To se mus zat. Skokanka Ulrichov o pocitech bhem ltn i touze vtzit

0
75

To, e esk skokanky uvidte na olympid je rozhodn skvl, povd Klra Ulrichov. Je to prvn krok k tomu, aby se tento ndhern a troufm si ct tak pro divky atraktivn sport dostal do vtho povdom. Tak eny dokou skkat daleko!

Prv ona je jednou ze zmnn trojice eskch skokanek. Spolu s n si ast zajistily jet sestry Indrkovy Karolna a Aneka.

Ulrichov v sedmncti pat k benjamnkm vpravy. Jen jej patnctilet kolegyn Aneka Indrkov je mlad. e by vak ped tak velkou sportovn udlost mla strach?

Ne, i pes obavy z psnch bezpenostnch pravidel se hlavn t.

Neznm dnho sportovce, kter by se nechtl her zastnit, ani j nejsem dn vjimka. Mm radost, e se mi podailo kvalifikovat a t m, e mohu reprezentovat esk ensk skok, dodv.

Kdo by nechtl ltat?

Je obdivuhodn, jak rychle se vyvihla do olympijsk spolenosti. Vdy se skknm zaala a v devti letech.

Odmala ji rodie vedli ke sportu, dlala gymnastiku, balet, hrla tenis, njak as i zvodila na horskch kolech. Ale skoky na lych? Tm se zaala vnovat a o przdninch v roce 2013.

Rodie ji tehdy ve Frenttu pod Radhotm pihlsili na kemp nkdejho mistra svta Jiho Parmy. Jak k moje maminka, adrenalin a vybit jsem potebovala odmalika, a tak bylo jasn, e sportovn kemp bude pro m to prav, lila.

A mla pravdu.

esk skokanka Klra Ulrichov bhem MS v Oberstdorfu

Ulrichov si skoky zamilovala. Tila se, a se posune na vt a vt mstky. Jak pekon prvotn strach. Kolik adrenalinu j to pinese.

A navc ten pocit, kdy se odrazte a lette vzduchem!

To, co zavm, se d tko popsat slovy. Ten pocit prost muste zat, povd. U odpradvna lovk sn o tom umt ltat. Ale je jen mlo tch, kte maj monost ten pocit, by jen na mal moment, skuten zat jako j.

Vdy si pi snaze piblit prbh letu vzpomene na ryvek z knky Oty Pavla Pohdka o Rakovi, v n autor popisuje jeho zlat olympijsk skok jako ndhern let v nekonenm tichu, kter trval kratik lidsk vk.

Nen tedy divu, e se j skkn tak zalbilo. Nejdleitj je pro m mt ze skok radost. Mm tst, e mohu dlat to, co m bav. Tedy skkat, vyprv.

Stle se u

Nen to pochopiteln pod jen o zbav. Jsou to i pdy, hodiny a hodiny ppravy, snaha o sklouben studia gymnzia ve Frenttu se sportovn karirou.

Kdy si potebuje odpoinout, shne po dobr knce nebo filmu. Rda kresl a trv as se svmi kamardkami a rodinou.

Jak ale k, jej nejvtm konkem je prv skkn. Dky skokm na vtch mstcch se stle um. Nejen pekonvat strach, ale tak zjiuji, kde mm sv limity a hranice. Ve se dje postupn, a to m na tom bav: neustle se posouvat a zlepovat ve svch skocch.

A e se posouv rychle.

Do Svtovho pohru poprv pronikla na konci nora 2020 v Ljubn. V souasn dob m na svm kont tinct start mezi elitou a jej maximum je osmnct pozice z Hinzenbachu.

Loni se zastnila mistrovstv svta v Oberstdorfu a ped leton sezonou se zaskvla pi letn Grand Prix ve Frentt, kde v siln konkurenci skonila trnct.

Nepekvapilo proto, kdy Ulrichov vyhlsila, e jejm clem jsou pro letoek olympijsk hry. Urit by to pro m znamenalo moc. A hlavn pro esk ensk skok, lila ped startem aktulnho ronku.

Nyn se jej sen pln.

Chce bt jako Stoch

V Pekingu se bude muset pizpsobit zcela novmu mstku. A se to na prvn pohled nezd, kad mstek je pln jin, k.

Ten v n se nachz v mstsk prefektue ang-ia-kchou v provincii Che-pej, kter le zhruba 200 kilometr od Pekingu. Svm tvarem pipomn tradin talisman u-i a za normln situace by tribuny kolem nj pojaly deset tisc divk.

esk skokanka na lych Klra Ulrichov v Ramsau

Ped skokem na mstku, kter neznm a sku na nm poprv, mi hlavou proud velijak mylenky, popisuje. Jakmile jsem ale nahoe a posadm se na njezdovou laviku, je dleit nemyslet na nic. Snam se uvolnit a oprostit se od negativnch mylenek. Nejlep skok bv toti ten, nad kterm nepemlm.

Co v souasn situaci pln bezpenostnch opaten bv obas problm

Bohuel, v tto divn covidov dob se nejvce soustedm na to, abych si sprvn nasadila rouku tak, aby se mi tsn ped skokem nezamlily skokansk brle. Pedstavte si, e sedte na njezdov lavice tsn ped samotnm skokem, a zjistte, e vlastn nic nevidte, usmv se.

Ped Pekingem si dn konkrtn vsledkov cl nedv. Ano, chce uspt, ale v sedmncti letech jde spe o sbrn zkuenost. Pokud jde ale o nsledujc roky, neboj se mluvit o velkch ambicch.

Mm nejvtm clem je skkat na t nejvy rovni a vtzit v zvodech Svtovho pohru, pemt. A teba za pr let se stt vzorem pro dal mlad skokanky u ns v esk republice, tak jako napklad Kamil Stoch v Polsku.

Olympijsk hry by j k tomu mohly vrazn pomoci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno