Na ME v plavn bude sedm ech, Kubov chce zroit pravy v trninku

Vm, e kad z tch sedmi plavc postoup z rozplavby. Myslm, e na to maj. Jestli to bude a do plnho finle, to si netroufm ct, ale moc bych jim to pla, ekla na pondln tiskov konferenci.

Vedle trojice astnk MS jsou tentokrt v tmu jet Jan efl, Tom Franta, Ondej Gemov a Matj Zbojnk. V zvru ppravy se se zdravotnmi komplikacemi potkal jen znaka ejka, kter na soustedn ve panlsku onemocnl a musel peruit trnink. Do baznu se vrtil minul tden.

Nejzkuenj lenkou tmu je jeho znakask kolegyn Kubov. Ta pi mistrovstv svta ast na evropskm ampiontu zpochybnila, ale nakonec v m chybt nebude. Prospla j prava trninku.

Zkusili jsme si variantu, e budu plavat hodn aerobn, piem jsem bhem roku plavala hodn anaerobn. Mn ta aerobn sloka chybla, protoe nemm takov cit pro vodu jako ostatn plavci, tak to potebuju. Take jsme se rozhodli pro tuto cestu a prost na mistrovstv Evropy jet, ekla ticetilet plavkyn, kter se v tto sezon pipravuje pod vedenm trenra Toma Rushtona.

Ct se lpe ne pi mistrovstv svta, kde byla estnct na padestce a osmnct na stovce.

Nevm, jak asy jsem schopn zaplavat, ale trninkov asy jsou lep ne ped mistrovstvm svta. Plave se mi lp a jsem i vc sebevdom. Co se tk stovky, pijde mi, e lpe chytm vodu, a bude to nejsp tm, e te plavu vce aerobn. Na mistrovstv Evropy nechci jet pro semifinle, a jestli to bude na finle, tak si budu chtt napravit reputaci z loskho evropskho ampiontu, kde jsem do finle nepostoupila, naznaila sv ambice.

Na finle poml tak Horsk, kter m ambice v polohovm zvod na 200 metr a na prsask dvoustovce. Hrozn rda bych se piblila osobkm. Pokud se mi poda alespo jedno finle, tak budu spokojen, ekla.

Na svtovm ampiontu startovala dva msce po operaci srdce, kterou musela absolvovat kvli arytmii. Ped ME se ct bt lpe pipraven.

Oteven bazn v arelu Foro Italico plavci znaj z mtink, kter se zde pravideln v ervnu konaj. Pi nich bv velk vedro. Pi evropskm ampiontu by mli mt zvodnci vy komfort.

Budou tam stany, aby byli zakryt. Ppravn zna pro plavce bude klimatizovan, budou tam hangry. Pro cel tm jsem zakoupila hezk modr klobouky. To bude chrnit ns trenry, popsala kbov.

Vedle baznovch plavc budou na ME v plaveckch sportech zvodit tak akvabely Karolna Kluskov a Aneta Mrzkov, reprezentant v extrmnch skocch do vody Michal Navrtil a estice dlkovch plavc vetn tvrtho mue ze zvodu na 5 km na mistrovstv svta v roce 2019 Matje Kozubka.

Matj Kozubek

Ten poplave zvody na 10 a 25 kilometr, ptku kvli nabitmu programu vynech. Kdy se do dlkovho plavn cpe m dl vc rychlk z patnctistovek, tak tu rychlost na ptku nemm, podotkl astnk loskch olympijskch her v Tokiu.

V Japonsku se zvodem na 10 kilometr protrpil a po hrch lkai odhalili, e nejsp prodlal mononuklezu nebo podobn onemocnn. Kvli tomu pl roku netrnoval a vpadek i virza se podepsaly na jeho vystoupen na MS.

Momentln je snad zdravotn vechno v podku, dn problm nemm. Snam se fyzicky zotavit pot, co jsme se vrtil ze soustedn ve panlsku, kde jsem naplaval za osm dn 150 kilometr, vyprvl v pondl.

ME v plaveckch sportech v italsk metropoli potrv do nedle 21. srpna.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts