Stoln tenis je jeho ivot. Mlad talent Hodina sn o bundeslize

0
32

Mlad sportovec zanal v sedmi letech u prarodi, kte mli doma pingpongov stl. Nejprve se mnou nikdo nechtl hrt, protoe jsem to neuml. Chodila si se mnou pinkat hlavn babika. Ale m to moc bavilo, a tak jsem zaal chodit na krouek do Prachatic, vyprv. Na ping-pong vyrel dvakrt tdn, k tomu se vnoval i fotbalu. Pak ale halov sport jasn vyhrl. Dky dobrmu trninku jsem se rychle posouval dl. Pipravoval jsem se v Prachaticch s Jaroslavem Kunzem i Milanem Zaunmllerem. To mi hodn pomohlo, zmiuje.

Brzy ho nevlastn otec Richard Gyri zaal vozit na trninky i do nedalekch Lhenic. Hodina hrl vc a vc, jezdil na turnaje a zlepoval se raketovou rychlost. Brzy perostl krajsk turnaje mldee a dil i na tch republikovch, kde se stal vtzem serilu bodovacch turnaj nejmladch k.

A protoe se na mezinrodnch turnajch potkval i se zahraninmi hri a trenry, otevela se ped nm zajmav monost. Jednou jsem dostal nabdku, a pijedu na trnink do rakouskho Lince, e to mm blzko. Strvil jsem tam dva dny, lbilo se mi tam, tak jsme se domluvili, e pijedu o przdninch teba u na tden. Podmnky a trninky tam byly skvl, tak jsme se rozhodli, e od z tam zanu chodit i do koly, abych se nauil jazyk, uvd.

Tehdy jedenctiletmu klukovi se zmnil kadodenn ivot. Prvn rok jsem dlal dv koly najednou. V echch jsem byl v est td, tedy jako v prvn na gymplu. Ale v Rakousku jsem el o rok n do pt, abych to kvli jazyku zvldal, popisuje. Na zahranin kole vak jet v prvnm roce znmky nedostval, ty zskval v esku.

O rok pozdji u se rodina pesunula do Rakouska naplno. Ke kole a trninkm v Olympijskm centru v Linci zaal mlad talent hrt mistrovsk zpasy a turnaje za nedalek klub Wels. A i dky tomu se mu ve dvancti letech naskytla nebval pleitost. Kvli onemocnn covidem jednoho z hr prvnho tmu muselo do karantny cel mustvo, a aby se klub vyhnul v Lize mistr kontumaci, musel nasadit dva mladky. Jednm z nich byl Hodina. Byl to velk zitek. Jeli jsme si tam opravdu jenom zahrt. Zskal jsem pr balonk, uspt vc bylo nemon, piznv. Proti eskmu hri nastoupili Dargo Jordi, Patrick Baum a Jens Lundqvist, tedy vechno znm jmna stolnho tenisu. Vdy napklad Jordi je v elitn destce svtovho ebku.

Petr Hodina v dob karantny alespo trnuje stoln tenis v domcch podmnkch s otmem Richardem Gyorim. Stl m te v kuchyni.

Chyst se na kemp do Asie

Aby se do Ligy mistr mohl talent vrtit ji jako daleko rovnocennj soupe, mus se posunout do A tmu Welsu, kter hraje nejvy rakouskou sout a je adujcm mistrem. Hodina letos prvn sezonu nastupuje za B tm ve druh nejvy souti. Pt rok bych u mohl bt jednikou a pak bych se chtl dostat i do ka, plnuje.

Vrazn posunout by ho mohl i kemp v Asii, kde jsou podmnky nesrovnateln s tmi evropskmi. eme monost, e by mi strejda zaplatil kemp v Japonsku nebo v n. V lt bych tam mohl vyrazit na pt tdn, zasn se.

K dalmu zlepovn pomh mladmu hri prakticky profesionln pstup. tyikrt v tdnu m dopoledn trninky, celkov zvld bn devt trnink tdn. O vkendu hraje zpasy a turnaje. Krom techniky der a dalch ryze hernch vc je jeho pprava pestej. Trninky m zamen i na rychlost, vytrvalost, slu i reflexy. Pi extrmn zti se mus vnovat i sprvn regeneraci.

Hodina ve smuje ke svm snm a touze bt ve svm milovanm sportu co nejlep. Chtl bych si zahrt na olympid a psobit v nmeck bundeslize, tedy nejlep klubov souti, m jasno.

Pedtm, ne se podobnm metm pibl, ho ekaj dl vrcholy kariry. Loni piel o evropsk ampiont kadet, letos by mu ast u tm jist nemla uniknout. A jako jedenct nejlep na svt do 15 let by se ml kvalifikovat i na svtov ampiont.

Na mezinrodnch turnajch Hodina reprezentuje Rakousko, protoe m tamn i esk obanstv. Stle se vak ct jako ech a svj matesk jazyk tak dl vyuv radi, by nmecky u hovo plynn. U na zkladce jsem se uil nminu msto anglitiny. Ale uml jsem jen zklady. Ve kole v Rakousku jsem jazyk poslouchal, snail jsem se mluvit a brzy jsem se to nauil, popisuje.

Linec je bl ne Havov

Od z ek Hodinu zmna. V Linci bude chodit na obchodn akademii, kde u spn zvldl pijmac zkouky. Kdy budu mt dobr znmky, tak by m kola mla uvolovat na trninky, v.

I kdy chce bt profesionlnm stolnm tenistou, denn je na cestch, za rok absolvuje desetitisce kilometr v rznch dopravnch prostedcch, tak Hodina mysl i na studijn povinnosti. Ping-pong je pro m vechno, mj ivot. Soustedm se na nj i vc ne na kolu, ale tu taky nezanedbvm. S mamkou se snam toho udlat co nejvc, abych pak mohl trnovat, hls.

Za volbu rakousk cesty je rd, i kdy ije mimo svoji rodnou zemi. V esku nejsou takov podmnky. Monosti trnovn by i byly, ale nejsou treni, kte by m dostali tak nahoru. A kdy u jsou, tak bych musel teba do centra v Havov, kter je vrazn dl ne Linec, srovnv.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno