Trpen Var: Dept ns kad glman, k Pulpn po estistm zpase

0
41

K dispozici mli dokonce ptiminutovou pesilovku po faulu Kocha, kter putoval rovnou do sprch. Ani tu vak vyut nedokzali. Nae pesilov hry to je nco stranho, kroutil hlavou po utkn sedmaticetilet Pulpn.

Jak byste zhodnotil utkn proti Vtkovicm?
Vdli jsme, e to bude tk zpas. Vtkovice se pohybuj vysoko v tabulce, jsou druh a svou kvalitu potvrzuj celou sezonu. Maj vbornou obranu a v n velk siln hre. Jenom jsme se v tom utvrdili.

Nedeptal vs skvlmi zkroky brank Stezka?
Ns dept kad glman. Mme ance a ty nejsme schopn promnit. Potom vidme vyspl tmy jako jsou Pardubice, Vtkovice nebo Tinec, kter dlaj jednoduch vci. Kdy se dostanou do ance, tak ji um promnit. My bohuel ne.

Do druh tetiny pilo zlepen. m to bylo?
ekli jsme si v kabin po prvn tetin, e kdy budeme hrt takhle, tak to bude patn. Trochu jsme to zjednoduili. Vtkovice na ns ekaly ve stednm psmu, tak jsme zaali kotoue proteovvat. V ton tetin se nm dailo dostat k puku. Dokonce jsme si vytvoili ance, ale my je prost nedme. Co se te naich pesilovch her, tak to je nco stranho. Sp se tm dostvme dolu, ne abychom si pesilovkami pomohli. Vme, e pesilov hry a oslaben utkn vyhrvaj. My si zpas paradoxn v na pesilovce prohrajeme.

Co se d zlepit v pesilovch hrch?
Hned jak to pjde, tak mus stt hr ped brankou a mus to tam lett. Ve tet tetin jsme to plnili, ale bohuel. Kdy to hrajete jen jednu tetinu, tak nemete potat s tm, e se to najednou oto. Musme v tom pokraovat dl a doufat, e to zlomme.

Co jste v zvru eil s hlavnm rozhodm po vylouen Jiho ernocha?
Rozhod mi ekl, e Ji ernoch zajel do branke a e dostane dv minuty. ekl jsem trenrm, e m jt nkdo na trestnou lavici a jeli jsme dl.

Meta esti set zpas je za vmi. T vs to?
Pl jsem si doshnout na takovou metu. Jsem za to rd. Doufm, e jet njak pijdou. Dokud mi bude dret zdrav a bude o m nkdo stt, tak budu hrt.

Krom dvou sezony jste vechny strvil na zpad ech. Tolik se vm tu lb?
V zpadnch echch jsem doma. Mm to z Karlovch Var blzko dom. Narodil jsem se tady a kdy mm monost tady hrt, tak nepotebuji nikam chodit.

Jak to bylo pechzet z Plzn do Karlovch Var?
Mj tta se narodil v Karlovch Varech. Mm tady svoje pbuzn, take je to pro m takov napl. I jako Plzek hraju za Energii u tet sezonu a budu dlat maximum pro n. Pestup z Plzn do Karlovch Var pro m nebyl dn problm.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno