Tohle nen moje jmno. Farah o zavleen do Britnie a prci otroka

Mo Farah? Ne, takhle se nejmenuje.

Jsem Husajn Abdi Khin, k tynsobn olympijsk ampion v rozhovoru pro BBC. Jmno Mo Farah mi vymysleli lid, kte m z Dibutska zavlekli do Velk Britnie.

Pitom dve Farah svj pbh lil tak, e se na ostrovy dostal jako uprchlk ze Somlska spolu se svmi rodii.

Te ale piznal, e to bylo jinak.

e rodie v Britnii nikdy nebyli a e matka spolu s jeho dvma bratry ije na rodinn farm v neuznvanm sttu Somaliland. O otce Abdiho piel ve tyech letech pi pestelce v dob obansk vlky v Somlsku. Jeho samotnho v osmi nebo v devti letech odvezli do Dibutska, kde il s ciz rodinou.

patn vzpomnky z dtstv doke zablokovat. Ale doke to jen na njakou dobu. J to zvldal spoustu let, ale te u to muselo ven, piznal.

Ml, jestli chce vidt rodinu

Bylo mu pouhch devt let, kdy ho z vchodoafrick zem odvezla ena, kterou do t doby nikdy nevidl. Netuil, kam s n jede, netuil vbec nic.

ekla mu jen, e spolu odjedou do Evropy za pbuznmi. Jene to se nekonalo.

Kdy ekla, e tam budeme u pbuznch, byl jsem fakt naden. Navc jsem nikdy nesedl v letadle, take do t doby to byl dobrodrun zitek, vzpomnal.

To ona mu tak ekla, e se m pedstavit jako Mohamed. Mla u sebe falen cestovn doklady, na kterch byla jeho fotografie u jmna: Mohamed Farah.

Hned po pletu ho vzala do svho bytu v Hounslow v zpadnm Londn, sebrala mu papr, na kterm ml napsan kontaktn daje pbuznch.

Pmo pede mnou ho roztrhala a hodila do koe. V tu chvli mi bylo jasn, e jsem v prvihu, lil. ekla mi, e mm dret jazyk za zuby, jestli chci jet nkdy vidt svou rodinu. asto jsem se zamknul v koupeln a breel jsem.

ena ho tak donutila pracovat v domcnosti jin rodiny, kde vcemn otroil. Aby dostal alespo najst, uklzel, staral se o dti, o vechno.

Ani studovat nemohl, a ve dvancti letech se poprv mohl zat podn uit. Zapsal se do 7. ronku na Feltham Community College, kde dl hrl to divadlo o uprchlkovi ze Somlska.

Byl vn neudrovan, pinav. Anglicky moc nemluvil a byl emocionln a kulturn odtrenm dttem, popsala uitelka Sarah Rennieov.

Nikdo nikdy nepiel na rodiovsk schzky, nikdo se o jeho prospch nezajmal. Vlastn ano, jeden lovk ano, Farahv uitel tlocviku Alan Watkinson.

Viml jsem si, e jedin jazyk, ktermu skuten rozuml, byl jazyk tlocviku, sportu, vzpomnal Watkinson.

Zaali si rozumt natolik, e Farah po njak dob Watkinsonovi prozradil cel svj pravdiv pbh. I to, jak otro v jedn rodin jen proto, aby ml co jst.

Watkinson okamit informoval o cel situaci sociln ady a pomohl Farahovi dostat se do jin somlsk rodiny. Obrtil mu ivot naruby.

Jasn, pod mi chybla m rodina, ale od t chvle se vechno zlepilo. Ml jsem pocit, e jsem ze sebe shodil spoustu stresu, a tehdy se objevil skuten Mo, vyprvl. Pan uitel m zachrnil.

Watkinson mu pak pomohl zajistit i britsk obanstv, a Farah tak mohl zat reprezentovat Britnii v beckch zvodech.

By to zskn neprobhlo pln podle pravidel vzhledem k tomu, e se ve skutenosti nejmenuje Mo Farah. I proto by o nj i te mohl pijt.

Ale nepijde. Cel ten pbh se toti odehrl dvno a Mo Farah byl mal kluk, kter v t dob dlal otroka v domcnosti, za nic z toho neme. Je to cel jen smutn pbh o obchodovn s lidmi za ely vykoisovn. I proto ministerstvo dnou sttn pslunost odebrat nebude, ekl k tomu advokt Allan Briddock.

Zachrnilo m, e umm bhat

Jak Farahova slva rostla a on se stal mistrem svta, olympijskm vtzem, v somlsk komunit v Britnii byl m dl znmjm. Proto za nm jednoho dne pila ena, kter mu pedala kazetu.

Obsahovala nahranou zprvu od nkoho, koho roky neslyel – od maminky Aishy.

Zpvala tam takov smutn psn, tradin pro nai zemi. Poslouchal jsem to dny, tdny, vzpomnal.

Na druh stran kazety pak bylo telefonn slo s textem, e m zavolat. Ale pokud by mu to zpsobilo jakkoliv pote, a radji nevol.

Samozejm, e jsem hned volal, vzpomnal.

Kdy jsem ho poprv slyela, chtla jsem se k nmu hned penst ze v t radosti, kterou jsem ctila. Jen ta radost z jeho hlasu m pimla zapomenout na vechno, co se stalo, vyprvla maminka.

A pozdji mu vysvtlila, e ho poslala pry kvli vlce. e si myslela, e v Somlsku vichni umou, protoe tam nebylo nic. dn dobytek, dn pda.

Mo Farah byl poven do lechtickho stavu.

A tak ho vyslala za strcem do Dibutska, jene pak ztratila kontakt.

Nikdo mi neekl, e t odvezli do Britnie. Nemli jsme telefony, nebyly silnice, cel zem byla zdevastovan, lila. Nemyslela jsem si, e t jet nkdy uvidm.

Co Faraha pimlo, aby svj pravdiv pbh po tolika letech zveejnil?

Hlavn touha zmnit vnmn veejnosti. Chce, aby se lid dozvdli, jak skuten funguje paovn lid a otroctv.

Nevdl jsem, e existuje tolik lid, kte provaj to sam, co mm za sebou j. Jen to dokld, jak jsem ml tst. Zachrnilo m to, e jsem byl jin, e umm bhat, uznal.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts