

A fotbal pijde na adu a po poslednm modlen. Skulinka mezi tvrtm a ptm modlenm je krtk, vychz na hodinu dvacet, trninky se do toho nevejdou, vtinou jsme trnovali a po poslednm modlen, abychom nemuseli trninky peruovat, vysvtluje.

Mediln zjem o fotbal je v Kuvajtu vak velk. Fotbal je tam zpopularizovan, kad zpas je v televizi, ale zase moc lid na utkn nechod. Na nejvt kluby pijde i 25 a 30 tisc, ale na slab kluby klidn doraz ti sta divk, podotk. O fotbale se tam bav skoro kad, sleduj ho vak hlavn v televizi.

Roman Pivarnk v poadu Z voleje

Pjmen Pivarnk je v Perskm zlivu stle velmi znm dky Jnovi, strci Romana, vtzi mistrovstv Evropy z roku 1976. V Kuvajtu ho pozn kad, ale generace se mn. Zskal v Zlivu sedmnct trofej, Asijsk pohr, nco jako Champions League. Vzpomnaj na nj v dobrm. Strvil tam 25 let, pipomn spnho strce. Dvakrt tikrt za rok se potkme, ale volme si pravideln, sledoval kad zpas.

Kritizovan ampiont v Kataru

Pivarnk v, e kritizovan svtov ampiont v Kataru bude vydaen dky termnu na pelomu listopadu a prosince. Co se te fotbalu, vm, e Katar nachyst mistrovstv svta velmi kvalitn. Teplota bude super, zdrazn. ampionty bvaly po sezon, hri mli za sebou 70 start v klubech a pijdli unaven bez dovolen. Te odehraj ti msce a pijedou ve vrcholn form.

Ovem ani Pivarnk by vrcholn turnaj do Kataru nedval. Pozorovatel kritizuj hlavn hroziv podmnky pracujcch dlnk, kte umraj v nesnesitelnch vedrech. Navc se u po volb v roce 2010 spekulovalo, e za vbrem nejbohatho sttu na svt byly platky.

Nebudu se bavit o korupci. Z jedn strany FIFA chpu. Mistrovstv svta bylo v Jihoafrick republice poprv na africkm kontinentu. Fotbal je celosvtov fenomn. Chtj ho zpropagovat i jinde, pemt Pivarnk. Katar vkld do sportu obrovsk finance. J jsem ale pro to, aby se takov ampionty dvali na kontinenty, kde nejsou problmy s lidskmi prvy.

A jednu organizan obavu pece jen m: Vechno bude v Dauh a jeho okol. Jedno letit. I kdy je fantastick, stle se buduje a zvtuje, ale jak dopravit takov kvantum lid do jednoho msta na jedno letit, to si vbec nedoku pedstavit. Vhoda je, e stadiony jsou blzko.

V olomouckm Divadle na cucky mluvil ptapadestilet trenr oteven tak o tom, jak nesl konec v Plzni z prvnho msta nebo v Olomouci ze tvrtho, jak dal anci v lize Patriku Schickovi i jak poznv svt v sedle kultovn motorky Harley Davidson.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts