Velk fotbalov hra o prva. Kluby chtj vce penz, kdo to zaplat?

Vbec nem cenu porovnvat domc nejvy sout s nedosaitelnou pikou: kluby z Anglie, Nmecka, panlska, Itlie i Francie dky tdrm odmnm od vyslatel rok co rok inkasuj gigantick sumy. Zvl᚝ v Anglii jsou to sumy, kter jsou a mimo chpn.

V esku si tmy z prvn a druh ligy na zklad smlouvy s firmou Pragosport ron rozdluj 150 milion korun. Tedy zlomek stky, na kterou si pijdou i kluby ze zem, sektermi se esko me (a mlo by) fotbalov rovnat.

Pro pedstavu: vcarsk nejvy sout obchoduje prva za vce ne trojnsobek.

Polsk za vce ne osminsobek.

Dnsko? Sedminsobek.

Rumunsko? Ptinsobek.

vdsko? Nsobte slem 8,5.

Chorvatsk liga v Indonsii

Z irho evropskho nadprmru na tom byli jako jedni z mla h teba Chorvat. Ale i ti u dokzali prva zobchodovat za 230 milion korun.

Nov tamn dritel prv, spolenost Endorphin Magine, navc rychle uzavela smlouvu s asijskou Mola TV, co znamen, e se bude chorvatsk nejvy sout od letoka vyslat i v Indonsii, Malajsii a Singapuru, m podle odhad zsk piblin 300 milion novch sledujcch.

Modern se tomu k win-win situace: kluby vydlaj vrazn vc a jet si udlaj reklamu v regionu, kde se zjem o fotbal rok co rok prudce zved a kde fanouci svtov sport slo jedna hltaj tm v jakkoli podob.

V esku se o podobnou anci ped esti lety hlsila Slavia. V nepli znmm dodatku smlouvy sPragosportem si prosadila, e me prodvat penosy z esk ligy na nsk trh. Jene zatm z thle monosti klubu nic moc nekplo. Se vm respektem, kdo by se v n zajmal teba o zpasy Zlna, eskch Budjovic nebo Hradce?

A tak je kolem prv m dl vt dusno. Souasn smlouva plat jet dva roky, ped jejm vyprenm s velkou pravdpodobnost dojde k vypsn tendru, kter rozhodne optm majiteli televiznch a marketingovch prv.

Slavia hlasit upozoruje, e je cena podhodnocen, a to na Spartu, jej f Ketnsk pat mezi ty, kdo si prva kupuj.

Z Letn zn rzn protinzor: Slavia sleduje jen vlastn zjmy a dl ve pro to, aby cenu prv zniila.

Aspo dvojnsobek!

Tolik k vlce nejmocnjch, ale co kluby, kter se nead do esk piky? Prv pro n mohou bt penze z prodeje prv vznamnou slokou rozpotu.

A ada z nich si zvl᚝ v souasn nejist dob um pedstavit, e televizn injekce bude mt jet odost vraznj efekt.

Tak teba Teplice, sty editele Rudolfa epky, tvrd: Souasn suma tvo piblin deset procent naeho rozpotu, co je i v porovnn s okolnmi stty samozejm mlo. Pedstavovali bychom si vy stku. Naemu rozpotu by prospl alespo dvojnsobek.

Tm stejn mluv Frantiek Jura, f druholigovho Prostjova: Tak u ns pjem z televiznch a marketingovch prv pokrv zhruba desetinu rozpotu. Pomohlo by, kdyby se minimln zdvojnsobil.

Druhm dechem ovem Jura dod: O stce, za kterou se prva prodvaj, meme diskutovat, ale dokud nebude vypsan nov tendr, nemme srovnn. A pak se uvid. Pokud nkdo opravdu nabdne 300 milion, bude to samozejm asn. Ale teba nakonec takov zjem nebude a uke se, e souasnch 150 je vbornch.

I to se me stt, protoe cenu prv uruje trh, v posledn dob vrazn oslaben nejistou hospodskou situac. Ta nech pet jen nejsilnj hre, jin donut etit. Plat to teba pro eskou televizi, odkud se zpasy prvn ligy u ped asem pesunuly na placen kanl O2 TV.

Te se ve vysln chystaj dal krty, dotkaj se teba mistrovstv svta v Kataru: T sice dr prva, ale st u v rmci spornch opaten nabdla ke koupi prv O2 TV.

I to vystihuje souasnou situaci: zatmco jinde je o prva rvaka, vesku se sp e, jestli se vbec najde dost zjemc k vypsn soute. Kdy se smlouva s Pragosportem ped tymi lety prodluovala, konkurent se nepihlsil.

Jak se rozdluje balk

Kdy mluvme o televiznch prvech, nesm se jednat zpsobem: Nikdo vm ned tolik, co vm j slbm, tvrd Jaroslav Vacek, jen u adu let Pragosportu vel: Kdy se smlouva prodluovala naposledy, Slavia pila s tm, e m nabdku z TV Barrandov. Vsledek? Nic, nula.

Trefa, i vlastn gl? Debata o prodeji televiznch prv nap eskmi fotbalovmi kluby je stle ostej. Kupkladu Teplice prozradily, e podl z pjm za prodan prva tvo desetinu jejich rozpotu a naven tohoto sla by se do budoucna rozhodn nebrnily. A nejsou samy

Te se Slavia a spol. sna vyvolat vt poptvku. A u uspj, nebo ne, bude na Ligov fotbalov asociaci, kter profesionln soute d, aby balk penz podle vlastnho kle opt perozdlila mezi prvn a druhou ligu.

V rmci soute se pjmy z prv nedl pln rovnm dlem, zohleduj se zskan body nebo poet odvyslanch zpas. Vrazn rozdly ale v odmnch pro kluby nenajdete, jist ne takov jako teba v Anglii, kde je smlouva nastavena podle atraktivity klub a utkn odvyslanch v nejsledovanjm ase.

Proto kdy ped esti lety ligu senzan ovldl Leicester, dostal mn penz ne Arsenal, Tottenham i oba kluby z Manchesteru, kter mly zvl᚝ v prvn polovin sezony vraznj televizn zbr.

V esku jsou si kluby rovnj, co znamen, e zvl᚝ pro ty, kter se nervou o titul a neshnou si na penze z pohr, maj zisky z prodeje televiznch prv velk vznam. Ale pod to nen dost.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts