Synek o roli funkcione: M zkuenosti nechtj, pekvapuje m pstup

Jak byl pro vs pesun z vody do kancele? Pro vrcholovho sportovce to mus bt velk zmna.
Tk, pod si jet zvykm. Myslm, e u jsem se do toho trochu dostal, ale je to pln nco jinho, ne na co jsem byl cel ivot zvykl. Ze zatku jsem se nectil pli komfortn, musel jsem lidem kat nepjemn vci, a ne vdy se to setkalo s dobrm ohlasem. Ale to k t funkci pat, nauil jsem se s tm pracovat. Koneckonc nkdo to dit mus.

Pesto urit nkdy se zvodnky na vodu vyrazte.
Moje prce obn zajitn logistiky, proto hodn asu trvm v kanceli. Ale kdy je as, snam se chodit na lun s trenry. Byli jsme na jarnm rozveslovn v Itlii, tam jsem na lunu trvil dost asu. A kdy mm vechnu prci vyeenou, vyrazm rd i na Vltavu.

Mluvte o lunu, na skif jste nevyrazil?
Od skonen profesionln kariry jsem na nm jet nebyl.

Nechyb vm?
Piznm se, e kdy jsme byli v t Itlii, tak mi trochu chybl, ale na druhou stranu ne tak moc, abych do nj sedl. Te jsem zaal posilovat, abych se udroval v kondici, a v lt bych si jzdu na skifu rd pipomnl.

Nejspnj esk vesla historie Ondej Synek se svmi medailemi z velkch akc.

Se zvodnky mte dobr vztahy, snate se jim pedat njak tipy, kter vyhovovaly vm?
O to jsem se snail, ale hned ze zatku jsem narazil. Nikdo si do toho moc nenech mluvit a ani zkuenosti je vesms nezajmaj. Pokud nkoho zajmaj, pijde sm a zept se nebo si nech poradit, ale takovch zvodnk ani trenr moc nen. J to samozejm beru, nikomu svoje nzory ani zkuenosti nenutm. Sp si vmm jinch vc, kter bych chtl zmnit a kter by mly fungovat jinak.

Jak napklad?
Pedevm pstup nkterch zvodnk. Kdy jsem vesloval j, dval jsem tomu sto padest procent. Ale u nkterch souasnch vesla a veslaek nejsem pesvden, e chtj dt a e budou mt trplivost. A to je pak hrozn tk. Veslovn je nron sport hlavn na fyzickou pipravenost, nejde dlat jen tak po kole, jak si nkte mysl. Pokud to tak nkdo chce dlat, brzd tm jak sebe, tak ns s trenry. Nemu nutit dospl lidi, aby nco dlali, mus chtt sami.

Pesto je v aktuln reprezentaci dost nadjnch talent.
To urit, vichni samozejm nejsou stejn. Kluci a holky, kte jsou te v reprezentaci, tomu tch sto procent dvaj. Chtj zvodit a bt spn.

Nkte z nich jsou velice spn v kategorii do tiadvaceti let. Pesun do dospl kategorie me bt zrdn, pamatujete si ho u sebe?
Nepamatuju, protoe za m takov kategorie nebyla. Pro zvodnky je to jaksi mezistupe a ulehen, protoe i kdy skok z tiadvactky do dosplch je vt ne z junior do tiadvactky, tak jsou pro n velkou motivac spchy, kter se jim povedly. Dky nim vd, e jsou na dobr cest a e se mou nkam posouvat.

Za dva roky je olympida v Pai, mte cl, kolik byste na hrch chtl vidt posdek?
Urit bychom chtli kvalifikovat velkou lo, to znamen provou, ppadn neprovou tyku, lehk a tk dvojskif. U holek potom tak dvojskify, take kdyby do Pae vyrazilo pt lod, byl by to podle m spch. Taky pro zvodnky by to byla pleitost, zajeli by si tam hezk zvod a nasbrali dal velk zkuenosti. Pak budou mt dal tyi roky na to se zase o nco vc posunout a myslet na pedn pky.

Mnoho pednch pek a medail jste eskmu veslovn ve sv bohat karie pinesl vy. Plnujete se njak rozlouit s fanouky, teba na letonm mistrovstv svta v Raicch?
Nco je v plnu, ale neml bych o tom mluvit. Bude to pekvapen.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts