Ukrajinci poslali vzkaz Fourcadovi. A Rusov m na hry Chvese a Castra

0
41

Nenaslouchte nm a dvte pednost sportovcm ze zem vradc nae obany ne tm z napaden zem.

Takov vzkaz odeslal komisi sportovc MOV Georgij Zantaraja, pedseda stejn komise Ukrajinskho olympijskho vboru.

Zantaraju a jeho ukrajinsk kolegy rozlilo, e komise sportovc MOV podpoila plny veden MOV, aby rut a blorut sportovci mohli startovat na hrch v Pai pod neutrln vlajkou.

Ve svm blogu na toto tma, kter zveejnil na serveru insidethegames.biz, psal: Lobbovn MOV za nvrat sportovc z Ruska a Bloruska je brutlnm projevem jeho podpory propagandistick mainrii, kter by pak spchy tchto sportovc vyuila ve svj prospch.

Zkritizoval, e komise sportovc MOV podpoila takov postoje, ani by se starala o nzory Ukrajinc: Nikdy jsme nemli monost mluvit s nikm z tto komise, nedolo k jedin schzce na toto tma. Jak mohou mluvit za sportovce na celm svt, kdy ns tady na Ukrajin nikdy neoslovili?

Zmnn komisi MOV pedsed dvojnsobn olympijsk medailistka v lednm hokeji Emma Terhov z Finska a jejmi vznamnmi leny jsou i francouzsk biatlonista Martin Fourcade a norsk bkyn na lych Astrid Uhrenholdtov Jacobsenov.

Prv Fourcade v prbhu biatlonovho mistrovstv svta v Oberhofu mnoh pobouil svoj jednoznanou podporou asti Rus v Pai. Tu vyjdila na pd MOV i Jacobsenov, za co pak byla nemilosrdn zkritizovna doma v Norsku, a u leny nrodnho olympijskho vboru nebo pednmi sportovci v ele s atletem Karstenem Warholmem.

Zantaraja, mimochodem rodk z Gruzie, odkud uprchl s rodii v pti letech po ruskm toku na Abchzii, se v ukrajinskch barvch stal v roce 2009 mistrem svta v judu. Start Rus v Pai by povaoval za podporu genocidy ukrajinskho lidu.

Reakce sportu na vlku na Ukrajin

Tvrd, e rut sportovci by mli na olympijskch hrch v Pai 2024 startovat pouze v rmci mezinrodnho tmu uprchlk, pokud se vyslov proti vlce a vzdaj se svho obanstv.

Podobn nvrh pednesl polsk ministr sportu Kamil Bortniczuk a tato mylenka se zamlouv i sportovnmu editeli OV Martinu Doktorovi.

V opanm ppad je Ukrajina pipravena hry bojkotovat, jak v ptenm rozhovoru pro esk rozhlas Plus potvrdil Jevhen Perebyjnis, bval velvyslanec v esku a nyn nmstek ministra zahraninch vc.

Mezinrodn olympijsk vbor reagoval na nejnovj Zantarajovu kritiku pouze diplomatickm prohlenm, e udl ve pro to, aby v Pai startoval siln ukrajinsk tm. O Rusech ani slovo.

Rusk azimut: rn, Venezuela, Afrika

Rusko se zatm sna proklestit si svoji cestu zpt do svtovho sportu pes jin kontinenty. A je v tomto smru spn. Asijsk olympijsk konfederace, ve kter maj siln slovo na a Indie, u nabdla ruskm a bloruskm sportovcm monost kvalifikovat se na hry do Pae pes Asii.

Zrove podepsal rusk ministr sportu Oleg Matycin memorandum se svm rnskm kolegou Hamidem Sajadim o vzjemn spoluprci. Ta se odraz i v podob ptelskho fotbalovho zpasu rnu a Ruska, k nmu m dojt 22. bezna v Tehernu.

Pro zajmavost, za posledn plrok se rut fotbalist stetli pouze s Kyrgyzstnem, Uzbekistnem a Tdikistnem.

Rut sportovci vak m tak do Jin Ameriky.

Venezuelsk ministr sportu Mervin Maldonado toti tento tden pozval Rusko, aby se 21. a 29. dubna zastnilo Her Bolvarovsk aliance pro Ameriku.

Ministr sportu Matycin pozvn s dky pijal.

Tuto multisportovn akci zaloila v roce 2004 organizace ALBA, ustanoven z iniciativy tehdejho venezuelskho prezidenta Huga Chveze a kubnskho vdce Fidela Castra. Za normlnch okolnost jsou tyto hry ureny pouze jedencti lenskm zemm ALBA z Latinsk Ameriky.

Rusov tak budou v dubnu soupeit se sportovci z Venezuely, Kuby, Bolvie, Antiguy, Dominiky, Grenady, Svatho Krytofa a Nevise, Svat Lucie, Svatho Vincence a Grenadin a Nikaraguy.

Prv Nikaragua patila spolen s Ruskem, Bloruskem, Sri, KLDR, Eritreou a Mali mezi sedm zem, kter ve stedu hlasovaly proti rezoluci Valnho shromdn OSN vyzvajc Rusko k okamitmu ukonen vlky na Ukrajin a staen svch jednotek ze zem vetn anektovanch zem.

Naopak 141 zem tuto rezoluci podpoilo, zatmco 32 vetn ny a Indie se zdrelo.

Nepochybuji o tom, e rusk ast na Hrch Bolvarovsk aliance d nov dynamick impuls na spoluprci, uvedl ve Venezuele Matycin.

Vskutku bizarn pak psobila nsledujc vta z komunik zveejnnho agenturou TASS: Rusk ministerstvo sportu tak poskytuje Venezuele konzultan podporu ohledn osvdench postup pi provdn antidopingovch operac.

Jinmi slovy: Rusko, usvden v minulm desetilet opakovan ze sttem zenho dopingu, poskytuje jin zemi sv antidopingov know how.

Generln sekret Ruskho olympijskho vboru Sergej Piuchin zrove informoval o sil vrazn poslit sportovn vazby v Africe. Nejnovji podepsal dohodu s Namibi. Pedseda tamnho olympijskho vboru Abner Xoagub pot vyhlsil: Doufm, e se rut sportovci co nejdve vrt do mezinrodnch sout.

Nsledn Xoagub podkoval Rusku za jeho pispn k en olympijskch mrovch idel a zkritizoval Zpad za snahu vmovat politiku do sportu.

Rusk olympijsk vbor v dohledn dob plnuje dvoustrann jednn tak s pedstaviteli Alrska, Egyptu, Senegalu, Sdnu, Mali, Svazijska a Jin Afriky.

Cel toto rusk sil na mnoha rznch frontch m jednotn podtext. Proti silnmu tlaku zem z euroatlantickho prostoru, je usiluj o vylouen Rus z paskch her, se Putinovi sportovn funkcioni sna nasadit mohutn proud podpory z Asie, Afriky a Latinsk Ameriky, kter doshne pravho opaku.

Starostka Pae: Hrza pokrauje

enou, kter do toho m tak hodn co mluvit, je starostka Pae Anne Hidalgov. A mla zpotku velmi vlan postoje k rusk olympijsk (ne)asti, stala se nyn jej horlivou odprkyn.

Na ron vro invaze nechala nasvtit Eiffelovu v do ukrajinskch barev a prohlsila: Nae msto bude navdy solidrn s Ukrajinou a Kyjevem. Ped rokem Rusko vyhlsilo vlku ukrajinskmu lidu. Od t doby pokrauje hrza, kter ni ivoty Ukrajinc, likviduje jejich zemi a nut je k vyhnanstv.

PA͎ EK. Anne Hidalgov, starostka Pae (uprosted), kde se budou konat pt olympijsk hry v roce 2024, s prezidentem Mezinrodnho olympijskho vboru Thomasem Bachem pi vyven francouzsk vlajky na zvr her v Tokiu 2021.

Francouzsk prezident Emmanuel Macron doposud k vylouen Rus a tak rzn nen. Oznmil, e rozhodnut o jejich startu v Pai by mlo bt pijato do letonho lta. S tm, e konen slovo mus mt MOV.

Pro vce ne 250 ukrajinskch sportovc, kte pili kvli rusk invazi o ivot, u dn pt nebude. Ruskmi bombami byly znieny tak ti stovky ukrajinskch sportovnch zazen.

Zatmco nkdo sn o neutrln bl vlajce na olympid, m zem sn o mrovm nebi nad naimi hlavami, prohlsil Vadym Gutcajt, pedseda Ukrajinskho olympijskho vboru. Jeho niitel a vlen propagandist se nesm objevit v olympijsk Pai.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno